Říkáme NE metodě pevného objetí

Dělali byste tohle svým dětem s autismem,dětem které vám nerozumí,nechápou proč jim tohle děláte a co po nich chcete,dětem které se nemohou bránit....?
http://www.youtube.com/watch?v=jqj_mLYkmxo
Skupina Říkáme NE metodám pevného objetí na FB
http://www.facebook.com/?ref=home!/rikame.ne.mpo
21.2.2011

Diskusi založil(a) 21.2.2011 lemona

 
 

Anonym 30.8.2013 10:01  1%    +  -

Zalehnout bych chtela ja toho cloveka ktery to vymyslel. Chteji byt zajimavy a viditelny!

reagovat lemona 28.9.2011 8:47  8%    +  -

http://pevneobjeti.blogspot.com/ nový blog o tpo

reagovat Alili 4.4.2011 15:04  25%    +  -

Doporučuji si přečíst knihu:

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová

Je tam hodně dobrý pohled na výchovu, jak už práví název. Pokud se ke svým dětem chováme s respektema nikoliv z moci silnějšího, hodně věcí se vyřeší i bez drastických metod.

Všechny zdravím!

reagovat jfrj 21.3.2011 8:24  5%    +  -

jfrj: Konečně se ke slovu hlásí i odborníci.

reagovat jfrj 21.3.2011 8:23  5%    +  -

http://psychologie.cz/metoda-pevneho-objeti/

reagovat lemona 13.3.2011 14:23  12%    +  -

Iman: mnoho diskuzí je potřeba,protože mnoha lidem uniká o čem TPO opravdu je.Spousta lidí si totiž plete objetí a objetí.

Naprosto souhlasím s JFRJ...a tímto jí děkuji za příspěvky...

reagovat jfrj 13.3.2011 13:52  5%    +  -

bertmax1: Mám dítě autitu -vím co je to když má afekt,trpí autoagresí,je mu 8 let.NIKDY jsem toto nepoužila.
Syna držím pouze na dobu nezbytně nutnou aby neublížil sobě nebo druhému .
NIKDY na něj u toho neřvu své emoce ,aby věděl jak se u toho cítím -uznejte toto je blbost do nebe volající!!O co nám jde ??Snad aby se dítě co nejrychleji uklidnilo ,takže držím s tím ,že syn cítí pevnost ,ale i povoluji a u toho ho TIŠÍM ,CHLÁCHOLÍM A UKIDŇUJI.Tak jak to dělá každá máma i u zdravého dítěte..
V dokumentu je autista vyprovokován do afektu -a to je hnus -Autista který neumí zpracovat svoje emoce se má poprat ještě s řičící matkou??
A to vše ve jménu lásky???
Je mi zle když to jenom čtu.

reagovat jfrj 11.3.2011 22:03  5%    +  -

Vynucená objetí aneb Oficiální stanovisko APLA k dokumentu Mámo, táto, obejmu tě. Tisk

Vynucená objetí

Stanovisko APLA k odvysílanému dokumentu na ČT 2 Táto, mámo, obejmi mě

Na základě četných dotazů rodičů dětí s autismem k odvysílanému dokumentu ČT Táto, mámo obejmi mě, které se týkaly vhodnosti použité terapie u dětí s PAS, vydává APLA toto stanovisko:Televizní dokumentární pořad Táto, mámo, obejmi mě, odvysílala 23.12. 2010 Česká televize a je možné ho zhlédnout prostřednictvím internetu zde. . V dokumentu je divákovi představena Terapie pevným objetím podle Prekopové (Festhaltetherapie nach Prekop) a její autorka a propagátorka psycholožka Jiřina Prekopová. Pevné objetí je zde prezentováno jako prostředek vedoucí k obnově lásky v rodině.

Terapie pevným objetím se často uplatňuje u dětí s reaktivní poruchou příchylnosti a u dětí s autismem. Jejich účast na terapii je nedobrovolná a dítě je k spoluúčasti donuceno fyzickou restrikcí. Terapie pokračuje i přes zřetelný a jednoznačně vyslovený nesouhlas dítěte, strach a emoční afekt.

Některé postupy v různých terapiích i výchově jdou proti vůli dítěte. Důvod jejich uplatňování však vychází z určitého odborného nebo společenského konsensu (například povinná školní docházka, nastavení hranic ve výchově, smysluplnost domácích úkolů, bezpečnost dítěte apod.).

U terapie objetím je základní myšlenka kontroverzní: emoční pouto s rodičem lze navázat či posílit vynuceným pevným objetím.
Je to skutečně možné? Uvolní negativní emoce, hněv, vztek, zlost, bolest a zklamání prostor lásce? Můžeme si s použitím fyzického násilí vynutit pozitivní vztah u dítěte? Terapie pevným objetím má v České republice řadu obhájců, ale čelí také závažné kritice z řad psychologů, lékařů, právníků i laické veřejnosti. Stres, který dítě při terapii prožívá, může mít u některých dětí negativní dopad na jeho psychické zdraví, způsobit enurézu, vyvolat pocity ponížení, snížené sebehodnocení, u dotekově hypersenzitivních osob velkou bolest, posttraumatický syndrom, rozvoj úzkostné poruchy a dokáže krátkodobě i dlouhodobě hluboce narušit vztah dítěte a jeho rodiče. Příliš silné argumenty na to, aby rodiče s dítětem podstoupili riziko terapie, jejíž teoretický základ vzbuzuje kritiku mnoha uznávaných autorit a institucí.

Postupy vykazující charakteristiky zneužívání a týrání dítěte, neprokázaná efektivita a několik úmrtí dětí více či méně souvisejících s praktikováním různých terapií vedlo instituce a jednotlivce k aktivismu směrovanému k zakázání terapií, které využívají donucovacích technik.
Z etických i bezpečnostních důvodů jsou od roku 2004 veškeré terapie využívající donucovacích technik zakázány v některých státech USA, např. v New Yorku, Utahu, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvanii a Texasu.

Profesor psychologie z Mayo Clinic William N. Friedrich specializující se na zneužívání dětí o terapii pevným objetím napsal: "Terapie pevným objetím a různé její obměny nejsou terapiemi, nýbrž trestem a nikdy by se neměly používat.“ V lednu 2006 vydala odborná společnost zabývající se problematikou zneužívání dětí American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) velmi kritické prohlášení (White Paper, Task Force Report) týkající se všech donucovacích metod sloužících k navození emočního vztahu (vazby). Toto prohlášení bylo odborníky v oblasti psychoterapie všeobecně akceptováno a vedlo ke změně v terapeutických postupech.

Ke zrodu nešťastného a mylného přesvědčení o terapeutickém dopadu pevného objetí na děti s autismem přispělo významně v minulosti zejména několik osob navazujících na Kannerovu teorii o autismu způsobeném citově chladnými matkami. V 70. letech se psychoterapeut Robert Zaslow domníval, že lze vytvořit emoční vazbu a kontakt mezi matkou a dítětem s autismem tím, že se v dítěti vyvolá vztek držením proti jeho vůli. Věřil, že vynucení očního kontaktu a vyprovokování silných emocí jako je vztek a strach zlomí obranu ega a umožní dítěti navázat interakci, emoční vztah a akceptovat autoritu. Za poškození zdraví klienta při praktikování této metody byla Zaslowovi v Kalifornii odebrána licence umožňující vykonávat psychoterapeutickou praxi.

V 80. letech nositel Nobelovy ceny biolog a etolog Nikolaas Tinbergen propagoval pevné objetí a navázání očního kontaktu u dětí s autismem. Nesprávně se domníval, že autismus je důsledkem nedostatečně rozvinutého emočního pouta mezi matkou a dítětem a nastolení emoční vazby je klíčem k vyléčení z autismu.

V roce 1988 vyšla kniha americké psychiatryně Marthy Welch Holding Time, v níž terapii pevným objetím navrhovala za vhodnou pro děti s autismem. Stejně jako Tinbergen se Welch v rozporu s vědeckým názorem na příčiny autismu domnívala, že autismus je způsoben narušením emoční vazby mezi dítětem a matkou. Doporučovala dítě držet a zároveň u dítěte vyvolat záchvat vzteku. Ve chvíli, kdy se dítě přestane bránit, začít s technikami emočního připoutávání.

Někteří naši klienti absolvovali terapii pevným objetím a jejich vzpomínky jsou spojené s pocity zahanbení, úzkosti, strachu, vzteku. Báli se, že je rodiče udusí. Dva naši dospělí klienti hovořili o terapeutických setkáních, kterých se jako děti účastnily, jako o „znásilňovačkách“. Část rodičů nebyla schopna metodu vykonávat nebo v ní pokračovat, protože cítili, že svému dítěti nepomáhají, ale ubližují.

Ne všichni chápou pojmy stejně jako obhájci terapie pevným objetím. Terapie je kritiky chápána jako násilí páchané na dítěti, nabídka bezpodmínečné lásky jako vnější kontrola a terapeutický úspěch jako submisivita a vyčerpání dítěte. Podivné a pro dítě nepochopitelné chování rodiče s využitím fyzické převahy vyvolává pocit strachu, paniky, bezmoci. Následuje vyčerpání a podřízení se vůli rodiče. Myslet si, že zdravé láskyplné emoční pouto stojí na těchto základech je podivné. Projevy kladných emocí nelze vždy považovat za terapeutický úspěch, jsme totiž schopni je projevovat i vůči tyranovi (příkladem tohoto paradoxního psychologického fenoménu je tzv. stockholmský syndrom).

V terapii pevným objetím dítě podléhá absolutní fyzické kontrole a neučí se používat a rozvíjet kontrolu chování jdoucí zevnitř. Hněv je emoce, která má ve vztazích mezi lidmi svoje místo. Dítě se má učit rozpoznávat své pocity, umět pracovat se svým hněvem i s hněvem okolí a nezdá se žádoucí, aby podstupovalo terapii, kdy se cíleně a opakovaně „hněv proměňuje na lásku“. Dítě se má naučit nejen milovat, ale také přiměřeně vyjadřovat, kontrolovat a přijímat hněv. Pak se může učit i odpouštět.

Naprostá většina lidí, co pečují o dítě, se shodnou, že není nic krásnějšího než držet dítě v náručí, vzájemně se objímat a vyznávat si lásku. Zejména děti s autismem a reaktivní poruchou příchylnosti musíme někdy projevům lásky trpělivě učit. Láska ale spočívá ve vzájemnosti, spontánnosti a dobrovolnosti. Někdy vede k nalezení oboustranného láskyplného vztahu velmi klikatá cesta. Existuje řada metod a rodičovských technik, které pomáhají rodičům zlepšit vzájemný vztah, a zároveň jsou k dítěti empatické a respektující. Dobrovolné učení se objímání může být klidně jednou z nich.

Každý zpracovává své pocity jinak a má rozdílně nastavenou zónu dotekové intimity. Někomu nedělá potíže se objímat s lidmi nebo se s nimi držet za ruku, i když je vidí poprvé, pro jiné lidi je takový zážitek nepříjemný. Doteková zdrženlivost v žádném případě nesignalizuje žádnou emoční poruchu.

Vynucenému objetí říkáme NE jako rodiče i jako profesionálové.
Uvědomme si, že objetí se sice vynutit dá, ale láska nikoliv.

APLA velmi důrazně nedoporučuje používání terapie pevného objetí u dětí s autismem a potažmo u všech dětí, které s objímáním nebo držením nesouhlasí. Vynucené a dlouhotrvající pevné objetí považuje za metodu neetickou ohrožující psychické i tělesné zdraví dítěte.

U dětí s autismem APLA doporučuje využívat techniky založené na prevenci, snažit se o rozvoj komunikačních a sociálních schopností a zajištění bezpečného prostředí s dostatkem vizuálních informací, které dítěti sníží adaptační problémy vyplývající z diagnózy autismu, zvýší jeho pocit bezpečí a ochotu navazovat sociální kontakt.

Fyzickou restrikci doporučuje využívat jedině v případě závažného problémového chování ohrožujícího zdraví nebo majetek, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Její používání lze provádět jen za určitých podmínek chránících zájmy klienta. Tato technika zvládání problémového chování nemá s terapií pevným objetím shodný teoretický základ a jejím účelem není posílení emočního pouta, nýbrž ochrana.

Emoční pouto je vhodné rozvíjet empatickou interakcí více respektující dítě, jeho deficity, senzorickou přecitlivělost a reciprocitu emočního vztahu a posilováním sociálně emočních dovedností.

APLA protestuje proti používání fyzické síly k vynucení a udržení pevného objetí u dětí, které s objetím nesouhlasí. Vynucené objetí dítěte považuje v kontextu Terapie pevného objetí dle Prekopové za formu týrání dítěte a psychického ohrožení jeho vývoje.

APLA se neztotožňuje ani s názorem, že terapie využívající vynucený fyzický kontakt vede k posílení emočního pouta mezi matkou a dítětem.

Výňatek z Evropského metakodexu etiky psychologů související s názorem psychologů v APLA na používání terapie pevného objetí v ČR u dětí:

Psychologové mají všeobecnou zodpovědnost za kvalitu a následky profesionálních činností psychologa.
Psychologové mají náležitý respekt k základním právům, důstojnosti a hodnotám všech lidí a zároveň napomáhají tomu, aby tyto principy byly podporovány a rozvíjeny.
Psychologové jsou si vědomi své profesionální a vědecké zodpovědnosti vůči svým klientům, své komunitě i vůči společnosti, v níž žijí a pracují.
Psychologové se vždy vyhýbají tomu, aby někoho poškodili, a zodpovídají za svou činnost a pokud je to možné, přesvědčují se o tom, že jejich služeb nebude zneužíváno.
Za tým pracovníků Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA Praha

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
ředitelka metodického střediska APLA Praha, psycholog a předsedkyně APLA ČR (text vyjadřuje oficiální stanovisko APLA

reagovat Dooreen 11.3.2011 16:36  12%    +  -

Iman: jo, ne každému rodiči dala příroda cit a lásku ke svým dětem, někomu to trvá než k lásce dojde a někdo zase nedojde nikam a dítě začne týrat. a nevytrhávejte věty z kontextu, prej že nevím co s dítětem s DMO, každé dítě je osobnost a vyžaduje individuální přístup, i když se člověk ze všech sil snaží, prostě nějaký čas trvá než si k sobě najdou cestu (učitel a žák), to je snad pochopitelné. a opakuji: o tpo se snažím zjistit více, neaplikuji ji na děti!

reagovat Dooreen 11.3.2011 16:24  12%    +  -

Iman: já jsem začala učit, byla jsem v práci týden, chvíli trvalo než si na mě děti zvykly, ale s ostatními problém nebyl, jen s Naty a ta byla fixovaná na 2 osoby -matku a druhou učitelku, s nikým jiným nespolupracovala, co jsem měla jiného dělat než ji vzít do náruče a mluvit na ní? nebylo to pevné objetí v pravém slova smyslu, nezalehla jsem ji, nebyla na ni zlá, mluvila jsem klidně a povídala jí, zpívala... pak se uklidnila a od té doby je na ní vidět radost když mě vidí, tak nevím co máte za problém. o metodě TPO jsem v té době nevěděla, ale to jsem už psala níž, že jsem se o ní začala zajímat víc až později a že se mi příliš nelíbí, ale zjišťuju víc a víc, proto jsem tady a ptám se

Anonym 11.3.2011 12:40  1%    +  -reagovat jinaci 27.2.2011 14:03 23% + -

lemona: Prekopová je super, když jsem ji potřebovala měla u nás našem maličkém městě dvě přednášky a já si ukradla dvacet minut pro sebe, nabídla jsem ji bleskový pěší přesun z místa A do místa B, že nž ostatní přeparkuji, tak jsme tam, já to na synka LMO, poruchy učení používala.Pomáhalo to vyrostl z něho bezva a šikovný kluk, který nemá problém.Paní Prekopová je moc fajn.

ten autismus a PO nevím, to bych s ní a s jinou nezávislou psycholožkou konzultovala,případně dětským psychiatrem, kterému věříš , autistické dítě je jiné než ty ostatní

Myslím, že adresa k Bodamskému jezeru se dá dohledat

AUTISTICKÉ DÍTĚ JE JINÉ, NEŽ VAŠE? A V ČEM....AUTISTA JE CHORÁ HLAVA A BLÁZEN DLE VÁS...AUTISTA CÍTÍ STEJNĚ, JAKO VAŠE DÍTĚ, JAKO JÁ JAKO VY A CELÝ SVĚT...JINAK BY JSTE NEMOHLA PLAKAT!
PRO UČENÍ JSTE POTŘEBOVALA PREKOPOVÚ, KDYŽ SE VAŠE DÍTĚ NEMŮŽE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NAUČIT, JE TO POUZE VÁŠ PROBLÉM...KDYŽ NA TO NEMÁ, JSOU NA TO VE ŠKOLSTVÍ PRAVIDLA...PROČ CHCETE, ABY DÍTĚ, KTERÉ NA UČIVO NEMÁ, ZVLÁDALO TO, ČEHO NENÍ SCHOPNO?
A Z ČEHO MĚL SYN TAKOVÝ ZÁCHVAT, ŽE MUSELA AŽ PREKOPOVÁ ZASAHOVAT, VY NEZNÁTE, CO PLATÍ NA VAŠE DÍTĚ...TOLIK KRÁSNÉ LITERATÚRY JE NA SVĚTĚ...

Anonym 11.3.2011 12:28  1%    +  -

pro jinaci-

pochopit může pouze rodič který má dítě dle vás s LMD, když tak už dávno s ADHD, že jste toto konzultovala s "odborníky", je diskutabilní, každý řekne něco jiného, odborník na zvládání dítěte v amoku, nikdy nemůže vyslovit podporu pro používání TPO.
Myslíte, že strach dítěte, je láska?
Žádne dítě nesnáší, když je mimo a ještě musí být ticho! Vzpomeňte si na sebe a dětství, určitě byli momenty stejné, také jste byla nesvá, když rodič uplatňoval autoritu po svém...
tak, co má dělat dítě s ADHD, či autista s PAS? v klidu všemu nerozumí, i když je jinak bystrý, chytrý, studuje...a já ho v záchvatu zalehnu a vykřičím mu, že jsem jeho ó matka, že bude poslouchat, jinak ho nepustím...jenom na strach z rodiče dítě MUSÍ REZIGNOVAT...ale co má ve své duši, ptala jste se na to, co cítí...nikdy vám neřekne, co si o vás myslí...raději se podvolí násilnostem, jen aby nebyl zase zalehnutý...byla jste vy někdy zalehnutá...zkuste si to,,,je to tolik příjemné, jak na vás páchnoucí člověk řvě, jak jste mu zničila život, jak vás miluje, ale ...a už klade podmínky...vše dobré přeji Iman

Anonym 11.3.2011 12:14  1%    +  -

Dooreen:
pro Dooreen-teď to bude správně..
Proč nás má učit lásce prekopová?
Co mě zaráží, že učíte ve speciální školce a nevíte, co s dítětem s DMO, jen to, co jste slyšela asi.objmout...to chce každé dítě...všechny na světě...
o jakém poutě píšete? příroda nám dala lásku, cit, proto rodíme, jinak jsme muži.
Dítě u ty prekopové nemají šansi se upokojit, když je dítě v afektu a je ještě zalehnuté šílenou prekopovou, kterou ani nezná a nemůže ji rozumět, protože pouze na dítě řve a plije hnus, nebo dítě zalehne vlastní matka, řve jakou má autoritu...pokud vás toto oslovuje, říkám pouze AMEN!

Anonym 11.3.2011 12:05  1%    +  -

Iman:
reakce patří to paní DOOREN...MYSLÍM SE TAK PÍŠE?

Anonym 11.3.2011 12:01  1%    +  -

lemona:
LÁSKA JE U DÍTĚTE OD NAROZENÍ, TAK, JAKO LÁSKA K DÍTĚTI, CO JE POTŘEBA PREKOPOVÚ, ABY NÁS UČILA PRÁVĚ ONA, JAK MÍT LÁSKU?
VY SE NEDÍVATE NA VIDEO, TOTO DĚLÁTE SE SVÝM DÍTĚTEM? POJALI JSTE TO ABSOLUTNĚ ZLE A MIMO OBSAH...
JE TOLIK VIDEÍ A VY MLUVÍTE, CO SE SKRÝVA ZA TPO...

Anonym 11.3.2011 11:58  1%    +  -

lemona:
Paní Leono, o jakých penězích mluvíte? Máte na mysli, které bere ze seminářu?
Protože jak znám prekopovú, co chce a hodlá vecpat do našich dětí, je zástěrka brutality za krásným slovem láska...jak může říct, že dává prostor aby se dítě z afektu dostalo, když ono nemá právo ani ceknout! je zalehlé vlastní matkou, která na něho sype zlo z úst , druhou ruku mu drží prekopová...
MNOHO DISKUZÍ, KDYŽ JE TO TOLIK JASNÉ?

reagovat lemona 7.3.2011 18:33  12%    +  -

Dooreen: No to je bohužel také jedna z věcí ve které si Prekopová odporuje.Na jednu stranu prohlašuje že je tato metoda určená výhradně pro osoby spřízněné,na straně druhé chce tuto metodu procpat i do specek apod.Zřejmě je to všechno o penězích,bohužel....

reagovat Dooreen 7.3.2011 16:49  13%    +  -

lemona: právě že mě to zaujalo a ted jsem dočetla pevné objetí od prekopové a malého tyrana a moc se mi to nelíbí ( tam píše že učitelé jen ve zvláštních případech, ale v jakých už nepíše, na školení o tpo mi její žačka řekla taky že to je možné, ale za jakých případů to už nedovysvětlila), vypadá to že v bc práci vyjde že je to metoda nepoužitelná v mš a celkově nebudu jejím příznivcem

reagovat lemona 6.3.2011 13:36  12%    +  -

Dooreen: Dooreen,to co jste popsala není TPO :-)
Tpo podle Prekopové NESLOUŽÍ ke zklidnění dítěte,při tpo se dítě nesmí tišit,uklidňovat.
TPo slouží ke vzájemné emoční konfrontaci dvou spřízněných osob (rodič-dítě,manželé apod),TPO nesmí provádět učitelé a osoby které nejsou s dítětem přímo spřízněné právě proto že při TPO má vznikat emoční pouto a rozproudit se láska.
Na TPO mi vadí úplně všechno,je to násilná metoda,vynucení si něčeho co si vy myslíte že nedostáváte(nemyslím to na vás osobně) a je vidět že o ní víte ještě moc málo.....a jsem ráda že jste problém Vaší žačky vyřešila srdcem :-)

reagovat Dooreen 6.3.2011 10:20  12%    +  -

Ještě, co se týká aplikace v MŠ, vzala jsem si z toho jen tu milující autoritu, bez respektu k učiteli vy to v MŠ prostě nešlo, zvlášť při pobytu na zahradě či na vycházce, ale to milující je tam podstatné, protože jsem zažila když dítě nemá učitelku rádo a naopak (naštěstí né osobně ale u starší kolegyně) a pak je to katastrofa pro oba. někde jsem taqky četla že byl pokus o zakázání objímání dětí učitelkami, což je podle mě blbost. V MŠ je učitelka jediný dospělý u kterého by se dítě melo cítit bezpečně a když se mu něco stane (upadne, jiné dítě mi ublíží, nebo se mu zasteskne po rodiči..) měla by ho mít možnost obejmout, pochovat na klíně a utěšit. když takovou důvěru a pocit bezpečí dítě nemá, v mš trpí a nechce do ní chodit. ale to není případ divočáka v agresi, tam bych TPO v kolektivu 28 přihlížejících dětí taky nepraktikovala.

reagovat Dooreen 6.3.2011 9:45  12%    +  -

Dobrý den, píšu bakalářskou práci na téma metoda pevného pevného objetí v prostředí mateřské školy. učím ve speciální třídě mateřské školy a s metodou jsem se setkala náhodně a nevědomky ji aplikovala mnohem dříve. Měla jsem ve třídě holčičku s DMO těžká spastická kvadruparéza, která byla fixovaná na kolegyni a jednoho dne měla kolegyně dovolenou a já byla na Natálku sama, samozřejmě se jí to nelíbilo, plakala, křičela, úplně modrala a mě nezbylo než ji chovat a snažit se ji uklidnit, nebylo to pevné objetí jako takové, prostě jsem ji držela v náručí a promlouvala k ní, pak se uklidnila, já nevím co to bylo za okamžik, ale od té doby mě přjala, když slyší můj hlas usmívá se a celkově lépe spolupracuje a je mnohem pozitivnější a nastal posun ve všech oblastech jejího rozvoje.. Tak mě napadlo napsat o tom bakalářku, ale jak jsem zjistila, je to jeden případ z mnoha, kdy nastal pozitivní účinek a nejsem si jistá jestli právě tím TPO nebo prostě tím, že jsem si ji získala a začala mě mít ráda a zvykla si na mě. v mnoha oblastech s TPO nesouhlasím, ale jsou tam některé prvky se kterými se souhlasit dá '(zaujala mě milující autorita, myslím si dítě by mělo rodiče (učitele) raspektovat, především v rámci bezpečnosti dítěte ale ne na úkor přirozeného vývoje.(některé příklady z knihy Malý tyran mě dostaly, kam až nechyly rodiče výchovu dítěte zajít , kdy dítě rozkazovalo rodiči...) .v Bc práci jsem zjistila, že v běžné třídě MŠ to aplikoat nelze, v té naší speciální bych to přirovna spíš k tomu, že dítě prostě pochovám v náručí, a právě proto, že nevím co se v něm odehrává a není schopno mi to říct, jen reaguje pláč/smích tak se ho snažím uklidnit vlídným slovem, pohlazením ale nebudu ho válet na karimatce! Líbí se mi také to, že tělesná blízkost miminka s matkou, a celkově kontakt rodiče s dítětem, objetí, pohlazení a pocit bezpečí a lásky je důležitý. sama vidím že v některých rodinách to není zvykem a je to chyba. Rodinné konstelace jsou dle mého blbost, napojení na boha, pro mě ateistu taky. vidím že jsem rozepsala, ale chtěla bych vědět, jestli jste úplně proti filozofii PO nebo vám na tom vadí jen některé z prvků - a které

reagovat jfrj 3.3.2011 5:40  5%    +  -

zde jsou názory lékařů ,ke kterým každý !!! někdy chodíme!!ČTĚTE
http://www.facebook.com/rikame.ne.mpo?v=wall

reagovat lemona 28.2.2011 10:06  12%    +  -

jinaci: V čem vám to pomohlo? Píšete:používala jsem to chvíli - asi rok a půl od jeho rokui a půl ...
Toto období je obdobím vzdoru kterým si projde každé dítě.Je to normální.
Pokud jste pročítala celou diskuzi,dočetla jste se jaké dítě mám doma já,takže věřte mi,vím o čem je řeč,bavíme-li se o dítěti "divočákovi".

reagovat jinaci 27.2.2011 18:30  23%    +  -

lemona: jako rodiči divočáka mi to pomohlo,asi tak i jemu- používala jsem to chvíli - asi rok a půl od jeho rokui a půl a zklidnil se,byly momenty kdy jsem z něj před použitím PO byla zoufalá,pak se k lepšímu obrátilo, ale nikomu to nenutím - začal být zvladatelný- ale to pochopí jen rodič super hyperaktivního dítka s LMD - hlídat a usměrňovat syna před tím bylo jako zkusit řídit přírodní katastrofu, ale konzultovala jsem to s odborníky

ale každého věc

reagovat lemona 27.2.2011 16:07  12%    +  -

Časopis „PSYCHOTERAPIE“ ve svém posledním čísle 3.ročník.dvojčíslo 3-4 (2009) publikoval článek Mgr.Martiny Palkové o tzv. nebezpečných terapiích. Tento článek objektivně a vyváženě informuje zejména o metodě Terapie pevným objetím (TPO), především s odvoláním na výzkumná a klinická data z USA a VB, kde se tento způsob ovlivnování chování dětí nedoporučuje anebo se před ním přímo varuje. Je to článek, který by měl číst každý kdo se tímto způsobem ovlivňování dětí zabývá anebo jej doporučuje. Jedná se totiž nejen o neúčinnou ale o rizikovou metodu „psychoterapie“, které s vysokou pravděpodobností způsobuje dětem psychické a někdy i tělesné trauma, s dlouhodobými následky, někdy i s následkem smrti. O to více překvapivá je obranná reakce zastánců TPO (metodu vytvořila a propaguje psycholožka českého původu dr. Jiřina Prekopová), zejména když zaznívají ze strany představitele Českomoravské psychologické společnosti, která by měla být garantem odbornosti a ochrany pacientů. Neodbornost, osobní vazby a sympatie jsou zřejmě i oblasti vědy a klinické psychologie více důležité než základní podmínka jakékoli manipulace a léčby pacoenta: "primum non nocere"-především neškodit.

reagovat lemona 27.2.2011 14:20  12%    +  -

jinaci: A jaký "problém" mají ti kteří neprošli TPO???
Opravdu nehodlám hazardovat s psychikou svých dětí a jak už jsem psala,udělám vše co bude v mých silách pro to aby byla TPo zakázaná u autistů a malých dětí.
Jistě,kdo TPO praktikovat chce,ten to dělat bude zákaz -nezákaz.
A myslete na to že pokud se u vašeho dítěte,nebo kohokoli dalšího komu se vnucuje láska tímto způsobem,projeví negativní následky,nikdy to není vina terapeuta,ale těch kteří tpo na dotyčném prováděli,byť pod přímým vedením terapeuta.

reagovat jinaci 27.2.2011 14:03  23%    +  -

lemona: Prekopová je super, když jsem ji potřebovala měla u nás našem maličkém městě dvě přednášky a já si ukradla dvacet minut pro sebe, nabídla jsem ji bleskový pěší přesun z místa A do místa B, že nž ostatní přeparkuji, tak jsme tam, já to na synka LMO, poruchy učení používala.Pomáhalo to vyrostl z něho bezva a šikovný kluk, který nemá problém.Paní Prekopová je moc fajn.

ten autismus a PO nevím, to bych s ní a s jinou nezávislou psycholožkou konzultovala,případně dětským psychiatrem, kterému věříš , autistické dítě je jiné než ty ostatní

Myslím, že adresa k Bodamskému jezeru se dá dohledat

reagovat lemona 27.2.2011 12:18  12%    +  -

Když poslouchám tyhle „poruchy chování“, myslím, že se jedná o dítě v období vzdoru. To není pubertující dítě. Je to dítě, které provokuje, které vzdoruje, které dělá přesně opak toho, co se po něm chce. A tady, když si nedá říct, opravdu potřebuje PO.

"vaše dcerka prochází obdobím vzdoru,ke kterému vztek a nesouhlas patří"
TPO neslouží ke zklidnění dítěte a není výchovným prostředkem"

Prvé terapeutické pokusy užívající držení dítěte jsou zaznamenány v 80. letech minulého století v USA. V té době došlo i k některým zřejmým chybám. Praxe se brzy diferencovala do více podob, přičemž mezi jednotlivými směry přes vnější podobnost či terminologickou příbuznost jsou zásadní rozdíly. Právě z obavy, aby pevného objetí nebylo užito nenáležitě či dokonce aby jej nebylo zneužito (jak se to mohlo dít v návaznosti na Zaslowa či Welchovou nebo některé čistě behaviorální terapeuty)

Během své práce s autismem se setkala s myšlenkou pevného objetí vypracovanou původně pro autistické děti americkou psycholožkou Marthou Welch (tzv. Holding therapy). Čerpala také z vědeckých poznatků etologa Niko Tinbergena, nositele Nobelovy ceny, a z práce Berta Hellingera v oblasti rodinných systémů a konstelací. Metodu pevného objetí tak rozvinula vlastní cestou - pevné objetí se stalo prostředkem obnovy lásky v rodině.

"Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného objetí, kterou jsem převzala od americké dětské psychiatričky Marthy Welchové."

"objetí,je-li se souhlasem zůčastněného,napomáhá emoční konfrontaci"

TPO neslouží k vynucení poslušnosti dítěte,ale k tomu dát mu prostor k vyjádření svého vzteku,zlosti v přítpmnosti blízké osoby...
usnutí není ideální zakončení terapie,je vhodné jít si s dítětem např.hrát...ve chvíli kdy je vám dobře,jste to vy kdo hru ukončí...v nejlepším přestat...

"on splnil mé přání že byl agresivní"
"nechat vyprovokovat afekt dítěte"
"on se bude vránit a ty mu musíš zabránit"
bezpomínečná láska
namluvím si že se mám ráda
člověk je vztahový tvor a abychom se naplno stali lidmi,musíme si vytvořit vztah k někomu kdo nás má rád

Terapie pevným objetím je často doplňována Rodinnými konstelacemi, tzv. stavěním rodinných systémů, nerozlučně spjatých se jménem Berta Hellingera. Zesilují a doplňují účinek TPO, což platí i obráceně - TPO je častým a vhodným pokračováním stavění rodinných systémů. V pojetí TPO nejsou rodinné konstelace samoúčelným prvkem, ale napomáhají lepšímu pochopení a řešení klientovy situace.
K rodinným konstelacím si více vyhledejte sama,vč.toho kdo také tyto nabízí,jestli nebudete překvapená,tak jste "jejich".

Toto vše jsou výroky Prekopové,terapeutů tpo atd.
Stále jste přesvědčená o tom že je TPo vhodná pro děti,děti které se nemohou bránit "vynucenému objetí",dítěti které vzhledem ke svému věku (nebo např. diagnoze) nemůže chápat proč mu to děláte?
POkud budete číst o TPO,pročítat diskuze apod,najdete spoustu výmyslů,nesmyslů a chabých pokusů o obhájení tpo.

reagovat Alili 25.2.2011 21:05  56%    +  -

lemona: To, co si zndánlivě může protiřečit, se může v kontextu nebo na příkladech lépe pochopit.

Napiš aspoň jeden příklad toho, v čem si protiřečí.

reagovat lemona 24.2.2011 21:22  12%    +  -

Alili: Stále pročítám její články,různé diskuze,hledám informace...a bohužel i sama Prekopová si velmi protiřečí....takže pochybuji že bych se přímým dotazem dostala k nějaké uspokojivé odpovědi.Stále víc na mě celá tato metoda působí až sektářsky....

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Říkáme NE metodě pevného objetí
Diskusi založil(a): lemona
přispívání bez omezení
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Rodina a děti -> Děti a zdraví
Přečtěte si