Křesťané a spol.

  Pro věřící maminky, babičky, paní, slečny...zkrátka pro nás, které spojuje víra.


23.1.2012

Diskusi založil(a) 23.1.2012 kafickova

Každodenní čtení, odkazy:
  Liturgie a myšlenky dne »
  Myšlenky od roku 2018 »
  Myšlenky z let 2012 - 2017 »

 Úmysly apoštolátu modlitby sv. Otce Františka na duben 2019:

  Všeobecný úmysl: Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

  Národní úmysl: Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí


Modlitby postní - odkazy:

 Křížová cesta pro soukromou pobožnost »
Modlitba k uctění svaté Tváře od sv. Terezie od dítěte »
Modlitba k obětování sv. Tváře Nebeskému Otci »
Velkopostní modlitba sv. Efréma Syrského »
Pobožnost Tajemství spásy »

helza 4.12.2013 10:48
 
 
 

reagovat helza 1.4.2019 8:04  8%    +  -

Tak koukám, že jsem děsná popleta. Poctivě každý první den v měsíci měním na nástěnce úmysly sv. otce Františka. Ale neměnila jsem ten název patřičného měsíce, takže pořád jako by byly na leden.

Omlouvám se za to.

reagovat helza 2.5.2018 8:25  18%    +  -

Všichni jsme od narození sobečtí. Tvou největší výzvou lásky tedy vždy bude, abys nestavěl své zájmy nad zájmy svého partnera(rky), abys byl ochotný pro ni, nebo pro něj obětovat svůj vlastní program.

reagovat helza 1.5.2018 9:21  6%    +  -

Tak už tady máme máj. Začínají májové a na nástěnku jsem dala úmysly sv. otce na květen. A všem vám přeji požehnaný čas májový.

reagovat helza 6.4.2018 9:01  7%    +  -

semínko:

reagovat semínko 5.4.2018 18:58  7%    +  -

helza: jsi hodná, díky...

reagovat helza 3.4.2018 13:36  5%    +  -

Začíná nové jaro, zu vás k občasnému nakouknutí na liturgii a myšlenky - odkazy jsou na nástěnce.

reagovat helza 13.2.2017 10:14  58%    +  -

Pokud se chcete kouknout na starší myšlenky, klikněte si na myšlenky příslušného měsíce, nyní na únor, mám tam ale i starší myšlenky a to od roku 2012

reagovat helza 13.2.2017 10:09  58%    +  -

Děvčata, jelikož sem chodíte velmi zřídka, dala jsem na nástěnku nahoru odkaz na liturgii a myšlenky, které najdete na mých Webových stránkách. Jsou to tytéž, které jsem doposud vkládala i sem. Zdá se mi ale, že to dělám dvojmo zbytečně.

reagovat helza 11.2.2017 12:14  60%    +  -Dnes je 12. 2. 2017, 6. neděle v mezidobí.
Svátek slaví Slavěna a svatý Benedikt Aniánský.

K rozjímání: » Svatý Benedikt Aniánský. »

 Myšlenky na neděli, 12. 2. 2017

   Očistec je jakýsi předstupeň nebe. Abychom v nebi mohli být se všemi ostatními - i s těmi, se kterými jsme si na zemi nerozuměli, musíme si s nimi nejprve podat ruce, případně si vzájemně odpustit to, co mezi námi zůstalo zraněné.
   Musíš znát svého nepřítele, studovat jeho taktiku a být připraven bojovat se stejnou intenzitou jako on. To, co se naučíš, pak musíš použít proti jeho slabým místům. A nezapomeň, že tvá síla nepochází z tebe, ale od Boha.
   Ježíš komentuje Desatero tak, že rozšiřuje jeho význam nejen na doslovné chápání starodávného příkazu, ale požaduje, aby posluchač domýšlel důsledky, které souvisí s příkazem. Nejen zabití, ale i hněv a potupa jsou na stejné rovině. Ježíš očekává úctu k člověku. Podobně je to u šestého přikázání. Nejen vlastní smilstvo, ale vše, co činí z druhého člověka pouze předmět požitku, je překročením Božího pohledu na člověka. Možná nás napadne, zda lze vůbec Ježíšův nárok splnit. Kristus nepředkládá nemožné, dobro však nepřichází jen tak samo od sebe. Je třeba pro něj nasadit své síly. A to od nás Bůh očekává.

» Nedělní čtení »

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Sir 15,16-21 »
  Žalm: 119(118) »
  2. čtení: 1Kor 2,6-20 »
  Evangelium: Mt 5,17-37 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Sir 15,16-21 »
  Žalm: Žl 119 »
  2. čtení: 1Kor 2,6-20 »
  Evangelium: Mt 5,17-37 »
reagovat helza 10.2.2017 17:23  61%    +  -Dnes je 11. 2. 2017, sobota 5. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Božena a Panna Maria Lourdská.

K rozjímání: » Panna Maria Lourdská. »

 Myšlenky na sobotu 11. 2. 2017:

   Ježíšovi nejde o to, abychom byli fackovacími panáky, kteří si musí všechno nechat líbit. Ježíšovi jde o to, abychom nebyli spoutaní vnitřní zlobou. Ježíš nás vede k pravé svobodě.
   Když si budeš připomínat, jak ti Bůh pomohl zvládnout včerejší boje, dá ti to sílu k vítězství v každém dnešním zápase.
   Zajímavé: člověk má ostych před Hospodinem, když cítí, že udělal něco špatného. Tato odtažitost pak může vztah k Bohu nadobro zničit. Svátost smíření – nedoceněný poklad, který se nám nabízí!

(Komentář: Gn 3,9-24)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Gn 3,9-24 »
  Žalm: Žl 90 »
  Evangelium: Mk 8,1-10 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Gn 3,9-24 »
  Žalm: Žl 90 »
  Evangelium: Mk 8,1-10 »reagovat helza 9.2.2017 13:53  63%    +  -Dnes je 10. 2. 2017, pátek 5. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Mojmír a svatá Scholastika.

K rozjímání: » Svatá Scholastika. »

 Myšlenky na pátek 10. 2. 2017:

   Skutečné křesťanství vede člověka k tomu, aby plně rozvíjel své lidství, aby se stával lepším člověkem, aby se stávali vnímavějším pro potřeby svých bližních a hlavně - aby lépe rozuměl sám sobě a tomu, proč zde na světě je.
   Abys porazil „Goliáše“ svého života, musíš se mu postavit. Každý problém, který se budeš snažit omlouvat, nebo před ním uhýbat, totiž poroste.
   Společným jmenovatelem světových válek i totalitních režimů je snaha odstranit Boha a postavit pyšně sebe na Jeho místo. I já mohu tomuto pokušení podléhat…

(Komentář: Gn 3,1-8)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Gn 3,1-8 »
  Žalm: Žl 32 »
  Evangelium: Mk 7,31-37 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Gn 3,1-8 »
  Žalm: Žl 32 »
  Evangelium: Mk 7,31-37 »
reagovat helza 8.2.2017 11:46  63%    +  -Dnes je 9. 2. 2017, čtvrtek 5. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Apolena a svatá Apollonie.

K rozjímání: » Svatá Apollonie. »

 Myšlenky na čtvrtek, 9. 2. 2017:

   Naše svědomí je třeba neustále vychovávat. K tomu patří poctivá modlitba, čtení Písma, pravidelná zpověď…
   Chceš-li Boží přítomnost opět vnímat, vyznej svůj kritický postoj, opusť ho a nahraď milosrdenstvím a láskou. Poklekni na kolena a modli se: „Pane, odpusť mi mou představu, že můj názor je vždy správný a pro druhé potřebný. Uznávám, že je to pýcha. Dej mi dar umět jednat s druhými se stejnou milostí, jakou jsem já dostal od tebe. Pomoz mi přijmout rozdílnosti mezi lidmi a nemyslet si, že všichni musí vnímat věci přesně tak, jako já. Dej mi zvítězit nad mým kritickým postojem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.“
   Krásně symbolicky vyjádřeno: Bůh tvoří ženu od srdce muže. Radost ze života s blízkou osobou je Božím darem! Chci za něj děkovat s vědomím, že ne každému se ho dostává.

(Komentář: Gn 2,18-25)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Gn 2,18-25 »
  Žalm: Žl 128 »
  Evangelium: Mk 7,24-30 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Gn 2,18-25 »
  Žalm: Žl 128 »
  Evangelium: Mk 7,24-30 »reagovat helza 7.2.2017 11:04  64%    +  -Dnes je 8. 2. 2017, středa 5. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Milada, svatý Jeroným Emiliani a ctihodná Mlada.
K rozjímání: » Svatý Jeroným Emiliani » & » Ctihodná Mlada. »

 Myšlenky na středu, 8. 2. 2017:

   Skutečná modlitba za ty, kteří nám ubližují, nás vede k tomu, abychom se neřídili jen svými emocemi - tedy svým hněvem a antipatií, ale také svým rozumem - tedy abychom měli vůli podívat se na své problémy s odstupem.
   Někdy je kritika zbrklá. Kdybys měl lepší den, kdyby ses nechal vést Božím Duchem, kdyby ses zaměřil na pozitivní věci, nikdy bys ji nevyslovil. Uvědom si svou chybu, čiň pokání a nechej toho, protože kdykoliv jsi v kritickém postoji, nemůžeš vejít do obecenství s Bohem. Stojí ti ta chvilková úleva, kterou kritikou získáš, za ztrátu vědomí Boží blízkosti?
   Genetické manipulace, nové technologie hromadného ničení – to jsou dnešní stromy, které nesou ovoce utrpení. Bůh varuje, člověk, obdařený svobodnou vůlí, přestupuje. Dědičná vina.

(Komentář: Gn 2,4b-9.15-17)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Gn 2,4b-9.15-17 »
  Žalm: Žl 104 »
  Evangelium: Mk 7,14-23 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Gn 2,4b-9.15-17 »
  Žalm: Žl 104 »
  Evangelium: Mk 7,14-23 »reagovat helza 6.2.2017 11:44  64%    +  -Dnes je 7. 2. 2017, úterý 5. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Veronika a svatý Richard.

K rozjímání: » Svatý Richard. »

 Myšlenky na úterý 7. 2. 2017:

   K lidské zralosti nutně patří otevřenost názoru druhého a schopnost uznat, že můj vlastní názor nemusí být nutně ten jediný správný.
   Pokud máš nálepku věčného kritika, začnou se ti vyhýbat právě ti lidé, které nejvíc potřebuješ.
   Člověk, správce všeho, na čem Bohu záleží. Tím se stává spolupracovníkem samotného Boha. Ne jeho konkurentem, ani kopií, ale obrazem; ovšem s možnou „tolerancí odchylky“.

(Komentář: Gn 1,20 – 2,4a)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Gn 1,20-2,4a»
  Žalm: Žl 8 »
  Evangelium: Mk 7,1-13 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Gn 1,20-2,4a »
  Žalm: Žl 8 »
  Evangelium: Mk 7,1-13 »reagovat helza 5.2.2017 19:21  65%    +  -Dnes je 6. 2. 2017, pondělí 5. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Vanda a svatý Pavel Miki a druhové.

K rozjímání: » Svatý Pavel Miki a druhové. »

 Myšlenky na pondělí 6. 2. 2017:

   Všechno to, co nevyřešíme na zemi, budeme řešit v očistci.
   Jak reagovat na kritiku? Pavel odpovídá: „Kdybych se … chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým“ (Galatským 1:10). Nenaslouchej svým kritikům, soustřeď se na to, co si o tobě myslí Bůh, a tvůj život dostane křídla. Při konečném zúčtování záleží stejně jen na jeho soudech.
   Bůh tvoří to, co jednou dá do správy člověku. Ten pak bude dobré Boží dílo opatrovat.

(Komentář: Gn 1,1-19)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Gn 1,1-19 »
  Žalm: Žl 104 »
  Evangelium: Mk 6,53-56 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Gn 1,1-19 »
  Žalm: Žl 104 »
  Evangelium: Mk 6,53-56 »
reagovat helza 4.2.2017 13:06  67%    +  -Dnes je 5. 2. 2017, 5. neděle v mezidobí.
Svátek slaví Dobromila a svatá Agáta (Háta, Dobruše).

K rozjímání: » svatvatá Agáta (Háta, Dobruše). »

 Myšlenky na neděli, 5. 2. 2017

   Sebezapření nás má vést k tomu, abychom nebyli otroky vlastního těla a nebyli vůči sobě tak zhýčkaní.
   Kritika může zlomit srdce, navíc na kritiku našich nejbližších jsme mnohem citlivější. Přesto někdy i my, jako rodiče, upevňujeme ve svých dětech nejistotu, protože jim vytváříme domov prosycený kritikou. Možná při čtení těchto slov slyšíš hlas svého nejtvrdšího kritika – tvého rodiče – který tě soustavně srážel a jehož slova ti dodnes znějí v srdci: „Nestojíš za nic! Nikdy z tebe nic nebude!“
   Ježíšova slova o světle a soli nejsou pobídkou k sebeprezentaci za každou cenu, ale na banálních příkladech ukazují, že nežijeme každý sám pro sebe ve své ulitě. Naše životy ovlivňují svět okolo nás! Jsme sůl a světlo. Bez nich bude svět tmavý a bez chuti. Ne, nejde o namyšlenost, že jsme více než jiní. Jde o výzvu, abychom byli co k čemu ve společnosti platní. Jsme nositelé světla, jestliže žijeme z evangelia. Jsme nositelé chuti, pokud z nás nějaká chuť a radost evangelia září. Ale platí to také jako povzbuzení pro všechny, třeba docela obyčejné lidi. Kdo přijme a realizuje evangelium, bude světlem a chutí pro ostatní!

» Nedělní čtení »

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Iz 58,7-10 »
  Žalm: 112(111) »
  2. čtení: 1Kor 2,1-5 »
  Evangelium: Mt 5,13-16 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Iz 58,7-10 »
  Žalm: Žl 112 »
  2. čtení: 1Kor 2,1-5 »
  Evangelium: Mt 5,13-16 »reagovat helza 3.2.2017 14:16  67%    +  -Dnes je 4. 2. 2017, sobota 4. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Jarmila a svatý Ondřej Corsini.

K rozjímání: » svatý Ondřej Corsini. »

 Myšlenky na sobotu 4. 2. 2017:

   Cílem života křesťana není úspěch a síla, ale spolehnout se na Boha.
   Kritika je často sebestředná. Chraň se všeho, co by tě vyvyšovalo nad druhé, to přesně ale kritika činí. Staví tě do pozice „znalce“ a poskytuje ti pocit uspokojení, žes druhé odhalil. A tebe pak nelze vidět v pravém světle, protože všem neustále svítíš do očí světlem kritiky.
   Po každé aktivitě a práci s lidmi je krásné vyhledat opuštěné místo. Nebojme se i my vydat se na odpočinek s Ježíšem. Nic nám neuteče!

(Komentář: Mk 6,30-34)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 13,15-17.20-21 »
  Žalm: Žl 23 »
  Evangelium: Mk 6,30-34 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 13,15-17.20-21 »
  Žalm: Žl 23 »
  Evangelium: Mk 6,30-34 »reagovat helza 2.2.2017 12:59  67%    +  -Dnes je 3. 2. 2017, pátek 4. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Blažej, svatý Blažej, svatý Ansgar (Oskar) a svatý Simeon a Anna.

K rozjímání: » Svatý Blažej. » & » svatý Ansgar (Oskar). » & » svatý Simeon a Anna. »

 Myšlenky na pátek 20. 1. 2017:

   Církev je velký symfonický orchestr a každý z nás v něm hraje svůj důležitý part. Teprve spojením všech nástrojů dohromady vzniká nádherná hudba, kterou diriguje Bůh.
   Kritický postoj naruší tvou schopnost zakoušet Boží lásku, blízkost a požehnání. Proč? Protože když se rozhodneš pro hřích, volíš si k němu i utrpení a úplně všechno, co Bůh nazývá hříchem, je pro tebe bolestivé. A jestliže Bůh říká: „Nekritizuj,“ nepokouší se tě připravit o zadostiučinění opravit něčí nedbalost. Říká tím pouze, že tvůj kritický postoj bude v rozporu s tím, proč tě stvořil a povolal. Stvořil tě, abys měl obecenství s ním,a kritický duch toto obecenství narušuje. Ale i ateisté jsou si vědomi toho, že zlozvyk kritičnosti je sebedestruktivní. Nikdy se proti touto cestou nevydávej.
   Mocný Herodes měl před Janem strach! Jen tam, kde se Církev (tedy i já sám!) odvážně zhostí svého prorockého úkolu, získá respekt.

(Komentář: Mk 6,14-29)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 13,1-8 »
  Žalm: Žl 27 »
  Evangelium: Mk 6,14-29 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 13,1-8 »
  Žalm: Žl 27 »
  Evangelium: Mk 6,14-29 »reagovat helza 1.2.2017 18:27  65%    +  -Dnes je 2. 2. 2017, čtvrtek 4. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Nela a Uvedení Páně do chrámu.

K rozjímání: » Uvedení Páně do chrámu. »

 Myšlenky na čtvrtek 2. 2. 2017:

   V čem spočívá svátost? Umět se neustále, celý život poučovat ze svých pádů.
   Mnohý by kritičnost zařadil mezi slabosti, Bůh ji ale považuje za skutečný, i když v dobré víře spáchaný hřích. Proto existuje jen jeden způsob, jak se s hříchem kritičnosti vypořádat - činit pokání a přestat s ním. A pokud jsi kritizován ty sám? Ani Mojžíš, ten nejpokornější ze všech nebyl imunní vůči zraněním ze strany kritiků a s tebou to nebude jiné. A vždy budou existovat ti, kdo na tvém jednání najdou chyby. Hoď to za hlavu a jdi dál.
   Žena vysokého věku, prorokyně Anna, stojí v příběhu jaksi v pozadí. „Přišla tam právě v tu chvíli…“ Není to snad životním cílem každého z nás? Ona je jakoby obrazem našeho evropského (starého a možná unaveného) křesťanství.

(Komentář: Lk 2,22-40)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Mal 3,1-4 »
  Žalm: Žl 24(23) »
  2. čteni: Žid 2,14-18 »
  Evangelium: Lk 2,22-40 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Mal 3,1-4 »
  Žalm: Žl 24 »
  2. čteni: Hebr 2,14-18 »
  Evangelium: Lk 2,22-40 »reagovat helza 31.1.2017 17:05  57%    +  -Dnes je 1. 2. 2017, středa 4. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Hynek a svatý Pionius.

K rozjímání: » Svatý Pionius. »

 Myšlenky na středu 1. 2. 2017:

   Bůh nám nabízí mnoho dobrot. My se ale raději spokojíme jen s kouskem suchého chleba, protože se bojíme, že by nás z těch dobrot mohl rozbolet žaludek.
   Když Hospodin slyšel Mirjam, jak kritizuje svého bratra Mojžíše kvůli ženě, kterou si vybral, ranil ji malomocenstvím. Kritizovat definujeme jako zaměřovat se na vnímání chyb druhých a při tom nemyslet na jejich dobro. Říkáš-li si tedy: „Jak mohu někomu pomoci, když se nebudu zabývat tím, co dělá?“ uvědom si důležitý závěr definice „při tom nemyslet na jejich dobro“. Probírat něčí chyby tedy mohu pouze tehdy, pokud tím druhého nesoudím, ale chci mu pomoci. Znamená to také, že může být přínosné mluvit o tom s někým třetím a i to pouze tehdy, snažíme-li se pomoci a uchováme-li vše v důvěrnosti.
   Předpojatost, odsuzování, aniž bych jeho dotek prožil. Důvody, které mnohým brání v následování Ježíše. Kdo je takto zablokovaný, těžko přijme radostnou zvěst.

(Komentář: Mk 6,1-6)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 12,4-7.11-15 »
  Žalm: Žl 103 »
  Evangelium: Mk 6,1-6 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 12,4-7.11-15 »
  Žalm: Žl 103 »
  Evangelium: Mk 6,1-6 »reagovat helza 30.1.2017 19:27  58%    +  -Dnes je 31. 1. 2017, úterý 4. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Marika, svatý Jan Bosko.

K rozjímání: » Svatý Jan Bosko. »

 Myšlenky na úterý 31. 1. 2017:

   Pravý pokoj nezávisí na tom, co máme navenek, ale co máme uvnitř.
   Když zvážíš, že Bůh ví o tvém hříchu všechno, a přesto slibuje, že to zůstane přísným tajemstvím, mělo by tě to vést k tomu, abys odmítal připomínat druhým jejich hříchy a nedostatky.
   Ježíšovy mocné činy se projevují i dnes, právě v církvi. Nejsou třeba patrné na první pohled, proto chci zbystřit svůj vnitřní zrak!

(Komentář: Žid 12,1-4)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 12,1-4 »
  Žalm: Žl 22 »
  Evangelium: Mk 5,21-43 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 12,1-4 »
  Žalm: Žl 22 »
  Evangelium: Mk 5,21-43 »
reagovat helza 30.1.2017 8:43  58%    +  -

pandasek: No já jenom zaguglila, jelikož mě to taky překvapilo. Je například dobré si uvědomit, že blahoslavený, znamená vlastně totéž, co česky šťastný. Už to samo o sobě mění pohled na celou blahoslavenost v jednoduchou otázku: "kdo je šťastný?"

Měla jsem kamarádku, učitelku katechezí. A ta uměla i řecky i hebrejsky. Bylo opravdu velice zajímavé, když ti nějaké evangelium přiblížila pomocí těch jazykových znalostí.

reagovat pandasek 29.1.2017 16:53  5%    +  -

helza: Ty máš ale skvělý přehled Helenko. To já jsem takový ranař. Objevuji spíše náhodně a mám v tom systém asi jako ty v těch receptech.

A děkuji za ty odkazy!

reagovat helza 29.1.2017 14:18  58%    +  -Dnes je 30. 1. 2017, pondělí 4. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Robin a svatá Martina.

K rozjímání: » Svatá Martina. »

 Myšlenky na pondělí, 30. 1. 2017:

   Napodobujme lásku Ježíše, který šel až tak daleko, že vydal vlastní tělo a krev na kříži a jeho oběť stále pokračuje v Eucharistii.
   Když zvážíš, že Bůh ví o tvém hříchu všechno a přesto slibuje, že to zůstane přísným tajemstvím, mělo by ti i tobě zavřít ústa.
   Uzdraveným dává Ježíš úkol: jdi a vypravuj! I mě Pán uzdravuje. A snad i mě posílá od sebe s podobným poselstvím k druhým.

(Komentář: Žid 11,32-40)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 11,32-40 »
  Žalm: Žl 31 »
  Evangelium: Mk 5,1-20 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 11,32-40 »
  Žalm: Žl 31 »
  Evangelium: Mk 5,1-20 »reagovat helza 29.1.2017 13:45  58%    +  -

pandasek: Já to mám okopírované z kapitoly "k zamyšlení" z nedělní liturgie . Najdeš tam i komentáře pro celý týden.

Tady najdeš výklad Tomáše Akvinského, kterého si já osobně velice vážím. Je sice delší a vyžaduje přemýšlení a pozornost, ale je skvělý. Mně se nejvíce líbí přirovnání ducha k pýše.

Ale tohle vysvětlení je asi to, co měla na mysli Hanka Horáková. Je to jasněji řečeno a tak je mi to pochopitelnější. A vlastně je to ono "být pokorným", o čem mluví Tomáš Akvinský výše.

Misantropův zápisník píše, že blahoslavení chudí duchem lze přeložit jako: "ti, co jsou chudí (=nemajetní ve smyslu materiálním) z důvodů duchovních. Ne ti, co „nemají ducha“, ale ti, co se vzdávají majetků a materiálního bohatství ve jménu duchovním. Jasněji tak formuluje jeden z výkladů Tomáše Akvinského.

Taky jsem četla, moc se mi to líbí a připadá mi to moudré vysvětlení, že chudoba duchem znamená nevinnost spočívající v tom, že "oni nevědí čeho činí".

Snad ještě Tento článeček, který mnohé vysvětluje v širších souvislostech.

Shrnu-li všechno, co jsem přečetla, potom musíme brát v úvahu skutečnost, že hebrejština je zvláštní a že doba Kristova působení byla hodně odlišná. Proto, i když Být chudý duchem, lze dnes chápat dvojím způsobem:

 1. být chudý dobrovolně, z víry, z důvodu duchovního,
 2. být pokorný před bohem, vědom si chudoby své duše, nebýt pyšný,
je možné, alespoň já mám takový pocit, že v době Kristově to bylo totéž.
Navíc si myslím, že skutečně blahoslavení jsou i ti skutečně duchem chudí, mentálně postižení, malé děti a tak. A taky skutečně chudí.

reagovat pandasek 29.1.2017 10:15  5%    +  -

helza: Okopírovala a přeposlala jsem co zde máš o blahoslavných v duchu. Poslala jsem to na FB do jedné křesťanské skupiny a jedna duše reagovala takto:
Hana Horáková Já ten verš z Bible chápu jinak. Blahoslaveni chudí v duchu známená, že si člověk uvědomuje svou neznalost duchovního světa. Ví, že je stále na počátku poznání Boha. A tito lidé budou právě od Boha blahoslavení
Ale dnešní kázání bylo právě na ta blahoslavenství a v podstatě mluvil kněz podobně jak máš ty to zamyšlení v úvodu

reagovat helza 28.1.2017 17:17  59%    +  -Dnes je 29. 1. 2017, 4. neděle v mezidobí.
Svátek slaví Zdislava a svatý Sulpicius.

K rozjímání: » Svatý Sulpicius. »

 Myšlenky na neděli, 29. 1. 2017

   Velkodušnost činí člověka velikým. Dávej druhým a Bůh dá tobě.
   Když zvážíš, že Bůh ví o tvém hříchu všechno, a přesto slibuje odpuštění i to že to zůstane přísným tajemstvím, mělo by to zvýšit tvůj pocit pokory a vděčnosti.
   Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení chudí v duchu a tato slova je nutno správně chápat! Ježíš nechce učinit ze všech lidí blázny či hlupáky, ale mluví o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost od podstatného. Pánem vyzdvižená chudoba znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe, své zajištění, svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě. Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč o víře. O schopnosti vidět neviditelné, nahlédnout „za horizont“. Víra se opírá o Boží plán se světem, o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli. Bůh nám připravil všechny podmínky včetně smazání hříchů tak, bychom mohli se vší naší slabostí svěřit svůj život do jeho rukou, žít pro něho a být mu blízko. Tak to dnes udělejme.

» Nedělní čtení »

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Sof 2,3;3,12-13 »
  Žalm: 146(145) »
  2. čtení: 1Kor 1,26-31 »
  Evangelium: Mt 5,1-12a »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Sof 2,3;3,12-13 »
  Žalm: Žl 146 »
  2. čtení: 1Kor 1,26-31 »
  Evangelium: Mt 5,1-12a »reagovat helza 27.1.2017 8:55  60%    +  -Dnes je 28. 1. 2017, sobota 3. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Otýlie a svatý Tomáš Akvinský.

K rozjímání: » Svatý Tomáš Akvinský. »

 Myšlenky na sobotu 28. 1. 2017:

   Ježíš nabádal lidi, aby lidé napodobovali jeho tichost a pokoru. Přicházejme k Ježíšovu srdci a vstřebejme jeho mírnost, která odstraňuje všechny druhy hněvu.
   Je velký rozdíl mezi přiznáním viny a „vyklopením“. Když se snažíš získat úlevu tak, že vyklopíš detaily své viny někomu, kdo to nemůže unést, můžeš se dopustit nenapravitelné škody. Někdy je přiznání správná cesta, ale pouze po rozhovoru se zkušeným poradcem.
   Kéž ve své víře neustrnu, kéž ji více prohlubuji. I tím, že se nechám vést Bohem do míst a situací, do kterých se mi nechce. Až se zpětně ohlédnu, uvidím, že ON byl se mnou…

(Komentář: Žid 11,1-2.8-19)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 11,1-2.8-19 »
  Žalm: Lk 1 »
  Evangelium: Mk 4,35-41 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 11,1-2.8-19 »
  Žalm: Lk 1 »
  Evangelium: Mk 4,35-41 »reagovat helza 26.1.2017 12:29  61%    +  -Dnes je 27. 1. 2017, pátek 3. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Ingrid a svatá Anděla Mericiová.

K rozjímání: » Svatá Anděla Mericiová. »

 Myšlenky na pátek 27. 1. 2017:

   Pokud člověk chce, může svou povahu proměnit.
   Je jistě snadnější odpustit tomu, kdo uzná svou vinu. Pokud je to ale pro tebe nezbytná podmínka, pak možná nikdy nezažiješ vítězství a to, co neodpustíš, budeš muset znovu prožít! Proto sám kvůli sobě odpusť, přijmi znovu svůj život a začni chodit v Pánově požehnání.
   Povzbuzení trpících je i mým úkolem. Mohu dnes myslet na ty, kdo jsou pro svou víru „veřejně tupeni a utiskováni“. A sám chci děkovat za dar svobody a správně ji využívat.

(Komentář: Žid 10,32-39)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 10,32-39 »
  Žalm: Žl 37 »
  Evangelium: Mk 4,26-34 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: Hebr 10,32-39 »
  Žalm: Žl 37 »
  Evangelium: Mk 4,26-34 »reagovat helza 25.1.2017 8:34  61%    +  -Dnes je 26. 1. 2017, čtvrtek 3. týdne v mezidobí.
Svátek slaví Zora, svatý Timotej (Bohuslav) a svatý Titus.

K rozjímání: » Svatý Timotej (Bohuslav) » & » svatý Titus. »

 Myšlenky na čtvrtek, 26. 1. 2017:

   Pokud je někdo ochoten dát Pánu svůj čas, On vstoupí do jeho života.
   Kdyby Ježíš čekal, až jeho nepřátelé budou činit pokání, nikdy by se na kříži nemodlil: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“
   Pavel se nestydí dát průchod svým citům. Mohu mít radost, že texty současného papeže Františka jsou stejně vroucí a čtivé. Kdy jsem já naposled odhalil své nitro v dopise (případně v mailu) těm, které mi Bůh svěřil?

(Komentář: 2 Tim 1,1-8)

 Česká liturgie dne:

  1. čteni: Žid 10,19-25 »
  Žalm: Žl 24 »
  Evangelium: Mk 4,21-25 »

 Slovenská liturgie dne:

  1. čteni: 2 Tim 1, 1-8 (Tít 1, 1-5) »
  Žalm: Žl 96 »
  Evangelium: Lk 10, 1-9 »stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Křesťané a spol.
Diskusi založil(a): kafickova
přispívání jen pro zaregistrované
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Zábava -> Astrologie a duchovno
Přečtěte si