Péčka Píšeme cokoliv a každé slova začíná na písmeno P. Stačí jen 2-3 věty.

Přicházím popřát přátelům pěkný půlden.
Přátelům? Pcháá! Pouze paničkám. Páni prchli pryč, polekáni přesilou paniček.
Přijde paníMardub plus panífolmar?
Připojíse příští péčkaři? Přivítáme.
Pa, pa, prima pospaníčko přeji.
11.6.2018

Diskusi založil(a) 11.6.2018 runka

 
 

reagovat runka 18.1.2019 10:53  5%    +  -

Pravda, panička pěkná. Pakliže pána pohnutky přečisté, pak pánův počin přinesl pěkné předvedení. Panička potěšeně pousmála, přijala pozvání pro příště.

reagovat mardub4 17.1.2019 16:07  5%    +  -

pecka:
Páni, paní pošikanuje pikolíka, peněz prosta. Pokukující pán přehodný, pokud poplatil paní polévku.
Pravděpodobně paní pohledná, proto pán platil. Příště pojíte polévku, popijete pohárek příjemného pití, popovídáte, prožijete příjemné posezení.

reagovat pecka 14.1.2019 22:00  7%    +  -

Přinesl pikolík paní polévku. Paní povídá, polévka polostudená, přineste přihřátou. Přinesl přihřátou, paní pokrm pojedla, pomlaskávala. Pikolík poručil platit, paní peníze pozapomněla, platit pomohl pán pokukující po paní. Příště paní platí pánovi.

reagovat pecka 14.1.2019 14:50  7%    +  -

Šklíba: Pozdravuji přítomné přispívající péčkařky, pramálo příspěvků, pravda, pravšak pěkné počteníčko pramení.

reagovat Šklíba 13.1.2019 0:35  42%    +  -

Pozdravuju, přítelkyně. Popošívám pokrývku. Pěkně pošetilá pitomost, pomalu plyne práce. Půlmozek pracuje pouze pro pokrývku, příliš pracné poděláníčko. Půjdu pospat.

reagovat runka 12.1.2019 23:20  5%    +  -

Přináším pěkné pozdravení péčkařům. Pravda, příspěvků pramálo, protože přítelkyně plus paníRunka přelenošivé. Po povánočním přejídání přiospalé, prašpatně propojují palicové pokroutky
Přitom přítelkyně, pozor! Pozarohem počíhává pitomý pradědek panAlzheimer, projěhož poplašení platí pouze pravidelné procvičování půlmozku! Pročež promýšlejte přerůzné pitominy, polohry, pohádky, povídky plus poveršování.
papapa, pište pár péček.

reagovat mardub4 12.1.2019 20:50  5%    +  -

mardub4:
Přepěkné povídání přečteno poznovu.
Pečení, pochutin příprava popíjení piva, pikofol, pojezení pigulášů, průpovídky prarůzné, prapodivné případně poutavé, poučné. Počasí prostřídalo. Pršení, parno, přimrzání, prostě počasí porůznu prostřídalo. Pěkné počtení prostřídalo pěknější počteníčko. Prima primisima přítelkyně přemilé. Předobře píšete příspěvky. Přesto příspěvků pramálo. Pomalu přibývají. Prokažte paní přemilé poněkud píli plus polepšení při psaní pomnožiny příspěvků.
Páni pěkná pitomina povyšla při psaní. Podobna příspěvkům poslanců promlouvajícím pro pozůstalé pospávající poslance, polehávajíci po půlstolech poslancovny. Papapapapapapa.

reagovat runka 23.12.2018 19:25  5%    +  -

Pozdravuji přítelkyně, přeji předvánoční, plus povánoční prožití pěkných polodní. Pracujte pouze při pečení, plus přípravě prima pochutin.


IMG24.EU

reagovat runka 16.12.2018 21:28  5%    +  -

pchichichichi, pchichichichi!reagovat mardub4 16.12.2018 18:45  5%    +  -

runka:
Přišel pan Pikuláš, pochtívá piguláš, Pikuláška pisukni, potom půjdou pospolu pro peníz pro pikofolu.

reagovat mardub4 16.12.2018 18:37  5%    +  -

runka:
Pan Pikuláš pfiluta pěkný. Pekelnk přijde, prchne,
podivný pazúr. Pro pohodu potomků i prapotomků přijdou pozlobit, pochtívají peníz, pak prchnou. Prazvláštní prazvyky předků přenesly pro prostředí
..Pěkně pozamotávám péčkama příhodu Pikulášů, Pekelníků plus pozemšťanů povšechných.

reagovat Šklíba 5.12.2018 19:56  74%    +  -

runka: Pekelník přišel, prapotomka poděsil, pobral peníz, prchl pryč.

reagovat runka 5.12.2018 19:48  5%    +  -

Přestalo pršet, přišel Pikuláš, přinesl potomkům pytel podarování.

reagovat Jagea 4.12.2018 15:52  5%    +  -

Pitomej prosinec,prší,padá polotma. Příšerná procházka. Půjdu pít panáky, papat preclíky, potom postel. Proč proboha prší

reagovat runka 19.11.2018 11:43  5%    +  -

mardub4: Předsvatební poveselení při plném proudu, plesnivá Pirlipata přetvořena, přeléčena,
Potíž přichází přejmenováním, protože převažuje pojmenování Pirlipata, Polyxeně projevuje pramálo pozornosti pro přetrvávají potíže palice. Proč princova paměť pracuje pohodově?

reagovat mardub4 18.11.2018 20:25  5%    +  -

Paní, princezna Pirlipata plesniví?, pohozena poodál?, pozapomenuta?, pokusímse poněkud připomenout příběh Pirlipaty, potažmo Plašmušky.
Pirlipata plus Plašmuška prosí po pokračování příběhu. Plašmuška požaduje překřtění po praotci Pravoslavovi, protože Plašmuška - pojmenování příliš prosté pro pro prince, příštího panovníka. Pirlipatu pak přejmenuje po prabábě praotce Pravoslava Polyxena. Pravé pojmenování pro panovníka plus panovníkovu paní.

reagovat pecka 3.10.2018 21:06  5%    +  -

runka: Plašmuška poveselen, potěšen povídáním Pirlipaty poskočil po patách. Páni, předsvatební přípravy pro princátka.

reagovat runka 1.10.2018 23:11  5%    +  -

Šklíba: Pravda, povídá Pirlipata, po pohoštění poplavou princové po Ploučnici pryč, pouze Plašmuška počká, pomůže přípravou pro předsvatební poveselení.

reagovat Šklíba 1.10.2018 22:55  5%    +  -

pecka: Plašmuška pravil: Pirlipato, prince pošleme po proudu?

reagovat pecka 1.10.2018 21:41  5%    +  -

runka: Princi Plašmuško, půjdeme podél pobřeží Ploučnice, popovídáme, pak políbíš princeznu Pimprlatu.

reagovat runka 1.10.2018 20:04  5%    +  -

Princezna předstoupila před prince, poúkolovala princátka pro pění překrásných písní. Princové pěli, písněmi předávali princezně Pirlipatě poosrdí. Pak poklekl princ Plašmuška, pěl "Píseň práce," přiníž princezně protékalo přes průzory proslzení. Princezna položila pracku v princovu pravici, pravila:...............

reagovat pecka 5.9.2018 20:56  5%    +  -

Šklíba: Princezna Pirlipata prohlíží pochod princů. Plašmuška pokukuje po Pirlipatě posmutněle.

reagovat Šklíba 28.8.2018 12:54  7%    +  -

runka: Přišlo pršení. Pršelo, pršelo, pršelo. Ploučnice přestala probublávat, přišla povodeň. Povodeň přivalila plavidlo, paluba plná princů. Princ Plašmuška pláče, protože princové požadují princeznu Pirlipatu.

reagovat runka 27.8.2018 22:39  5%    +  -

mardub4: PaníMardub, Pirlipata, potažmo Piripata, přiblbá pojmenování, proto = putna. Přesto princezna pomilovávaná při panství, povlastňovala přehršli pozitivních projevů.
Princezna přečasto pobíhala při pobřeží Ploučnice, poslouchala příjemné probublávání pavlnek.
Prošlo pětadvacet pololetí, pantáta ponoukal Pirlipatu pro provdání. Pomýšlel prince Plašmušku.
Ploučnice potichu probublávala.

reagovat mardub4 27.8.2018 18:24  5%    +  -

pecka:
Polopoušť přichází pokrýt povrch poblíž Prahy, Plzně, Pardubic, Přibyslavi, Potočníku, Pelhřimova, Prachatic, Prostě prostory povšechné.
Prachmizerné počasí působí proměnu polokoule planety.

reagovat mardub4 27.8.2018 18:16  5%    +  -

runka:
Poslyš píRunko poomlouvám. Promiň. Pirlipatu přejmenovala Piripatou. Přečetla poblble pojmenování princeznino. Pochopitelně příště ponapravím. Pirlipata poněkud pěknější.

reagovat pecka 27.8.2018 14:13  5%    +  -

Polopoušť prý pokryje povrch poblíž Prahy. Počasí prý přináší proměnu.

reagovat Šklíba 26.8.2018 22:56  7%    +  -

runka: Pirlipata přinesla pro panovníky potěšení. Pobíhala, pokřikovala, potřebovala pohlazení, pusinky.

reagovat runka 26.8.2018 22:09  5%    +  -

Původ princezny Pirlipaty prazvláštní. Přímořské provlnění, přelité poříčním plus potočním provlněním, promíseno.
Produkt promísení - pěna, pohozena při pobřeží, proměněna. Povstalo pacholátko - překrásná panenka. Panenka přinesena poustevníkem před palác panovníků pro převýchovu. Pojmenována Pirlipata.

reagovat mardub4 23.8.2018 18:26  5%    +  -

runka:
Páni, podivná pohádka putuje po portálu péček. Pořád pokračuje? Prcek princ, princezna Piripaty, panovník plus probublávající Ploučnice. Pěkné pojmenování panstva, poněkud praštěné, přesto pěkné. Panovnice podle panovníka postává? Pojmenování panovnice postrádám. Pošlu panovnici panovníkovi, pojmenuji Pralinka. Panovník povolává Pralinku pouze Prcinkou. Princezna Piripaty protestuje, protože pociťuje ponížení před prckem princem Plašmuškou. Plašmuška potěší Piripaty - povídá:
Přemilená Piripaty, panovník právem povolává Pralinku Prcinkou, podívej Piripatičko převeliké pozadí Pralinky přímo pobízí příslušným pojmenováním. Princezna Piripaty potěšena Plašmuškovi přitakala.

stránkování diskuse:

Váš názor:

Jméno:

Nejste přihlášen(a). Je lepší se nejdříve přihlásit.


Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Péčka Píšeme cokoliv a každé slova začíná na písmeno P. Stačí jen 2-3 věty.
Diskusi založil(a): runka
přispívání bez omezení
Nástenka - Stát se clenem
Clenové diskuse - Clenové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Rodina a děti -> Adopce
Přečtěte si