Tajemství(The secret)=objednávání přání, reiky,a další věci mezi nebem a zemi!

tyto diskuze už tu jsou-vím.
Ale jsou uzavřené tak hledám lidičky co tomu věří a umí s tímto pracovat ,aby byli moc hodné a pomohli i nám ostatním co jsme teprve začátečníky.děkuji
31.3.2011

Diskusi založil(a) 31.3.2011 Karmelka


ČTYŘI DOHODY

Miguel Don Ruiz - Kniha moudrostí starých Toltéků

DON MIGUEL RUIZ JE MISTREM TRADIČNÍHO TAJNÉHO učení starých Toltéků. Již více než deset let předává jejich moudrost ve spojení s moderním myšlením svým žákům a vede je k osobní svobodě. Přednáší, vede semináře a cestuje do posvátných míst na celém světě.
Ve čtyřech dohodách odhaluje don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chovaní, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.

První dohoda: Nehřešte slovem. Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.

Druhá dohoda: Neberte si nic osobně. Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.

Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

Čtvrtá dohoda: Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete. Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku; bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.

Karmelka 4.1.2014 19:23

Doporučené odkazy


Abrahamovo učení-tady

Poslové usvitu-tady

Karmelka 25.5.2011 11:10

nástěnka

tady odkaz na vnitřní nástěnku zde najdete další informace,které vás mohou zajímat!

Karmelka 20.4.2011 10:18
 
 
 

reagovat Karmelka 9.1.2018 21:04  100%    +  -

reagovat Karmelka 21.9.2017 16:21  100%    +  -

HOROSKOPY NA ŘÍJEN

12 tajemství, 12 znamení a 12 úkolů
Váho, Štíře, Střelče a Kozorohu a všem ostatním, VÁM DÁVÁM TOTO ZA ÚKOL V MÍSTĚ A ZEMI KDE ŽIJETE A VŠE JE DÁNO ŘÁDEM ... NEHOVOŘÍM TÍMTO K JEDINCI..


VÁHA
Uvědomte si, že jste měli pohodové období, ale dotkne se Vás problematická přítomnost. MÁTE ZA ÚKOL VŠE, CO JSTE SI PŘEDSEVZALI DOKONČIT.
VARUJI VÁS PŘED FALEŠNÝMI PŘÁTELI A NEDŮVĚRYHODNÝMI LIDMI. BUĎTE OSTRAŽITÍ A OPATRNÍ. CO SE TÝČE PARTNERSTVÍ, TAK JSTE SI SAMÍ VYBRALI.
NEZAPOMEŇTE SVOJI PODSTATU A JAKÝ JE VÁŠ ÚKOL. MÁTE LÁSKU A NENÍ DÁNA JINÝM ZNAMENÍM...
V TENTO MĚSÍC UČIŇTE JAKÉKOLI ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ, KTERÉ SE VÁS TÝKÁ.
OZNAMUJI VÁM I JISTÉ PATOVÉ SITUACE A BUĎTE NA TOTO PŘIPRAVENI.
A opět Vám připomínám přetvářky a neupřímnost...
POKUD VŠE ZVLÁDNETE TAK VÁM SLIBUJI VÝJIMEČNÝ OSUD. PŘICHÁZÍ POTÉ ODMĚNA.
V podobě splněného PŘÁNÍ ČI VÝHRY, UZNÁNÍ A ÚSPĚCHU. DRŽTE SVOJI ROVNOVÁHU A PAMATUJTE,
ŽE JE KŘEHKÁ. AŤ NEDOJDE K POMÍJIVOSTI LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
Buďte připraveni i na možné střety. Jsou zde zkoušky a pamatujte na své zdraví. VŠE ZDOLEJTE A ČEKÁ VÁS ODMĚNA.ŠTÍŘ
VÁM OHLAŠUJI A SLIBUJI VELKOU HOJNOST ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDETE CTIŽÁDOSTIVÝ, MOUDŘÍ, PRACOVITÍ, VYTRVALÝ A SOLIDNÍ.
DÁLE VÁM OHLAŠUJI NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI, POČÍNAJE VZTAHY A MOŽNÝCH ROZCHODŮ. MOŽNÁ TO ZABOLÍ... PŮJDE O TO SE UMĚT VE VŠEM SPRÁVNĚ ROZHODNOUT.
VARUJI VÁS PŘED NEZODPOVĚDNÝM PROSAZOVÁNÍM VLIVU. SPRÁVNĚ SE ROZHODUJTE A MYSLETE.
MÁTE SKLONY K NERVOZITĚ A NETRPĚLIVOSTI A RADÍM VÁM OPATRNĚ S HÁDKAMI.
VELKÉ AMBICE JSOU NEREÁLNÝMI CÍLY. PAMATUJTE NA SLOVA O HOJNOSTI A VŠEHO CO JE ZAPOTŘEBÍ JINAK VÁM OHLAŠUJI HROZBY VE FINANČNÍ PODOBĚ.STŘELEC
PRO VÁS MÁM PŘIPRAVENÝ SYMBOL NEJVYŠŠÍCH POZIC.
VÁS SE TÝKÁ VĚDĚNÍ A VÍM, ŽE VAŠE ZISKY JSOU TĚŽCE NABITÉ. KARIERISMUS ČI POCTIVOST.
PODPORUJI VAŠÍ MOUDROST, ALE BUĎTE BDĚLÍ CO SE TÝČE FINANCÍ. POMOHU VÁM JINAK V TOUZE V HROMADĚNÍ HMOTNÝCH STATKŮ. ŘEKNU VÁM TOTO.
MÁTE SVÉ NEPŘÁTELE A TI JSOU PODSTATOU VŠECH PRŮTAHŮ. NENECHTE NA SOBĚ VYTVÁŘET POCITY OMEZENÍ A IZOLACE. VŠE ŘEŠTE HNED A NIC NEODKLÁDEJTE.
JE ZAPOTŘEBÍ VAŠÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY A TO JE TO CO VÁM CHYBÍ. BUĎTE ROZHODNÍ, JISTI SAMI SEBOU
A DOKONČETE TO CO JSTE SI PŘEDSEVZALI.
DBEJTE NA ZDRAVÍ A JAKÉKOLI POTÍŽE ZVLÁDNĚTE. JSOU V POŘÁDKU JINAK TAKÉ VAŠE PŘÁTELSTVÍ?
JSOU ZDE ÚSKALÍ V TĚCHTO ZÁLEŽITOSTECH.
PAMATUJTE SI, ŽE LIDÉ JSOU ZÁLUDNÍ. SE VŠÍM SE VYPOŘÁDEJTE A SLIBUJI VÁM SYMBOL NEJVYŠŠÍCH POZIC A JEDNÁ SE O ODMĚNY.KOZOROH
PRO VÁS MÁM VAROVÁNÍ A TO V PODOBĚ NEZDARŮ, MARNÉ NÁMAHY A ÚSILÍ.
Je zapotřebí trpělivě zdolávat překážky. OPATRNOST JE NA MÍSTĚ.
Jsou zde jistá omezení, ale také pomluvy a bodlost ze strany druhých. POVÍM VÁM TO TAKTO, BUĎ USPĚJETE NEBO NE.
JE ZAPOTŘEBÍ NASTOLIT ROVNOVÁHU, TA JE TOTIŽ KŘEHKÁ. Nehovoří se jen o zdraví. PŘEMÝŠLEJTE..
OHLAŠUJI VÁM NA TOTO OBDOBÍ, JISTÉ ZKOUŠKY A MŮŽE SE VÁM V ŽIVOTĚ I NĚCO ZBORTIT. JDE O ZÁKLADNÍ PRINCIP PROMĚNLIVOSTI.
Štěstěna je vrtkavá a bude se v tomto období jednat o SMŮLU ČI ŠTĚSTÍ. Jsou zde výhry či ŠTĚSTÍ, ale i prohry
a SMUTEK. V KOLE PŮJDE I O HRU VE VZTAZÍCH.
PRO VÁS BUDU MÍT VZKAZ PŘÍŠTĚ.VODNÁŘ
PRO TOTO OBDOBÍ VÁM DÁVÁM SYMBOL ŽIVOTNÍ SÍLY
A NADĚJE.
SLIBUJI VÁM ZLEPŠENÍ V KAŽDÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.
OHLAŠUJI SNAHU O ÚNIK Z URČITÝCH TĚŽKOSTÍ A TOUHU OPROSTIT SE OD MINULOSTI A CHUŤ SE ODPOUTAT OD URČITÉHO PROSTŘEDÍ.
Jde o životní křižovatku a očekávání nového.
To vše může značit pro Vás přerušení dohod a hledání nových možností, hovoří se o ukončení nefunkčního partnerství a hledání nového vztahu, bydliště či půjde o stěhování nebo dalekou cestu. Varuji před nehodami a buďte v tomto období OPATRNÍ a co se týče zdraví tak zvyšte pozornost.
Mohla by do života vstoupit vážná nemoc.
OHLAŠUJI PRO VÁS POMOC V TĚŽKÉM OBDOBÍ, NÁVRAT ŽIVOTNÍ ENERGIE A HARMONIE PO OBDOBÍ ZMATKŮ, KONFLIKTŮ A ZTRÁT.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE NADĚJE V POZITIVNÍCH VYHLÍDKÁCH PRO VZESTUP. OHLAŠUJI ČAS VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONFLIKTŮ, RŮZNÝCH ZKOUŠEK, NAMÁHAVÉ PRÁCE A PŘEKONÁNÍ POTÍŽÍ.
MĚJTE SEBEKONTROLU, SÍLU A ODVAHU. NEZAPOMEŇTE NA SLIB KTERÝ JE DÁN. HOVOŘÍ SE O ŽIVOTNÍ SÍLE A NADĚJI A TÍM TO NEKONČÍ.
RYBA
VÁM JE DÁN SYMBOL TVOŘENÍ A ROZVOJE. MÁ VÁM DÁT POCIT BEZPEČÍ.
Signalizuji ovšem jistá nebezpečí a jedna se o životní překážky, hrozbu ztrát a porážky.
Vaše okolí je přetvářkou u mnohých z Vás a je to klam
a pokrytectví. Vaše možné přeceňování vlastních sil a možností je v nesprávných úsudcích a chybných krocích.
To ve Vás může vyvolat pocit marnosti.
NABÁDÁM VÁS KE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. ARCHETYP NOCI JE KLAMEM, ILUZÍ A ZÁLUDNOSTÍ, FALEŠNÝCH VIZÍ, ÚSKALÍ A TAJNOSTÍ PŘED VÁMI.
OHLAŠUJI PRO VÁS KONEC JISTÉ ŽIVOTNÍ KAPITOLY A PŘICHÁZÍ VÁŠ ČAS NESTABILITY, NEJISTOTY A ZKOUŠEK. Hovoří se o ztrátách a prohrách v životě.
Opět Vás upozorňuji, že vše je díky Vaším chybným úsudkům a omylům. Pokud se Vám zdálo jakési zlepšení situací tak si uvědomte něco o životních cyklech.
Třeba i měsíčních. JE ZAPOTŘEBÍ SÍLY A ZDRAVÍ.
Hovoří se i o Vašem nedostatku realismu, ale i citlivosti, lidskosti, soucitnosti a lidumilnosti.
Podléhali jste a podléháte iluzím a snění.
OHLAŠUJI NERAD OBĚTI A ZKOUŠKY, ALE TAKÉ JAK NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZMĚNY PRO VÁS.
Omyly mohou vést k pádu a zřejmě se Vás budou týkat i jistá omezení. VĚNUJTE SE PROTO SYMBOLU TVOŘENÍ A TEN VÁM BUDE DÁVAT SÍLU A NEJEN POCIT JISTOTY.
BERAN
PRO VÁS MÁM NA TOTO OBDOBÍ SYMBOL DOKONALOSTI A ÚPLNOSTI.
Jedná se i o Symbol soucitu, obětavosti, laskavosti, štědrosti, velkorysosti a dobročinnosti.
JE ZDE PŘÍSLIB ŠTĚSTÍ, ÚSPĚCHŮ A HOJNOSTI.
Může se ovšem jednat i o samotu a pád financí. Hovoří se o destrukci.
Symbolizuje se zde životní koloběh a vrtkavost osudu.
OHLAŠUJÍ SE ZÁVISTI, ZRADY, ZKLAMÁNÍ, CHUDOBA, ALE TAKÉ SE HOVOŘÍ O NEVĚŘE, NEŠŤASTNÝCH LÁSKÁCH, PROBLÉMECH V PARTNERSTVÍ,
ROZKOLU V RODINĚ A HOVOŘÍ SE O ZTRÁTĚ DOMÁCÍHO ŠTĚSTÍ.
OPATRNĚ CO SE TÝČE BLÍZKÉHO OKOLÍ, ZDE VÁM ŘÍKÁM, ŽE NĚKTEŘÍ MAJÍ ZLÉ ÚMYSLY, VYVOLÁVAJÍ SPORY, JSOU PLNI ZLOSTI AP. BUĎTE OPATRNÍ A ROZVÁŽNÍ.
VAŠE ROVNOVÁHA JE NARUŠENA A TADY SE OPĚT MŮŽE HOVOŘIT O POMÍJIVOSTI LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
OHLAŠUJI VÁM TĚŽKÉ ZKOUŠKY, POTÍŽE A ZMATKY, NÁHLÉ ZMĚNY A I ÚSTUP Z VYDOBYTÝCH POZIC. VARUJI PŘED NEMOCÍ A JE ZAPOTŘEBÍ I BDĚLOSTI. Hrozí i nehoda. Vše je vrtkavostí Štěstěny.
OHLAŠUJI KONEC A NOVÝ ZAČÁTEK ŽIVOTNÍ FÁZE. Půjde o pád či vzestup.
Mohou přijít ZKLAMÁNÍ, ZVRATY, PÁDY, ALE TAKÉ POTĚŠENÍ A RADOST, MILÁ PŘEKVAPENÍ, ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE, ŠTĚSTÍ VE HŘE ČI V LÁSCE.
JEDNÁ SE O ŠTĚSTĚNU A VAŠE KOLO SE TOČÍ BERANI. PROTO SE VÁS I TÝKÁ SYMBOL DOKONALOSTI A V NĚM JE VŠE CO POTŘEBUJETE. Je to na VÁS.
BÝK
VÁM DÁVÁM DO VÍNKU VELMI PŘÍZNIVÝ SYMBOL.
JEDNÁ SE O DOSAŽENÍ HMOTNÉHO ÚSPĚCHU, ZÍSKÁNÍ PENĚZ PRO BEZPEČNOU A ŠŤASTNOU BUDOUCNOST.
Hovořím o VAŠÍ DOBĚ DOZRÁVÁNÍ A RŮSTU. U VĚTŠINY ŽEN OHLAŠUJI TĚHOTENSTVÍ.
TI Z VÁS CO SE SNAŽILI V MINULÝCH OBDOBÍCH TAK SE VÁS TOTO VŠE TÝKÁ.
NABÁDÁM I TAK CO SE TÝČE OPATRNOSTI VE FINANCÍCH. PRINCIPEM JE SÍLA, ODVAHA, BDĚLOST, OVLÁDÁNÍ INSTINKTŮ, VÁŠNÍ A EMOCÍ.
VYZDVIHUJI PROTO POTŘEBU SEBEKONTROLY, NÁPADITOST, TVOŘIVOST, CHYTROST, PŘEMÝŠLIVOST A JE ZDE DANA PODPORA UMĚLECKÝM SKLONŮM.
PŘEJI ROZŠIŘOVÁNÍ OBZORŮ A ZAHÁJENÍ NOVÝCH ČINNOSTÍ. NABÍZÍ SE PRO VÁS NOVÉ NÁPADY A RADY.
VARUJI VŠAK PŘED FALŠÍ Z OKOLÍ, PODVODNÍKY, NÁLADOVOSTÍ A UPADÁNÍM DO EXTRÉMŮ, ŽÁRLIVOSTÍ A RŮZNÝMI ZÁVISLOSTMI. HOVOŘÍM TAKÉ O SYMBOLU ŠŤASTNÉ HVĚZDY.
Je symbolem NOVÉHO ŽIVOTA.
OHLAŠUJI PRO NĚKTERÉ Z VÁS I POMOC V TĚŽKÉM OBDOBÍ, PŘÍLIV ŽIVOTNÍ ENERGIE A NÁVRAT K HARMONII PO DOBĚ ZKOUŠEK, ZTRÁT, ZKLAMÁNÍ A STŘETŮ.
PŘINÁŠÍM VÁM POZITIVNÍ VYHLÍDKY A VZESTUP. OHLAŠUJI I ČAS VNITŘNÍCH KONFLIKTŮ, TĚŽKÉ PRÁCE, PŘEKONÁVÁNÍ POTÍŽÍ A PŘEKÁŽEK A TO PRO TY CO TAK NEČINILI.
HOVOŘÍM TÍM NEJEN O PÍLI A DALŠÍCH VLASTNOSTECH. Negativně se VÁS TAKTO MŮŽE DOTKNOUT ZRADA A ÚTOKY Z OKOLÍ, NEJISTOTA A HROZBA ZKLAMÁNÍ.
PROTO JE ZDE ULOŽEN I SYMBOL MISTROVSKÉ ENERGIE, KTEROU PROUDÍ DVOJÍ MOCNÝ TOK NEGATIVNÍ I POZITIVNÍ ENERGIE.
DÍKY VAŠÍ MINULOSTI BUDE KAŽDÝ SÁM STRŮJCEM SVÉ BUDOUCNOSTI.

BLÍŽENEC
VÁM SEM DAL PRO TOTO OBDOBÍ SYMBOL PLODNÉHO SNAŽENÍ.
Je zapotřebí získávat nových ZKUŠENOSTÍ, ROZVÍJET TALENT, PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ.
CÍLEVĚDOMOST, SNAŽENÍ A USILOVNÁ PRÁCE JE PRINCIP. TAKTO SE VÁM SLIBUJE ÚSPĚCH, ZISK, OCENĚNÍ A DLOUHODOBÝ PROSPĚCH.
Hovořím o novým ROZMACHU A ZAČÁTCÍCH.
Symbolizuji príznivý vývoj, jak ve vztazích tak v citové oblasti. Dobré úmysly a představivost zde nechybí.
Buďte PRAKTIČTÍ jinak přijdou problémy týkající se Vašeho rozvoje, potencionálu a nápadů a plánů.
Mohlo by se stát, že vše by se obrátilo v klamy, iluze, protivníky, prohry a ztráty. Přišel by smutek a zklamání. Člověk dosáhne moudrosti skrze utrpení.
Ohlašuji VÁM RŮZNÉ ZKOUŠKY A PŘEKÁŽKY.
Vše je na KAŽDÉM Z VÁS. NEZAPOMEŇTE NA SLIB O ZISKU, ÚSPĚCHU, ZISKU A OCENĚNÍ.

RAK
VARUJI VÁS PŘED LEHKOMYSLNOSTÍ A NEROZVÁŽNOSTÍ. MÁM PRO VÁS SYMBOL NAZNAČUJÍCÍ ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ ZE ŽIVOTA, ÚSPĚCH A HMOTNÝ ZISK.
TÝKÁ SE TO I POVÝŠENÍ, ROZVOJE A RŮSTU, ALE I VAŠEHO DOBRÉHO JMÉNA.
Můžete očekávat jistá příjemná překvapení v podobě výhry a různých výhod.
Je zde vyvolání pocitu JISTOTY, BEZPEČÍ A ZDRAVÉ SEBEDŮVĚRY.
V partnerských vztazích Vám budu přát, ALE VARUJI VÁS PŘED PÝCHOU, LEHKOMYSLNOSTÍ, OKÁZALOSTÍ A MARNIVOSTÍ.
NABÁDÁM VÁS K OPATRNOSTI CO SE TÝČE CITŮ, KARIÉRY AP. NĚKTERÝM Z VÁS SE MOŽNÁ ZAČNE VRACET NĚCO Z MINULOSTI. Bude se VÁS TÝKAT PAK SLOVO OBĚŤ.
Nyní sami poznáte co je nečestné. JINAK VÁS upozorňuji, abyste nepřecházeli z extrému do extrému. PŘEJI INTUICI, TRPĚLIVOSTI, ODVAZE A SÍLE.
HVĚZDA HOVOŘÍ O OBNOVENÍ ŘÁDU, TO SE VÁS TÝKÁ A JE PŘÍSLIBEM DOBRÝCH PŘÁTELSTVÍ. LÁSKA ZDE BUDE OPĚTOVÁNA.
OHLAŠUJI PRO VÁS INSPIRACI, NÁPADY A DOBRÉ PLÁNY, VČETNĚ RŮZNÝCH ZKOUŠEK. NEZAPOMEŇTE, ŽE SEM VÁM NĚCO NAZNAČIL NEJEN O ÚSPĚCHU.

LEV
OHLAŠUJE SE PŘÍZNIVÝ VÝVOJ V CITOVÉ OBLASTI A NALEZENÍ NOVÉ LÁSKY.
HOVOŘÍ SE O POCITU BEZPEČÍ, BOHATÉ ODMĚNĚ, HOJNOSTI A JISTOTĚ.
Ovšem tam kde jsou spory, přijdou osudové zvraty, finanční ztráty, ztráta domova a rozpad rodiny. SYMBOL HOVOŘÍ O ROZUMU, KREATIVITĚ A TOUZE PO OSVOBOZENÍ.
Vznešenost, soucit a ochota pomáhat je principem Symbolu.
OHLAŠUJI LVŮM ČAS ÚČTOVÁNÍ A JE ZAPOTŘEBÍ PŘEHODNOTIT MINULÉ UDÁLOSTI.
PŮJDE ZDE O KONFRONTACI Z MINULOSTI A VŠE BUDE PRO VÁS VE ZNAMENÍ POKUTY ČI ODMĚNY. LEV CO BUDE POZITIVNĚ SMÝŠLET, TAK TOMU OZNAMUJI KONEC ZKOUŠEK.
OPAČNĚ MOHOU UŽ NYNÍ PŘIJÍT NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI, OSUDOVÉ ZVRATY A PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY.
OHLAŠUJI ZMĚNU ŽIVOTNÍCH POMĚRŮ A SLIBUJI VÍTĚZSTVÍ A ÚSPĚCH TĚM, CO JSOU NEJEN INICIATIVNÍ.
SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST A UMÍRNĚNOST JE NA MÍSTĚ A JE PRINCIPEM. Nezapomeňte na daný slib pro Vás.
NIKDO JINAK ZA NIKOHO NIC NEUDĚLÁ A VŽDY MUSÍME PŘEKONAT VŠE SAMI. ŽÁDNÝ RITUÁL AP VÁM NEPOMŮŽE. Toto jsou vše klamy, které jsem jako nejvyšší síla dal mezi lidi.
Nenechte se klamat. PŘÍRODA, VAŠE SRDCE A VESMÍR JE VÁŠ ŘÁD.
PANNA
OHLAŠUJI PRO VÁS NOVÉ PROJEKTY A NÁPADY.
PODPOROU JE LOGICKÉ A RACIONÁLNÍ MYŠLENÍ, PRAGMATISMUS, PRAKTIČNOST, ORGANIZAČNÍ VLOHY, TOUHA PO POZNÁNÍ, PRACOVITOST A SYSTEMATICKÉ ÚSILÍ.
DÁVÁM PŘEDZVĚST ZAJÍMAVÝCH SETKÁNÍ A LUKRATIVNÍCH NABÍDEK, KTERÉ VÁM MOHOU PŘINÉST HMOTNÝ ZISK. Ohlašuji dobré zprávy, novou lásku a možné početí dítěte.
Je zde i spojení s nutností volby a rozhodování.
DÁLE se vším opatrně a uvážlivě. JSOU ZDE OPONENTI A PROTO NEBUĎTE LIKNAVÝ A SLABÝ.
JE ZAPOTŘEBÍ VŮLE A SÍLY, ROZHODNOSTI A MÍT SCHOPNOST ODHALOVAT VYOSTŘENÉ SITUACE.
Pokud budete slabý, tak utrpíte prohru.
OHLAŠUJE SE I POTŘEBA ZMĚNY, ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA.
U některých z Vás se bude jednat o otevření nové životní kapitoly.
VARUJI Panny PŘED IRACIONÁLNÍMI TUŽBAMI, UKVAPENOSTÍ A LEHKOVÁŽNOSTÍ. To vše může přinést zmaření plánů, tužeb, ztráty, frustraci a rezignaci.
Signalizují se zde jistá nebezpečí. Jde o spor a boj mezi dobrém a zlem. Vše je o nás jak se říká. Je to i o našich vlastnostech.
Pokud se zde zapomene na výčet vlastností tak se dostaví riziko nemoci a špatná rozhodnutí přivedou pád.
Nezapomeňte co se nejen v prvých slovech hovoří o PROJEKTECH, NÁPADECH A MYŠLENÍ.Toto jsou horoskopy obecné pro daná znamení. Pokud máte zájem o bližší informace na daný měsíc, napište si o osobní horoskop na míru dle vašich dat (do email zprávy).
Každé znamení má v tomto období, v každé zemi jiný úkol.
Autor: Miroslav Maximus​
web- Moudrost Thota - zde najdete více

reagovat Karmelka 18.4.2017 10:27  100%    +  -

Sny a její tajemná symbolika..
Rozšifrujeme tajemství a význam vašeho snu...

Zdají se vám sny a nevíte si rady, co znamenají? Napište si o rozbor snu a dozvíte se podrobný rozbor vašeho snu i s upozorněním a radou, které ve vašem snu je obsažený.
Rozbor snu je dělán dle psychologie, dalších věd a starobylých pramenů poznání...
Sny a její tajemná symbolika nám ukazují cestu do našeho nitra. Jsou voláním nitra po naší pozornosti. Každý sen odkrývá maličký dílek pochopení do mozaiky našeho života.
Ukazuji nám to, co ve dne nevidíme, či nechceme vidět, ale také to, co máme řešit nejdříve..
To, co na první pohled vypadá jako zlý sen, v rozboru může být významově pozitivním a zase zdánlivé krásné sny významově opačné.
Vždy záleží, co se jak s čím zdá. Nic nelze vykládat stejně. A každý sen se dá vyložit co znamená a proč se zdá.
V dnešní době je vše urychlené a tak i čištění dávno zasunutých problémů se vynořuje častěji a může to vypadat, že to ani k člověku nepatří, ale opak je pravdou.
Sny napomáhají a radí, co jak řešit,změnit a uvědomit si, to co ve dne člověk nevidí a nechce vidět.....
A teprve až lidé pochopí, že mají přijmout i svoje stinné stránky.
Poznat je, přijmout je a naučit se s nima žit tak, aby jim v životě neškodili a neškodili přímo či nepřímo ani druhým. A hlavně nic ve svém životě nepřehlížet a nenalhávat si....
Pak teprve budou celistvými bytostmi, kteří se mohou posunout dál a začne se jim plnit to, co si přejí....
Bez práce sama na sobě se nezmění nikdo, ani se nikam neposune ....
Rozšifrujeme tajemství a význam vašeho snu...

reagovat Karmelka 2.1.2017 11:24  100%    +  -Dle původního vědění = původní metody je dnešní rok číslem 10= Kolo Osudu, ne mylně šířené číslo 1 začátek. V tom ve výkladu pro dnešní rok je veliký rozdíl.... Tzv. dnešní či moderní numerologie vznikla "vyjmutím" kdysi z původní metody(kde bylo vše nejen numerologie).... Dnešní "moderní" numerologie, která používá zjednodušení a úpravy, používá čísla do 9, oproti metodě původní, která používá čísla dál....... Tak jen stručně co číslo 10- Kolo osudu znamená: Pád či vzestup? Zkáza a zlo či vzestup, úspěch a štěstí? Neuvážené spekulace a hloupé omyly lidí mohou vyústit do nečekaných zvratů. Kdo je dole může být nahoře a kdo je nahoře, tak může zažít pád. Nepředvídané i podvědomé riziko včetně událostí bude kolem života. To je již na každém ... Informace a znalosti a o to i půjde...atd
web- Moudrost Thota

reagovat Karmelka 13.11.2016 13:27  100%    +  -

PRAVDA A UPŘÍMNOST se v dnešní době nenosí..
Lidi radši žijí v pohádkách a lžích, díky tomu si myslí, jak žijí pozitivně a správně. Opak je pravdou, popírají a neznají základy a to i duchovní základy.
Ale i základy slušného chování a principy opomíjejí, které by měli být ve zdravé a slušné společností normou.
Čeho se lidi tak bojí, co v nich vyvolává takový strach? Proč se bojí pravdy?
Je to jednoduché, spadl by jim totiž sen o životě z té vytvořené sluníčkové iluze, jako domeček z karet.
Neváží si práce a času druhých, vše chtějí zadarmo a ve změti iluzí, lží a pohádek, které se jim ze všech stran předkládají jako pozitivní myšlení a chování,
je uvádí jen do problému a skrytých pastí. A pak se diví, proč se jím děje, čím si to zasloužili, že mají v životě takovou smůlu a nedaří se jim... Proč asi!
Dáme si jeden příběh za všechny jako příklad, ale to samé se může týkat jakékoliv jiné situace.

Jeden moudrý pán vytvoří a sepíše své dílo. Které za danou cenu prodává dál, tak že při prodeji je přímo v daném sepsaná jasná licenční smlouva s kupujícím.
Tu porušit, tak si právníci na daném pěkně smlsnou... jé to by byla pokuta a daný by se divil....
O jak lidi jsou slepý a naivní... tato licenční smlouva, která chrání dané dílo autora, před duchovními "vyžírky".
A lidé pobláznění pohádkami a lží dnešní doby, která nabádá jen na pozitivní myšlení a tím zabíjí lidskou intuici,
která nám byla dána jako dobrý rádce v nouzi a křižovatkách.
Tito lidé tedy něco koupí, tím i danou licenční smlouvu o dílo, ve které se píše doslova:
že dané dílo:

"Je určené pouze pro osobní použití bez další možnosti distribuce či jiného šíření bez písemného svolení autora. Dílo se nesmí kopírovat, přenášet či jakkoliv
reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách či tiskopisech. Uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora.)
Distribuce této kopie není povolena. Případné zájemce odkažte na stránky www...."

Pod touto licencí, je i jméno kupujícího-tedy dobře dohledatelné, při soudní při jasný důkaz porušení licence i zákona o autorském právu atd...
Chápu, že se najdou lidé, kteří chtějí být za hezké a hodné a v tom svém opojení zapomenou, čemu se vystavují a toto dílo sdílí veřejně.
Dokáži pochopit, že v dobrém úmyslu se dá udělat cokoliv,ale dobrý úmysl někdy dokáže zplodit velké zlo, které zrovna v tomto případě by se velmi dotklo daného "dobráka",
kterého využijí duchovní vyžírky, kteří chtějí mít vše zadarmo,ale samo zadarmo v práci také nedělají... To by bylo na jinou diskuzi...
A tak na jisté podvodné chování daného dobráka někdo upozorní. Tím mu v danou chvíli odvrátí veliký průšvih a další nemilé zkušenosti.
A víte co se stane? Ano normálně by daný pochopil jistou situaci, která jej má něco naučit, uchopí ji v tom dobrém směru(však je přeci pozitivní ne!)
a ponaučí se, dané napraví a poděkuje za včasné upozornění.
Jenže vše co se nám děje není náhoda. Nic se neděje zbytečně-vše má hlubší podtext a vždy záleží na daném člověk zda danou situaci využije pro svůj prospěch a nebo naopak.
Pak se mu dál odvíjí dle toho další život. Takže pokud pochopí, napraví je na správné cestě.
Jenže v dnešní době u duchovních lidí co mají růžové brýle a uvnitř nezpracovaný strach ... toto neudělají. Ale udělají opak.
Daného člověka nahlásí jako problém, nechají vyhodit odkudkoliv, smazat a vymazat stopy jeho upozornění na dané pochybení. A myslí si ,jak danou situaci vyřešili.
Jenže ouha.. chybka je na světě. Karma nechodí okolo, ale přímo. Takže takový člověk dříve či později při nepochopení této situace, udělá další jinou či obdobnou chybku a najednou-spadla klec.
To samé platí pro jakékoliv jiné chování. Od pomluv a lží, které lidé šíří, jen aby druhému uškodili a poškodili... vytvoří si okolo sebe skupinku oveček, tváří se na ně mile, ale v reálu jich jenom zneužívají... Zneužívají jejich důvěry a neschopnosti naslouchat svojí intuici, která by je varovala před tímto chováním.
Lidé mají strach a ten není dobrým rádcem. Díky svému strachu neslyší a nevnímají intuici... a proto neustále tápají a hledají a neví co a jak udělat a proto se stále ptají, jak změnit to co jim v životě nefunguje... A dokud neodstraní strach ze svého srdce, nic se nezmění..... A stále budou ovládáni druhými, aniž by to tušili...
A takto by jste mohli pokračovat v příkladech dál a dál.... Každý jsme tvůrcem svého života a vždy záleží jak myslíme, jak se chováme a jaké činy ve svém životě vytváříme.
Vždy se nám totiž vše vrátí,aneb "Co kdo zaseje, také sklidí."
A čas zúčtování již nadešel.....
Karma

reagovat Karmelka 17.2.2016 19:48  100%    +  -

DOPORUČUJI PŘEČÍST!!!!!

1.díl:
JAK REPTILIÁNI MANIPULUJÍ S LIDMI, ABY POTLAČILI SPIRITUÁLNÍ SÍLU ŽEN..


2.díl-mnohem zajímavější-kde se více vysvětluje. Mnozí z vás uvidí,co sami podvědomě tuší/ví...
JAK REPTILIÁNI MANIPULUJÍ S LIDMI 2.DÍL

reagovat Karmelka 21.2.2015 12:23  100%    +  -


ČTENÍ Z PÍSMA

Čtení z písma, věštba z jména, příjmení- arkany, arkanum osudu- život, cesta života, devět cest- jde jen o jednu,
6 daných životních listu v tarotu - jméno, datum, dědičný kód, intimní kód- tužba duše, osobní kód kosmu- vibrace, energie, osobní rok, cyklus, vibrace charakteru, příznivá arkana je ta co..,
Loterie pokud je Vám dáno.., vzorce duše, kniha osudu- nešťastný kód. Váš, minulý život, ponaučení, těžkost života- odhalení,
kód pobytu ke vztahu ve jménu, odkaz knihy osudu pro tento život.
Léčení, energie, lotusy, andělské léčení, plejady, energie bohyně Elohym, Plejad ap.
Poslání a povinnost v tomto životě- šifra. Doplněk věštba z tarotu. Ověření...sny... Ad produkty.


Všechny hranice jsou konvence čekajíc na překročení. Člověk je schopen překročit každou hranici, pokud pochopí, že je toho schopen.
Život tím pak překračuje všechny limity.
Pokud si člověk myslí, že je na to sám, tak je to pouze jeho iluze.
Víra stejně jako strach nebo láska, je síla kterou je třeba pochopit, stejně jako teorii relativity a principu neurčitosti.
Je to fenomén, který určuje směr našeho života. Včera mířil směr života jedním směrem a dnes se ubírá jinudy.
Včera jsme nevěřili, co uděláme dnes.Tyto síly přetvářejí čas a prostor. Dokážou udávat tón, jak sami sebe vnímáme.
Jsou zde před námi i dlouho poté co zaniknem. Naše životy stejně jako kvantové dráhy, se mění každým okamžikem.
A ty nám naskýtají náš nový směr.
Co jsme prožili je pouze cosi zásadního, abychom pochopili co určuje náš směr života.. Energie-.. Vibrace..

Napište si, dovíte se blíže a více... Můžete si vybrat.. Celek ovšem poví víc...

Když přijdou zprávy, které nečekáte. V životě nevíte, kterým směrem se dát. Pak PÍSMO pomůže pravdu ukázat.
Probudí vás ze snu, správný směr k lepším dnům nastaví. Pomůže změnit smutné v krásné, špatné v dobré...
Navrátí vám radost do života, protože přestanete bloudit. Poznáte kdo jste a co dokážete.
Svět se krásným začne znovu zdát. A budete vědět, kterou cestou v životě se již správně dát.V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O VÝKLAD MI NAPIŠTE DO VZKAZŮ O BLIŽŠÍ INFORMACE!

reagovat Karmelka 28.1.2015 19:19  100%    +  -

Stále aktuální a důležitý zvuk:

http://www.osud.cz/tibetske-jeskyne-zacinaji-na-oslavu-posunu-zeme-zpivat


https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422411861&x-yt-cl=84924572&v=av96j9m0jbc

reagovat Karmelka 27.1.2015 14:34  100%    +  -

" Promítat a uvádět novoty do Zlatého věku vyžaduje trpělivost, důvěru a jasnost. Musíte začít sami u sebe. Musíte vědět, co chcete, co skutečně chcete. A nesmíte ztrácet odvahu a sebedůvěru, když v nejbližším rodinném kruhu není všechno takové, jak by to podle vašeho mínění mělo být. Možná však lidé ve tvé blízkosti směřují po jiné koleji a sbírají jiné zkušenosti. Pravděpodobně naplno prožívají dualitu. Popřemýšlej o tom trochu. Buď chápavý a nebraň jim v tom, ale nenech se do toho zatahovat. Buď laskavý a soucitný. Soucitnost, která vychází z posvátného vyššího srdce, je všemocným lékem. Je dobré dívat se na své okolí srdcem. "

Velice výstižné pro dnešní dny- úryvek z článku:
http://www.novoucestou.cz/?p=48022

reagovat Karmelka 26.1.2015 20:09  100%    +  -

Pojďme se spojit v meditaci a modlitbě za pomoc planetě Zemi a mír po celé naší krásné planetě. Všichni máme svobodnou vůli, záleží jen na nás jaký svět si vytvoříme. Vytvořme si tedy svět plný barev, lásky a porozumění. Svět, ve kterém je místo pro světlo a lásku- naší pravou podstatu :-)

DNES V 21 HODINMatko Země, jsi naším domovem,
díky Tobě máme pevnou půdu pod nohama,
dáváš nám svou Lásku, teplo a pocit bezpečí,
díky Tobě se můžeme vyvíjet a realizovat,
díky Tobě můžeme tvořit.
Je nám moc líto,
že jsme ubližovali
Tobě i Tvým dětem
a stále ubližujeme.
Prosíme, odpusť nám,
pokoušíme se napravit.
Děkujeme Ti za všechno
co nám poskytuješ,
využíváme Tvé zdroje
pokorně a s Láskou.
Děkujeme Ti
za odpuštění.
AMEN

reagovat Karmelka 26.1.2015 9:40  100%    +  -

další zpráva přes channeling:

otázka:
CO NÁM DALŠÍ DNY PŘINESOU, CO DĚLAT MÁME?
"Ptáš se dobře, již brzy změny nastanou, energie na zemi i těle cítit jdou, svou sílu stále zvětšujou. Čas změn nastává, aroma země svou vůni k nebi posílá. Nechť lidi k sobě vlídní jsou. Zmatky starého světa za zády spočinou. Vibrace země sílu pouští. Lidé znalý tu sílu cítí. Již za krátko nastanou změny jasné, co lidi k přemýšlení svede. Pochyby ustanou, oči jim otevřou. Energie země svou sílu předvede.
Znovu vás žádáme lidé milý, modlete se znovu s námi za matku vaší. Nelehký úkol nás všechny čeká, nesete na bedrech sílu světa. Zlo co mezi vámi klíčí, snaží se vás sevřít do kleští. Strach vás svazuje a mysl zavírá, cesty země jinam posílá. Již není čas na váhání, cesty vás všech jasné poslání mají. Brány do jiných světů otevřeny jsou, né všechny správnou cestu slibujou. Dávejte pozor kam vaše kroky směřují, co spatříte nechť k poučení je.
Nová doba co nastává, všem lidem dobrého srdce brány otvírá. Strachu není třeba.
Instrukce jasné jsou= všichni ať do svého srdce nahlédnou. Tam pravda ukrytá je, která vás změnou provede. Nebojte se, nejste sami, celý vesmír je tu s vámi. Znovu s námi spojte se, my s vámi cestou půjdeme. Slunce svou dimenzi otvírá, vaše země změnu brzy přivítá.
Slunce v květ se změnit má, co nápoj lásky zemi dá. Světlo měkké bude, to první fází bude. Znovu se osa do pohybu dá. Vy lidé poznáte to, svět se jiným začne zdát.
Slunce vás navede a spojí s vaší zemí. Ta vás do náruče bude zvát. To nyní zatím stačí, jen držte se své cesty. Srdce čistá udržujte a světlo na nebi pozorujte. My tu stále s vámi jsme. Množství lásky udržovat máme, i s vámi udržovat spojení, to již znáte. Vše se v dobré obrátí, když se víra v srdce navrátí. A.D."

reagovat Karmelka 26.1.2015 9:39  100%    +  -

Informace přes channeling pro dnešní dny:
Připojte se k :
Meditace a modlitba za Zemi a mír po celé planetě
Dnes v 21:00
z našich domovů

"Světlo svítí, energie se krátí. Čas se naplňuje. A my proto zde jsme. K probuzení lidí určení jsme. Slunce svit nese zprávu dne. Co čeká vás a nemine. Zázraky se dějí a vy je přijmout máte. Jen na vás záleží, co zemi nadělíte. Pozor na zlo co šíří se zde. Své plány kumuluje. Opřádá svět nitkou strachu. Nebojte se lidé moji, my tu jsme, aby jsme vás ochránili.
Ten den již brzy nastane, co velké změny zemí otřese. Jen víru držte si, znova zkouška zemí projde si. Vaše moudrost=klíč ve vašem srdci probudí se, co dveřmi tělo projde.Známe vaše tajné sny a ty se splní, když pomůžete vaší Matce zemi. Ta již dlouho na vaši pomoc čeká. Již brzo bude naplněna první věta/ meta. Znova mysl propojte a v srdci sílu najděte. Tu odevzdejte s láskou vaší zemi. Co chránila vás celé věky. Vaše síla, láska, naděje znovu zemi pozvedne.
(ptám se:)Je to celé nebo chcete něco dodat?
Děkujeme, že nám i zemi s láskou pomáháte.
Země se k slunci pozvedá. Vaše láska pro zemi hodně znamená. Slova vaše ať tichá jsou, v srdci se zemí se propletou. Slova a činy co s láskou dáváte, znovu tím zemi obdarujete. Vaše srdce ať čistá zůstanou a všemu zlému ať vyhnutá jsou. Zlo teď šíří jedovaté šípy. Vzdát se nechce svojí síly. Dávejte pozor co k vám nyní přichází. Čistotu vašich srdcí jen opatrnost ochrání. Znova spolu srdce spojte a čistou energii lásky zemi posílejte. Ta ku prospěchu vám i ji bude. Tím zemi zachráníte. A.D."

reagovat Karmelka 31.12.2014 18:27  100%    +  -Všem přeji hodně zdraví,štěstí,lásky a spokojenosti.At se všem v roce 2015 vše jen daří a hlavně plní všechna přání

reagovat Karmelka 30.12.2014 19:09  100%    +  -

Lidské vztahy
Jak rychle si tvoříme názory na druhé lidi, jak rychle docházíme k závěrům. Naše egoistická mysl velice ráda klasifikuje a vynáší soudy nad ostatními.
Každý člověk je veden k určitému způsobu myšlení a chování – kromě toho je ovlivněn nejen svým kulturním prostředím a zážitky z dětství, ale také genetickými faktory.
Tak se nám lidé jeví, ale ve skutečnosti takoví nejsou. Když nad někým vynášíte soudy, obvykle hovoříte o jeho způsobu myšlení, nikoli o něm samém. To ukazuje na velice nevědomý způsob myšlení z vaší strany. Přisuzujete druhým určitou totožnost a ta se pak stává vězením nejen pro ně, ale i pro vás.
Přestat posuzovat druhé neznamená přestat vidět, co dělají. Ale znamená to, že chápete jejich chování jako určitý návyk, a tak je přijímáte. Na základě jejich chování jim nepřipisujete žádnou totožnost.
To osvobozuje vás i druhé od ztotožňování se s myslí a formou. Ego už neřídí vaše vzájemné vztahy.

~
Dokud ego řídí váš život, většina vašich myšlenek, emocí a činů vychází z vašich přání a obav. Ve vztazích s lidmi od nich buď něco chcete, nebo se něčeho obáváte.
Obvykle od nich vyžadujete nějaký materiální zisk nebo chválu a pozornost. Nebo chcete, aby posílili vaši představu o sobě samých uznáním, že jste, máte nebo víte víc než oni. A na druhé straně se obáváte, aby vaši představu nějakým způsobem nenarušili.
Když se soustředíte na přítomný okamžik – místo abyste jej používali jako prostředek k dosažení cíle – překonáte hranice ega a zbavíte se nutkání používat jako prostředek druhé lidi. Jestliže věnujete celou svou pozornost komukoli, s kým se právě stýkáte, nezatahujete do vašeho vzájemného vztahu jeho minulost ani budoucnost. Zbavíte se představy, kterou jste si o něm utvořili, a jednáte s ním beze strachu a očekávání. Pozornost neboli bdělý klid je klíčem.
Jak krásné je překonat strach a očekávání ve vztahu mezi partnery. Láska nic nechce a ničeho se nebojí.

~
Kdyby minulost vaší partnerky byla minulostí vaší, kdyby její bolest byla vaší bolestí a její vědomí vaším vědomím, pak byste přemýšleli stejně jako ona. S tímto uvědoměním přichází soucit, odpuštění a klid.
Vaše ego to však nechce slyšet, protože pokud nemůže druhého posuzovat, ztrácí sílu.

~
Přijímáte-li každého jako vznešeného hosta, dovolíte-li každému, aby byl sám sebou, lidé se začnou měnit.

~
K tomu, byste někoho poznali v jeho podstatě, nepotřebujete znát jeho minulost. Obvykle si pleteme povrchní znalost s hlubším poznáním, které není pojmové. Vědět o něčem a něco opravdu znát jsou dva rozdílné způsoby poznání. Jeden se týká formy a druhý ne. Jeden funguje skrze myšlení a druhý skrze ticho.
Vědět o něčem je užitečné pro praktické účely. Zde se bez takové znalosti neobejdeme. Ale pokud to je hlavní způsob poznání v lidských vztazích, pak je velice omezující nebo dokonce destruktivní. Myšlenky a pojmy vytvářejí umělou bariéru mezi lidmi. Vaše vztahy pak nejsou zakořeněny v Bytí, neboť jsou založeny na myšlení. Jestliže neexistují pojmové bariéry, láska je přirozenou součástí lidských vztahů.

~
Většina lidských interakcí se omezuje na výměnu slov – to znamená, že existují ve sféře myšlení. Do lidských vztahů, zejména do vztahů intimních, je třeba uvést trochu klidu.
Žádný vztah nemůže vzkvétat bez prostoru, který přichází s tichem. Meditujte společně s partnerem nebo spolu choďte do přírody. Ať už jste na procházce, v autě nebo doma, naučte se být spokojení, být v tichu. Ticho a klid nemůžete a ani nemusíte vytvářet. Prostě vnímejte ticho, které existuje, ale je přehlušeno mentálním hlukem.
Jestliže váš vztah postrádá ticho a klid, pak je ovládán myslí a snadno podléhá problémům a konfliktům. Vztah, v němž je klid, obsáhne všechno.

~
Pozorné naslouchání je další způsob, jak můžete uvést klid do svých vztahů. Nasloucháte-li někomu opravdu, vzniká prostor ticha, jenž se stane základní součástí vašeho vztahu. Opravdové naslouchání je velice vzácná dovednost. Větší část své pozornosti obvykle věnujeme myšlení. V nejlepším případě hodnotíme partnerova slova a připravujeme si odpověď. Častěji jsme však ponořeni v myšlenkách a druhého vůbec neposloucháme.
Opravdové naslouchání je mnohem víc než sluchové vnímání. Je to bdělá pozornost, vědomá přítomnost, v níž přijímáme slova. Slova se stávají druhořadými. Mohou mít smysl, ale také žádný mít nemusejí. Akt naslouchání či prostor vědomé přítomnosti je mnohem důležitější než to, čemu nasloucháte. Je zároveň sjednocujícím polem vědomí, v němž se setkáváte s druhým člověkem, neboť pojmové myšlení mezi vámi už nevytváří bariéry. A druhý člověk už není „druhým". V tomto prostoru jste spojeni v jediném vědomí.

~
Prožíváte ve svém partnerském vztahu často opakovaná dramata? Vznikají mezi vám divoké hádky z relativně malicherných důvodů?
Hlavní příčinou takových hádek jsou základní egoistické návyky: ztotožňování se s určitými názory a potřeba mít za každou cenu pravdu. Kromě toho má ego potřebu být občas s někým nebo s něčím v konfliktu, protože tak posiluje své vědomí oddělenosti, bez něhož nemůže existovat.
Další příčinou je nahromaděná emoční bolest z minulosti, ať už individuální nebo kolektivní, kterou má v sobě každý člověk. Toto „emoční tělo" je energetické pole ve vašem nitru, jež vás občas ovládá, protože potřebuje prožívat emoční bolest, kterou se živí. Emoční tělo se snaží ovlivnit vaše myšlení negativním způsobem, protože miluje negativní myšlenky. Vyvolává také negativní citové reakce v lidech vám blízkým, protože ke své existenci potřebuje drama a emoční bolest.
Jak se osvobodit od hluboce zakořeněného ztotožnění se s bolestí, které způsobuje takové utrpení ve vašem životě?
Především si to uvědomte. Uvědomte si, že nejste svou bolestí a že to je bolest z minulosti. Jakmile se přestanete se svou bolestí ztotožňovat, jakmile ji dokážete nezaujatě pozorovat, ztratí svou energii.

~
Lidské vztahy mohou být učiněným peklem nebo úžasným duchovním cvičením.
Jestliže se na někoho podíváte a cítíte k němu velkou lásku nebo jestliže pozorujete přírodu a najednou se něco ve vašem nitru rozechvěje, zavřete na chvíli oči a vnímejte esenci lásky neoddělitelné od toho, čím jste. Vnější formy jsou jen přechodným odrazem vašeho nitra. Proto vás nikdy neopustí láska a krása, jež jsou vaší přirozeností, i když vás opustí vnější formy.

~
Jaký máte vztah k předmětům, které vás obklopují a které každý den používáte? Jaký vztah máte k židli, na níž sedíte. Jaký vztah máte k peru, autu nebo šálku? Jsou to pro vás jen nástroje, nebo si jich občas všimnete a uznáte jejich existenci?
Používáte-li předměty k tomu, abyste zvýšili svou cenu ve vlastních očích i v očích druhých lidí, takový zájem o tyto věci může snadno začít ovládat váš život. Když se ztotožňujete s předměty, neoceňujete je pro ně samé, ale hledáte v nich sami sebe.
Jestliže však oceňujete nějaký předmět pro něj samotný, když uznáváte jeho bytí, aniž mu připisujete své vlastnosti, nemůžete necítit vděk za jeho existenci. Dokonce můžete cítit, že vlastně není neživý, přestože se tak jeví vaším smyslům. Každý fyzik vám řekne, že na molekulární úrovni jsou všechny předměty pulzující energetická pole.
Oceňujete-li nezištně svět předmětů, všechno kolem vás najednou ožije tak, že si to vaše mysl neumí ani představit.

~
Když se s někým setkáte, byť i jen letmo, věnujete mu celou svou pozornost? Nebo ho považujete za pouhý prostředek k dosažení nějakého cíle?
Jaký máte vztah k prodavačce v supermarketu, k hlídači parkoviště, k opraváři televizorů nebo k „zákazníkovi"?
Okamžik pozornosti dokonale stačí. Jestliže se na někoho podíváte, nastane mezi vámi okamžik bdělého ticha – tak dvě tři vteřiny, možná o něco déle. To je dostatečně dlouhá doba, aby se projevilo něco skutečnějšího, než jsou navyklé role, které hrajete v každodenním životě a se kterými se ztotožňujete. Všechny role jsou součástí vaší mysli, jež je ovlivněna výchovou. To, co se projeví v okamžiku pozornosti, je vaše opravdové já. Už nehrajete žádnou roli, stáváte se skutečnými. Když se tato dimenze vynoří z vašeho nitra, přitahuje stejnou dimenzi z nitra druhého člověka.
Nakonec si však uvědomíte, že žádný druhý neexistuje a že se vždycky setkáváte sami se sebou.
Eckhart Tolle

reagovat Karmelka 14.12.2014 15:35  100%    +  -

Nastává bod obratu - příliv světla na planetu Zemi

Přátelé milí,
již uplynuly 2 roky (21.12. 2012) od bodu obratu...
Rok 2013 byl o ukončení - smrti starých, přežitých struktur v našem životě, rok 2014 o pozvolném zrození myšlenek a pocitů o dalším našem nasměrování, o nových životních cestách.
Konec tohoto roku má být ve znamení velkého přílivu energie - podpory pro všechny, kteří své nové záměry, životní cesty chtějí realizovat; neboť rok 2015 se má stát přímo revolučním rokem pro nové začátky a pro zhmotňování našich myšlenek a nápadů.
VYVRCHOLENÍ PROCESU: V těchto dnech - 21.12. 2014 - se nacházíme v dalším bodu obratu a sice: příliv energií pro naši regeneraci (po náročných a těžkých letech transformace), posílení a podpory pro naši další životní etapu....

NASTÁVÁ BOD ZLOMU: pojďme se společně propojit v myšlenkách, v meditaci až do těch nejvyšších sfér, do Božských úrovní a vyšleme PROSBU za VÍCE SVĚTLA a LÁSKY pro NÁS VŠECHNY, pro PLANETU ZEMI.
SPOJME SE v nejvhodnějším čase: 19.12. ve 21.00 (příprava) a 21.12. v 19.00 (upevnění) a ve 21.00 (vyvrcholení).

https://www.youtube.com/watch?v=N7ToC-lKfUs

reagovat Karmelka 11.11.2014 13:45  100%    +  -reagovat Karmelka 24.10.2014 10:53  100%    +  -

"Vše se vyvíjí...
Všechno, co v životě prožijeme, je důležitý kousek pro náš osobní růst. Rosteme díky výzvám, kterým čelíme. Tím získáváme sílu, jistotu a víru.
--P. Franckh--"

Všechno ve vašem životě má své místo a svůj význam...

reagovat Karmelka 24.10.2014 10:51  100%    +  -

"Co je intuice?
Intuice je stav, kdy vnímáme sami sebe. Je protikladem rozumu, nemůžeme o ní přemýšlet. Chceme-li naslouchat hlasu intuice, musíme se nechat jí vést. Jsou to jemné, tiché myšlenky, které k nám promlouvají. Intuice působí jen přítomnosti...."


reagovat Karmelka 24.10.2014 10:14  100%    +  -

"Vaše pocity jsou hnací silou.
Vaše pocity jsou tím, co živí vaši víru, tužby, naděje a sny...
Když si děláte starosti, živíte přesvědčení o negativním výsledku. Když máte víru, přiživujete přesvědčení pozitivní..."
reagovat Karmelka 17.10.2014 11:44  100%    +  -

Prosím i o sdílení!!!


http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-alternativni-mediciny-.html#73

PETICE za zachování alternativní medicíny!

reagovat Karmelka 16.10.2014 12:47  100%    +  -

Nádherné video,které zrcadlí dnešní svět,ale i to jak by to mohlo dál být,pokud se lidé podpoří a pomůžou.

reagovat Karmelka 8.10.2014 17:45  100%    +  -

A DOST! JDEME DO ULIC?!

Přátelé,
děkujeme za váš zájem na účasti této připravované akce a za ochotu, kterou nás chcete podpořit, ale zároveň vás prosíme o trpělivost. Jakmile to půjde, budeme vás informovat podrobněji o celém průběhu a konání akce, včetně termínu.
Projekt je v plném proudu a zatím se situace vyvíjí velice příznivě. Svou účast a podporu nám již přislíbila řada významných a zajímavých osobností z různých oblastí, za což jsme velice rádi.
Termín akce 22. listopadu byl navržen původně, spontánně, ale abychom se mohli pečlivě na akci, která bude probíhat v ulicích i na veřejných prostranstvích ve městech Praha, Brno, Ostrava, připravit, potřebujeme více času a její konání budeme směrovat na některý z jarních měsíců příštího roku.
Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň, sdílení i trpělivost.
Pokud se chcete na projektu jakkoliv spolupodílet, pište na: Projektadost@email.cz.

A DOST! JDEME DO ULIC?!
https://www.facebook.com/events/1697766863782839/


MOŽNOST SVOBODNÉ VOLBY
https://www.facebook.com/svobodasvobodnevolby?fref=ts

reagovat Karmelka 1.10.2014 16:06  100%    +  -

Český režim v tichosti zakázal praktikování alternativní medicíny nelékaři, ta v ČR tedy končí!

Článek Brněnské homeopatické fakulty s klinikou . Prosíme o vaše intenzivní šíření tohoto URL a akci!Bude zřejmě potřeba zahájit širší hnutí proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.
:-(

http://www.osud.cz/sites/default/files/vracime_se_zpet_do_totality.pdf

Chystáme petici a budeme rádi, když ji podpoříte svým hlasem. Petici je možné
stáhnou na webu www.homeopaticka-fakulta.cz. Budeme rádi, když každý
z Vás osloví svého spádového poslance a senátora, protože i oni, nebo jejich
strana, tento absurdní zákon odhlasovali – možné vzory pro mailovou
korespondenci s politiky najdete na zmiňovaném webu.
Veškerou Vaši pomoc uvítáme, pište na mail:
homeopat-fakulta@centrum.cz

reagovat denule76 22.9.2014 7:25  17%    +  -

Karmelka: To je moc hezké čtení

reagovat Karmelka 21.9.2014 8:23  100%    +  -


TAJEMSTVÍ VODY -kuk sem


Není hydrolog ani profesionální fotograf. Přesto jeho fotografie vodních krystalů, nad kterými se tají dech, oblétly celý svět. Emoto věří, že voda je schopna přijímat a nést informace. To může změnit nejen nás, ale i celý svět.


Věčnost

Všimli jste si, jaký vliv má vaše myšlení, nálady a emoce na vaše zdraví? Jste ochotni připustit, že za stav vlastního zdraví jsme do značné míry sami odpovědni? Masaru Emoto jde ještě dál. „Když lidé začnou brát vodu vážně, začnou jí rozumět, pochopí, že základem života je rezonance a harmonie,” říká Emoto. Masaru Emoto se narodil v japonské Jokohamě, kde také později vystudoval mezinárodní vztahy. Poprvé ho napadlo začít zkoumat vodu a její schopnost nést informace po vyšetření magnetickou rezonancí. „Tento přístroj předává informace kapalinám formou vibrací,” vysvětluje svou inspiraci. Úspěšná léčba ho přivedla k domněnce, že nosičem informací je voda. „Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je založena i teze o vlivu myšlenek a emocí na náš zdravotní stav.” Emoto zastává názor, že s vodou je to stejné. Naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je pak přenáší do těla.

Čtěte také: Mýtus o čisté vodě


Děkuji

Láska je ta nejlepší informace
Informace, která je vodou nesena, také ovlivňuje tvar jejího zmrzlého krystalu. „Láskyplné myšlenky, nesoucí pozitivní energii, ovlivní vodu tak, že po zmrazení vzniknou krásné krystaly,” vysvětluje Emoto. Ve svých výzkumech došel k zajímavým závěrům. Ne každý vzorek vody je schopen vytvořit krystal. Ať už z důvodu znečištění, vystavení negativním myšlenkám nebo kvůli jinému znehodnocení. Emoto odebral vzorky pitné vodovodní vody téměř ze všech koutů Japonska. Zjistil, že voda z kohoutku většinou krásné celistvé krystaly nevytvoří, narozdíl od vody přírodní, minerální. S vodou, která krystaly nevytvořila, provedl experiment. „Před modlitbou byla voda v přehradě Fudžiwara špinavá. Odebrali jsme vzorek vody a vzniklý krystal se podobal tváři trpícího člověka v agonii. Po modlitbě jsme vodní krystaly fotografovali znovu. Výsledkem byl oslnivý krystal s aureolou uprostřed.” Dokáže tedy lidské vědomí proměnit špinavou vodu v přehradě?

Čtěte také: Vodní hladina – zrcadlo iluzí i poznání


Ty pitomče

Zdravý optimista, nemocný pesimista?
Masaru Emoto získal doktorát také v oboru alternativní medicíny na Open International University na Srí Lance. Své poznatky z pozorování vody propojuje s alternativní léčbou. Vyvinul přístroj, který je schopen měřit a analyzovat energii člověka (hado) a s jeho pomocí dokáže odhalovat skryté příčiny onemocnění. Ve svých knihách popisuje některé z nich. Zdůrazňuje, jak je důležité zachovávat si pozitivní myšlení. Nemoc podle něj reaguje na negativní emoce. „Nejsem lékař, nicméně věřím, že lékaři by měli být současně filosofy. Jsem přesvědčen, že lékařův hluboký vhled a soucit pomáhá pacienta vyléčit. Dokáže-li se nemocný člověk zbavit negativních emocí, bude schopen využívat svých sebeléčivých schopností,” uzavírá optimista Emoto.Miluji tě, Vltava, Srdce

Masaru Emoto (nar. 1943), japonský badatel, vytvořil vlastní metodu fotografování zmrazené vody. Struktura krystalů zobrazuje přímé následky láskyplného, či naopak destruktivního myšlení.

reagovat Karmelka 20.9.2014 7:33  100%    +  -


Energetické pole kolem nás (ČT24)
https://www.youtube.com/watch?v=KlG_VbW8YYQ

reagovat Karmelka 21.8.2014 16:57  100%    +  -

Krásné


"Pokud po něčem toužíš, je to znamení od tvého Zdroje, abys svou touhu následoval.
Pokud po něčem toužíš, nepřemýšlej, zda je to pro tebe správné
a podnikni všechny kroky, které vedou k naplnění tvé touhy.
Pokud po něčem toužíš, je to znamení, že žiješ, proto své touhy nepotlačuj.
Pokud po něčem toužíš, cítíš nadšení a vzrušení,
jsi ve spojení se svým Zdrojem a ten ti skrze pocity říká ANO.
Pokud po něčem toužíš, nelam si hlavu s tím, jak to dopadne,
protože to může dopadnout všelijak.
Nejde o výsledek, jde o to, že v daný okamžik jsi v proudu svého Zdroje.
A když touha odejde, napoj se na další a další……..a v tom pokračuj stále dál.
Pak tvůj život bude naplněn až po okraj.
Je jedno, jaké touhy máš, záleží jen na tom, zda tě volají do své náruče.
Touhy boří stereotyp, ředí nudu, zmenšují trpkost a zklamání.
Touhy jsou adrenalinem v tvé krvi.
Když následuješ své touhy, spoustu nepříjemností překonáváš s lehkostí závodního koně.
Ti, co následují své touhy, jsou šťastní.
Jestli hledáš jednoduchý recept na štěstí, jdi tam, kam tě volá tvé srdce,
tam, kde se nachází tvá láska, zaujetí, smích a nadšení.
Pokud bys někdy hledal smysl svého života, tak je to v následování své touhy.
Jednoduchý a praktický recept na pohár, který vždy chutná.
Karel Spilko"

reagovat adelajden 29.4.2014 12:45  28%    +  -

Karmelka: Když si božství obléká lidskou podobu--------------nemá chybu.........nebo povídání o delfínech.....atd.
První zmíněný si pouštím často.......

reagovat adelajden 29.4.2014 12:39  28%    +  -

Karmelka: to netuším, představení Duška mi chodily sami do cesty, ale je spousta videí, ty doporučuji!

reagovat Karmelka 29.4.2014 10:47  100%    +  -

adelajden: nedá se někde dohledat,zda nebude mít představení i jinde než v Praze?

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Tajemství(The secret)=objednávání přání, reiky,a další věci mezi nebem a zemi!
Diskusi založil(a): Karmelka
přispívání bez omezení
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Zábava -> Astrologie a duchovno
Přečtěte si