Péčka Píšeme cokoliv a každé slova začíná na písmeno P. Stačí jen 2-3 věty.

Přicházím popřát přátelům pěkný půlden.
Přátelům? Pcháá! Pouze paničkám. Páni prchli pryč, polekáni přesilou paniček.
Přijde paníMardub plus panífolmar?
Připojíse příští péčkaři? Přivítáme.
Pa, pa, prima pospaníčko přeji.
11.6.2018

Diskusi založil(a) 11.6.2018 runka

 
 

reagovat pecka 11.9.2019 20:16  45%    +  -

Po prázdninách přichází povinnosti pro pány, paní, potomky. Půjdou pracovat, přiučit předměty, poznávat přátele.

reagovat runka 28.8.2019 17:22  5%    +  -

Pomalu přichází podzim, pah - parné dny přetrvávají. Pozdravujipéčkaře.

reagovat mardub4 3.6.2019 18:04  5%    +  -

Šklíba:
Přestože popršelo, příroda posud polosuchá. První půlden pršení poskočil porost, potom přischnul, přižloutl, protože popršení přišlo pramálo. Praslunce prohřívá příliš postavy, porost ... Pochcípáme?

reagovat Šklíba 20.5.2019 9:29  95%    +  -

mardub4: Průčelí postavy - perfektní popis.

Počalo pršet. Příroda pookřeje, prach přestane poletovat. Ptáci pípají, porost poposkočí. Poplejeme plevel.

reagovat mardub4 18.5.2019 21:03  5%    +  -

Poránu počal pejsek provozovat probuzení paní. Padla pátá, pejsek postupně přidával poprskávání, podupávání, potom přidal povyku poštěkáváním. Podařilose probudit paní. Panička poumývala průčelí postavy, pooblékala, pospíchala procházet pejska povenku. Paneláky plné pospávajících postav podřimovaly, poodalovaly probuzení. Po procházce poumýval pán pejskovi pacičky, paní posnídal, pustilase připravovat polední pohoštění.
Přišlo poledne, pán, paní, pes pojedli, pospali.
Půlden pryč.

reagovat mardub4 7.4.2019 18:43  5%    +  -

runka:
Panečku, píRunko. Pořád poprskávám, posmrkávám, pokašlávám. Předlouho potíže přetrvávají. Paralen polykala při přehřátí postavy. Porůzné problémy poničil poskrovnu přesilný penicilin, přesto přetrvávají. Pondělí počínám procvičovat paní plus pány. Použiji poradění píRunko, použiji pouze přednášení. Přežiji půlhodinu plus půlhodinu plus půlhodinu pak pošupajdím po podomí přihřát papání polední, plácnu na palandu poležím. potom přežehlím pomnožinu půltuctů pošňupaných, povyvařených, proschlých
pokapesníků plus počnu přípravu pocvičeníčka příštího půldne. Papapa.

reagovat runka 30.3.2019 8:57  5%    +  -PaníMardub, pořád prskáš, pokašláváš, potíšse?
Pojídej Paralen, pořádně pij potivé povařené, prospěšné plodiny, pupalku, plavuň, pcháč, pampelišku. Po překlenutí poonemocnění, potřebuješ pouze pozvolna přecházet při pracovní
proces. potřebuješ provádět pouze pomalé pohyby, prostocviky přenechej paničkám, prováděj pouze přednášky. Příští půldny prodýchávej při procházkách prima polesní provzdušnění, poté poslouchej probublávající Ploučnici. Po procházce přijď před podnik 3 pipek, přineseme punč pro prohřátí postavy, pokecáme.
Papa!

reagovat Aadil 29.3.2019 9:51  5%    +  -

the photo

reagovat mardub4 23.3.2019 20:22  5%    +  -

runka:
Pírunko, procvičuji paničky i pány. Poučuji při procvičování počínskýckých prostocviků. Přitom prskly po praviru pochřipkovém po postavě přítomné procvičující. Patrně potrestání přílišné pošikany předcvičující paní. Patří paní předcvičující pravir počne přemýšlet po poodechnutí. Papapa.

reagovat runka 27.2.2019 18:05  5%    +  -

PaníMardub, pořád procvičuješ paničky, poučuješ pět pocísařských prostocviků? Pah! PaníRunka procvičuje postavu polodenně při postupu 3 pater pěšky. Přitahuje postavu patrovým plotem, prodýchává, při prolezení posledního patra
propouští poloducha, pak práskne postavou přes pelest postele. Proto potřebu prostocviků propouští pryč.
Poté procvičuji palici pro pohyb polomozkových pokroucenin psaním pokecových poloveršů. Prokopu prdelajznu panaAlzheimera!

reagovat mardub4 26.2.2019 20:37  5%    +  -

runka:
Přemilá píSidinko. Po popoledním příchodu po práci poobědvala, pospala, protože pounavena prací při procvičování pomnožiny paní (protahovaly postavy převelice, povzdychovaly při protahování, prodýchávali při přílivu praenergie, posléze pospávaly při porelaxování). Pokračuji po povysvětlení. Po půlhodině pootevřela přístroj, povynašla příslušný portál Pomnožiny píSs. Předvedené pobásnění píSidinko pochybělo.

Psala jsem to fakt já? Nevím kde to hledat, ale našla jsem tam spoustu jiného čtení, u kterého jsem se fakt pobavila převelmi. Docela se mi stýská po Ss. Tam to tak nějak pěkně navazovalo a je škoda, že to organizátoři nechali utopit.
Njak mi došla péčka, tak jsem to dopsala bez nich. Příště se určitě polepším. Zdravím Tebe, folmarýnku a děvčata péčkařky. Dobrou noc.

reagovat runka 20.2.2019 20:13  5%    +  -

ducklife: Proč píší poanglický příspěvek? Pomýšlím po příznivém posudku, pravda?
Přijměte poděkování plus pozdrav. Pa,pa!

IMG24.EU

reagovat ducklife 20.2.2019 7:56  5%    +  -

Thank you for sharing. Thanks to this article I can learn more things. Expand knowledge. Thank you


Temple run

reagovat runka 19.2.2019 10:37  5%    +  -

Povídka při polovině přestala pobavovat. Proto přidávám pouze pozdrav.
Počasí přímo předjarní,prosluněné. Půjdu procházkou při pobřeží poslouchat
probublávání Ploučnice.

reagovat runka 18.1.2019 10:53  5%    +  -

Pravda, panička pěkná. Pakliže pána pohnutky přečisté, pak pánův počin přinesl pěkné předvedení. Panička potěšeně pousmála, přijala pozvání pro příště.

reagovat mardub4 17.1.2019 16:07  5%    +  -

pecka:
Páni, paní pošikanuje pikolíka, peněz prosta. Pokukující pán přehodný, pokud poplatil paní polévku.
Pravděpodobně paní pohledná, proto pán platil. Příště pojíte polévku, popijete pohárek příjemného pití, popovídáte, prožijete příjemné posezení.

reagovat pecka 14.1.2019 22:00  7%    +  -

Přinesl pikolík paní polévku. Paní povídá, polévka polostudená, přineste přihřátou. Přinesl přihřátou, paní pokrm pojedla, pomlaskávala. Pikolík poručil platit, paní peníze pozapomněla, platit pomohl pán pokukující po paní. Příště paní platí pánovi.

reagovat pecka 14.1.2019 14:50  7%    +  -

Šklíba: Pozdravuji přítomné přispívající péčkařky, pramálo příspěvků, pravda, pravšak pěkné počteníčko pramení.

reagovat Šklíba 13.1.2019 0:35  42%    +  -

Pozdravuju, přítelkyně. Popošívám pokrývku. Pěkně pošetilá pitomost, pomalu plyne práce. Půlmozek pracuje pouze pro pokrývku, příliš pracné poděláníčko. Půjdu pospat.

reagovat runka 12.1.2019 23:20  5%    +  -

Přináším pěkné pozdravení péčkařům. Pravda, příspěvků pramálo, protože přítelkyně plus paníRunka přelenošivé. Po povánočním přejídání přiospalé, prašpatně propojují palicové pokroutky
Přitom přítelkyně, pozor! Pozarohem počíhává pitomý pradědek panAlzheimer, projěhož poplašení platí pouze pravidelné procvičování půlmozku! Pročež promýšlejte přerůzné pitominy, polohry, pohádky, povídky plus poveršování.
papapa, pište pár péček.

reagovat mardub4 12.1.2019 20:50  5%    +  -

mardub4:
Přepěkné povídání přečteno poznovu.
Pečení, pochutin příprava popíjení piva, pikofol, pojezení pigulášů, průpovídky prarůzné, prapodivné případně poutavé, poučné. Počasí prostřídalo. Pršení, parno, přimrzání, prostě počasí porůznu prostřídalo. Pěkné počtení prostřídalo pěknější počteníčko. Prima primisima přítelkyně přemilé. Předobře píšete příspěvky. Přesto příspěvků pramálo. Pomalu přibývají. Prokažte paní přemilé poněkud píli plus polepšení při psaní pomnožiny příspěvků.
Páni pěkná pitomina povyšla při psaní. Podobna příspěvkům poslanců promlouvajícím pro pozůstalé pospávající poslance, polehávajíci po půlstolech poslancovny. Papapapapapapa.

reagovat runka 23.12.2018 19:25  5%    +  -

Pozdravuji přítelkyně, přeji předvánoční, plus povánoční prožití pěkných polodní. Pracujte pouze při pečení, plus přípravě prima pochutin.


IMG24.EU

reagovat runka 16.12.2018 21:28  5%    +  -

pchichichichi, pchichichichi!reagovat mardub4 16.12.2018 18:45  5%    +  -

runka:
Přišel pan Pikuláš, pochtívá piguláš, Pikuláška pisukni, potom půjdou pospolu pro peníz pro pikofolu.

reagovat mardub4 16.12.2018 18:37  5%    +  -

runka:
Pan Pikuláš pfiluta pěkný. Pekelnk přijde, prchne,
podivný pazúr. Pro pohodu potomků i prapotomků přijdou pozlobit, pochtívají peníz, pak prchnou. Prazvláštní prazvyky předků přenesly pro prostředí
..Pěkně pozamotávám péčkama příhodu Pikulášů, Pekelníků plus pozemšťanů povšechných.

reagovat Šklíba 5.12.2018 19:56  74%    +  -

runka: Pekelník přišel, prapotomka poděsil, pobral peníz, prchl pryč.

reagovat runka 5.12.2018 19:48  5%    +  -

Přestalo pršet, přišel Pikuláš, přinesl potomkům pytel podarování.

reagovat Jagea 4.12.2018 15:52  5%    +  -

Pitomej prosinec,prší,padá polotma. Příšerná procházka. Půjdu pít panáky, papat preclíky, potom postel. Proč proboha prší

reagovat runka 19.11.2018 11:43  5%    +  -

mardub4: Předsvatební poveselení při plném proudu, plesnivá Pirlipata přetvořena, přeléčena,
Potíž přichází přejmenováním, protože převažuje pojmenování Pirlipata, Polyxeně projevuje pramálo pozornosti pro přetrvávají potíže palice. Proč princova paměť pracuje pohodově?

reagovat mardub4 18.11.2018 20:25  5%    +  -

Paní, princezna Pirlipata plesniví?, pohozena poodál?, pozapomenuta?, pokusímse poněkud připomenout příběh Pirlipaty, potažmo Plašmušky.
Pirlipata plus Plašmuška prosí po pokračování příběhu. Plašmuška požaduje překřtění po praotci Pravoslavovi, protože Plašmuška - pojmenování příliš prosté pro pro prince, příštího panovníka. Pirlipatu pak přejmenuje po prabábě praotce Pravoslava Polyxena. Pravé pojmenování pro panovníka plus panovníkovu paní.

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Péčka Píšeme cokoliv a každé slova začíná na písmeno P. Stačí jen 2-3 věty.
Diskusi založil(a): runka
přispívání bez omezení
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Rodina a děti -> Adopce
Přečtěte si