Artroza, revmatická artritida

Máte s tím problémy? Přijďte se o tom pobavit, předat zkušenosti, jak s tím bojovat atd.
26.7.2007

Diskusi založil(a) 26.7.2007 vanda45

Trápí Vás artróza?

Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející onemocnění jednoho nebo vícero kloubů, při kterém se především opotřebovává kloubní chrupavka. Artróza poškozuje funkci kloubů, omezuje pohyb a způsobuje bolest. Nejčastěji jsou poškozeny kyčelní a kolenní klouby ty jsou také nejvíce namáhány. Artróza zdaleka není pouze chorobou, projevující se až ve stáří. Existuje řada pacientů ve věku kolem třiceti let s typickými příznaky artrózy. S přibývajícím věkem pak četnost výskytu tohoto onemocnění stoupá: v rozmezí od 45 do 65 let jsou artrotické změny pozorovány přibližně u 40 % žen a mužů a ve věku nad 65 let je výskyt téměř u 70 % lidí. Lze tedy bez nadsázky říci, že dříve či později téměř každý z nás bude tou či onou měrou trpět artrózou.

Charmed1811 26.4.2008 22:01

Jak vzniká artróza?

Artrózu způsobují různé faktory, ale mnohdy vzniká právě následkem přetěžování kloubů. Začíná poškozením chrupavky. Chrupavkové buňky, tzv. chondrocyty, citlivé na nepříznivé vlivy (přetěžování, stárnutí atd.) produkují "neplnohodnotnou" mezibuněčnou hmotu, která omezuje normální funkci kloubu. Klesá i obsah chondroitinsulfátu jako stavební složky chrupavky. Po čase se chrupavka stává tenčí, dochází k oslabení její pružnosti do takové míry, že už nedokáže plnit požadavky zátěže. Původně hladký povrch chrupavky se stane drsným, a tím klesá jeho schopnost snižovat tření při pohybu kloubu. Následkem přetížení kloubu a nedostatečného tlumení nárazů kost pod chrupavkou částečně popraská a vzniknou tzv. mikrofraktury. Protože v kloubní chrupavce nejsou nervy a její zánik probíhá nejprve bez zánětu, vznik artrózy je delší dobu nepozorovatelný. Bolesti začínají až v poměrně pokročilém stádiu nemoci, kdy vznikají záněty kloubního pouzdra a kloub zduří.

Charmed1811 26.4.2008 22:01

Způsoby léčby

Existuje několik druhů terapií, které se často mohou navzájem doplňovat: od zdravotní gymnastiky a rehabilitačních cviků přes medikamentózní léčbu až po používání různých ortopedických pomůcek. V případě, že ostatní opatření nepomohla vůbec nebo jen velmi málo, je nutné přistoupit k chirurgickému zákroku a k nahrazení postiženého kloubu endoprotézou. Z léků se doposud nejčastěji používaly přípravky utišující bolest (tzv. analgetika) a nesteroidní protizánětlivé látky. Odstraňují sice vnímání bolesti a působí proti zánětu, čímž zvyšují pohyblivost postiženého kloubu, příčin vzniku artrózy se ale v podstatě nedotýkají. Při dlouhodobém užívání navíc mívají závažné vedlejší účinky. V poslední době se i na náš trh dostal švýcarský přípravek Condrosulf® (účinná látka: chondroitinsulfát), který příznivě ovlivňuje artrotický proces hned několika způsoby. Tlumí procesy, které poškozují a degenerují chrupavku. Lék má zároveň protizánětlivý efekt, podporuje tvorbu základní chrupavkové hmoty a zvyšuje její pružnost. Jeho dlouhodobé užívání není provázeno vznikem nežádoucích vedlejších účinků.

Charmed1811 26.4.2008 22:00

Artróza versus artritida

Artróza a artritida jsou zcela odlišná postižení poškozující klouby. Svými projevy se ale výrazně prolínají a v konečném důsledku se projevují shodně. Při obou postiženích bolí klouby. Příčina artrózy spočívá v nadměrném přetěžování a následném opotřebování kloubních ploch, které jsou nuceny po celý život přenášet obrovský tlak. Při nadměrném přetížení dochází k postupnému opotřebení chrupavek, které tvoří kloubní plochu. Při překročení určité meze opotřebení dochází k celkovému podráždění celého kloubu. Naproti tomu artritida je zánětlivé onemocnění, které se zvýšenou zátěží a opotřebením kloubů nemá nic společného. Může být způsobena bakteriemi či revmatickým onemocněním.

Charmed1811 26.4.2008 21:45

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které může způsobit až kloubní deformitu a destrukci. Krobě kloubů se onemocnění může manifestovat i na vnitřních orgánech těla ( plíce, srdce, cévy, periferní nervstvo, tkáně oka a další). RA vede k výraznému pohybovému omezení a tím značně omezuje kvalitu života.

Charmed1811 26.4.2008 21:38

Možné příčiny

Stále neznáme vyvolávající faktor, který spouští rozsáhlý mechanizmus nemoci. Víme, že jde o autoimunitní proces s tvorbou autoprotilátek, kdy se aktivují autoreaktivní lymfocyty a jiné další imunitní buňky a tento proces se hlavně soustředí na synoviální struktury kloubů, kde způsobuje bludný kruh zánětů. Je nepochybné, že svou roli hraje dědičná dispozice, ale hlavně antigeny vnějšího i vnitřního prostředí. Po počáteční aktivaci imunitního systému zatím neznámým antigenem( možnými kandidáty antigenů jsou viry, bakterie, ale jsou také diskutovány falešné nebo tělu cizí autoantigeny) dojde k infiltraci synoviální membrány zánětlivými buňkami a lokální produkci prozánětlivě působících cytokinů ( TNF alfa, interleukin-1 aj.) a autoprotilátek. Synoviální membrána se přeměňuje na vaskularizovanou granulační tkáň formující pannus. Tato proliferující tkáň přerůstá přes chrupavku a dostává se až do subchondrální kosti. Buňky pannu a další aktivované buňky produkují proteolytické enzymy, které vedou k erozi chrupavky, kosti, vazů i šlach.

Charmed1811 26.4.2008 21:32

Laboratorní nálezy:

Zvýšená až vysoká sedimentace a v akutní fázi C- reaktivní protein (CRP), zvýšené sérové koncentrace IgM a IgG, různé stupně anemie, trombocytóza. Séropozitivita se týká přítomnosti revmatoidních faktorů( 80 %) - latex 1 : 160 a více + bývají přítomny i jiné autoprotilátky. Séronegativita- nepřítomnost revmatoidních faktorů, neznamená příznivější průběh nemoci- protože kdykoliv v průběhu nemoci se mohou revmatoidní faktory objevit. Častá je kombinace s jinou autoimunitní nemocí – RA například se syndromem suchých sliznic (Sjogrenovým syndromem). MUDr. Pavel Šácha

Charmed1811 26.4.2008 21:31

Prognóza nemoci

Dnešní medicína stále nedokáže uspokojivě léčit toto onemocnění. Snaží se alespoň o snížení aktivity nemoci, zpomalení její progrese. Přesto je většinou nemoc aktivní a dynamická, má tendenci k relapsům a trvale progreduje. MUDr. Pavel Šácha

Charmed1811 26.4.2008 21:29

Jak se revmatoidní artritida léčí?

Z léčby se na potlačení bolesti v akutním stadiu používají tzv. nesteroidní antiflogistika (NSA), která mají schopnost zmírnit bolest i probíhající zánět, ale nemůžou přímo ovlivnit samotný chorobný proces. K tomu jsou určeny léky ze skupiny „chorobu modifikujících“, ale protože jejich účinek nastupuje obvykle až po několika týdnech nebo měsících, na překlenutí tohoto období se můžou v kombinaci s NSA použít i kortikosteroidy, které mají silný účinek proti zánětu a proti bolesti.

Charmed1811 26.4.2008 21:18

Lze revmatoidní artritidě předejít?

Zatím nepoznáme způsob, jakým by se dalo revmatoidní artritidě předejít a ani v dnešní době neexistuje lék, který by tuto nemoc úplně vyléčil. Jsou ale možnosti léčby, kterými je možné zmírnit zánět, potlačit bolest a hlavně zpomalit postup onemocnění. Základním předpokladem úspěšné léčby je včasná návštěva lékaře, správně určená diagnóza a spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem založena na vzájemné důvěře.

Charmed1811 26.4.2008 21:18

Artritida: Máte riziko onemocnění?

Riziko vzniku onemocnění je do značné míry ovlivněno vrozenými předpoklady. Pro záludnost a nejasnost příčin této skupiny onemocnění není ovšem ani dost dobře možné stanovit konkrétní rizikové faktory podporující jejich vznik. Revmatismus je bolestivé onemocnění kloubů, svalů a šlach. Příčinou revmatismu mohou být kromě dědičnosti, špatné životosprávy, stresu, prochladnutí, opakovaných akutních virových a bakteriálních infekcí i chronická mikrobiální ložiska v organismu.

Charmed1811 26.4.2008 20:59

Nejčastější chronická chorobná ložiska v organismu:

V mandlích. U člověka, který má mandle vyňaty se může ložisko vyskytovat i v lůžku (tzv. retrotonzilární tkáni), kde byly mandle původně uloženy. V zubech a tkáních kolem zubu. Chronický zánět slepého střeva (apendixu). Chronický zánět vedlejších nosních dutin. Ložisko v prostatě. Ložisko ve vaječnících. Ložiska v žilních městcích. Z těchto chronických ložisek se uvolňují mikrobiální jedy a dostávají se do krevního oběhu. Při vrozené revmatické konstituci a za určitých okolností na tyto jedy reaguje vazivová a kloubní tkáň revmatickým zánětem. Problémy mohou působit poruchy vlastního obranného systému, následky infekčního onemocnění, dědičné vady i metabolické poruchy. Většinu těchto příčin není možné léčbou odstranit ale pouze ovlivnit. U velké skupiny těchto chorob není navíc příčina ani známa.

Charmed1811 26.4.2008 20:57

Projev nemoci

Jak se revmatismus projevuje: Revmatické onemocnění je charakterizováno dlouhodobým zánětem svalů, šlach nebo kloubů. Projevuje se to intenzivní bolestí a tuhostí svalů (svalový revmatismus), nesnesitelnou bolestí a ztuhlostí kloubů (kloubní revmatismus). Maximum bolestí je typicky po ránu, před rozhýbáním (kloubní ztuhlost). Postupně se bolest ozývá i po menší námaze a nakonec i v klidu.

Charmed1811 26.4.2008 20:55

Průběh nemoci

Klasický průběh si můžeme demonstrovat na příkladu revmatoidní artritidy. Začátek obtíží bývá plíživý. Bolesti začínají u jednoho nebo více kloubů současně. Kloubním příznakům často předcházejí příznaky celkové. Objevuje se zvýšená teplota, hubnutí a únava. Kloubní příznaky se projeví zvýšenou teplotou kloubu, zduřením popřípadě náplní kloubu, omezení hybnosti, ranní ztuhlostí a postupným ochabováním svalstva, které kloubem pohybuje. Nejčastěji jsou postiženy drobné klouby rukou a nohou. Nemoc probíhá typicky ve čtyřech stupních. V I. se dá ještě zastavit, ve druhém zpomalit, třetí a čtvrtý stupeň: Rozvinuté onemocnění.

Charmed1811 26.4.2008 20:53
 
 
 

reagovat Hanicka0077 9.12.2019 14:26  5%    +  -

Dobrý den,
manžel (55 let) má celkem velké problémy, ale doktoři tvrdí, že to artróza není a neřeknou nám, co to je. Prý má jít na psychiatrie, a přitom sedí všechny příznaky popsané https://vsestihnu.cz/media/artroza-jak-se-leci
Poradíte někdo? Jsme celkem bezradní.

reagovat dumina9 21.6.2018 10:34  5%    +  -

dobrý den,strašně ráda běhám a poslední dobou mě hodně začli bolet klouby,co s tím? Musím hned k lékaři nebo se to dá vyléčit nějakými doplńky stravy?

reagovat dendrobie2 25.5.2017 11:50  5%    +  -

Jinak na bolesti užívám kapky Tramal, pozor, prášky ne, jedině kapky 20-30 kapek a bolest je skoro pryč.
Je mi 75 let a kapky beru skoro denně, když musím ven. A pokud vás zlobí páteř, tak pomáhá stáhnout v kříži elastickým pásem, stačí i starší podvazkový pás, hlavně že je pevný. Prodávají se i různé stahovací pásy, ale jen do velikosti myslím XL.

reagovat dendrobie2 25.5.2017 11:44  5%    +  -

Artroza sebou nese o omezenou hybnost, potíže jsou hlavně při sprchování.
Při sprchování mi dělaly největší potíže nohy-šlapky. Jak je umýt kartáčkem když to ani v sedě nejde?
Doporučuji od Deco doma

vynikající !!

reagovat HankaKron 30.11.2015 19:08  5%    +  -

Tak to je super, děkuji moc za tip. Já se poptám a uvidím, co mi k tomu řeknou v lékárně :)

reagovat Elin.ka 30.11.2015 13:31  5%    +  -

HankaKron:jsou to prášky, proti bolesti kloubů. Doporučili mi to v lékárně, určitě vám tam taky poradí ;)

reagovat HankaKron 28.11.2015 22:45  5%    +  -

zdravim, hodně sportuji a pozoruji, že mě při větší zátěži pobolívají kolena. Máte nějakou radu, co by mi na to mohlo pomoci?

reagovat lubinka 13.7.2014 10:11  100%    +  -

katerina: skřípnutí nervu na ruce by měl v první řadě vidět doktor, ay nedošlo k ochabnutí svalstva rukou. Na bolest můžeš použít jakékoliv analgetikum, třebas ibalgin, Azaralgin, atd, atd, Diclofen je podle mne veliký dryák, ale použít ho můžes taky

Anonym 18.6.2014 0:12  1%    +  -

Dobry den. Ma nekdo skusenosti s tabletami Diklofenak jestli jsou dobre na skripnuti nervu na ruce? Dekuji Katka.

reagovat Hablina 23.11.2013 19:54  5%    +  -

MarunaS: Už tam jdu nakouknout.

reagovat lubinka 13.11.2013 11:33  100%    +  -

MarunaS: už tam

reagovat MarunaS 13.11.2013 10:41  102%    +  -

Tak je založena diskuze

KLIK SEM

Nástěnka je potřeba a tady to není možné. Kdo chce, tak ať přijde, bude vítán.

reagovat MarunaS 13.11.2013 10:07  102%    +  -

lubinka: Také si ji objednám, zkusím se zeptat ještě v Brně, jestli ji někde nemají,bylo by to bez poštovného.
Zkusím založit novou diskuzi, dám vědět.

reagovat lubinka 12.11.2013 23:35  82%    +  -

MarunaS: a moc Ti za tu knížku a ten blog pana Veselého, tu knížku si určitě objednám a ten blog jsem jenom prolítla zběžně, bude tam hodně zajímavého čtení, ještě jednou děkuju

reagovat lubinka 12.11.2013 23:31  82%    +  -

MarunaS: každý lék má nějaké nežádoucí účinky, pokud ho nezkusíš, tak nebudeš vědět jak na tebe působí.
Obecně fšechny léky na klouby mají dost nežádoucích účinků, některé třebas působí na žaludek a mohou vyvolat krvácení, atd,atd.
Zkus ho a uvidíš, mne by třebas vyhovoval, já mám problémy kromě kloubů se zácpou

reagovat lubinka 12.11.2013 23:18  82%    +  -

MarunaS: jak zakladatzelka diskuze,tak správce na dámu nechodí, jedna byla zde naposledy v r2008, druhá 2010,určitě by ta diskuze potřebovala omladit, nebo založit novou

reagovat MarunaS 12.11.2013 20:00  100%    +  -

Hablina: Teď koukám, že sem nechodí ani zakladatelka diskuze ani její správce, chtěla jsem ten odkaz nechat dát na nástěnku.
Asi založím novou diskuzi, co na to říkáš?

reagovat Hablina 12.11.2013 16:48  5%    +  -

MarunaS: A měla jsem po něm trochu průjem.

reagovat Hablina 12.11.2013 16:47  5%    +  -

MarunaS: Jo, brala jsem ho dlouho, ale nemám pocit, že by mi pomohl.

reagovat MarunaS 11.11.2013 15:18  100%    +  -

Ahoj všem, tak dnes mi dal doktor obstřik do druhého kolena a předepsal mi Artrodar, mám prý ho brát 1 měsíc na zkoušku, 1 kapsli denně, prý jak ho budu snášet. Pak by mně předepsal další 2 balení. Dost mě nemile překvapil doplatek Kč 300,-

Máte s tímto lékem někdo nějaké zkušenosti?

reagovat MarunaS 8.11.2013 14:36  100%    +  -

Hablina: Neboj, nezakousne tě
Artróza se vlastně vyléčit nedá, dají se jen zmírnit bolesti lékama, jsou to všechno utrejchy, každý to snáší jinak, ale podle mně je dobré, když máš v sobě určitou hladinku těch léků, která ti pomáhá zmírnit nebo odstranit bolesti, ale podle mě ty léky budu brát pořád. Třeba ten Diclofenac Duo mě doktor řekl brát 2 denně!!! a mě začala bolet hlava, tak ho beru jen 1 denně a pohoda. Zkoušela jsem jeden den ho nebrat, dobrý, ale ten další den už se bolest začínala ozývat, tak jsem si ho zase musela vzít. V pondělí jdu k ortopedovi, tak jsem zvědavá, co bude dál

reagovat Hablina 8.11.2013 10:41  5%    +  -

MarunaS: Já přežívám na Nimesilu, přes léto jsem byla v pohodě, ani k doktorovi jsem na kontroly nechodila, tak jsem si nevšimla, že mi lék došel a teď jak se ochladilo, tak trpím, musím si zajít aspoň pro recept. Jen mám strach, že mě doktor zakousne, až zjistí, jak dlouho jsem u něho nebyla

reagovat MarunaS 8.11.2013 9:41  100%    +  -

Ahoj všem, právě se léčím s artrózou. Začala mně bolet kolena, myslela jsem si, že mě to přejde, jedla jsem Ibalgin, Ibuprofen, natírala protizánětlivými mastičkami, ale po dvou měsících jsem musela navštívit ortopéda. Do jednoho kolena mi dal obstřik, to mi hodně pomohlo, za tři týdny mi dá obstřik do druhého kolena. Užívám Diclofenac Duo, ten mi hodně pomáhá. Jsem vůl, že už jsem k lékaři nešla dávno.

reagovat Hablina 8.11.2013 9:09  5%    +  -

Remi.: Kostičky jsem jednu dobu baštila, ale účinek jsem nepozorovala. Myslím, že nejlepší prevence je kvalitní výživa v dětství, tudíž teď na stará kolena už to nedoženeme. Tak aspoň dbám na to, aby moje děti jedly všechno, okusovaly chrupavky od kostí, cpaly se tlačenkou a nepitvaly z masa na talíři každý nelibový kousek.

reagovat Agnez 5.11.2013 23:56  23%    +  -

Hablina: Já ano

reagovat Hablina 4.11.2013 19:41  5%    +  -

By mě zajímalo, jestli se tu někdo léčí i normálním způsobem, tzn. léky nafasovanými na recept od revmatologa.

reagovat lubinka 15.6.2013 12:59  78%    +  -

nemáte prosím někdo zkušenosti s léčbou artrózy kmenovými buňkami ?

reagovat Remi. 7.4.2013 14:30  16%    +  -

Tady je odkaz pro ty co pořad neviděli. http://doma.nova.cz/clanek/doporucujeme/vyziva-nemocnym-kloubum-nepomuze.html
Jsem na pochybách jestli to vyzkoušet nebo ne.

reagovat Remi. 7.4.2013 14:24  16%    +  -

Dobrý den. Dnes v pořadu " Receptář" propagovali přípravek - CELADRIN Barny extra silný. Co si o něm myslíte? Složení je neobvyklé a je to z rostlin, ne jako želatina nebo kolagen. Ještě bych se chtěla zeptat, jestli někomu z vás pomohl kolagen( kostičky). Děkuji.

Anonym 11.1.2013 21:28  1%    +  -

Nejlepším přírodním prostředkem na bolest je MSM...Působí spolehlivě a je přírodní. A co je nejlepší, že vedlejší účinky jsou rychlejší růst vlasů pevnější nehty a zvýšená energie...takže se to vyplatí:)odebírám z Vibranthealth.cz

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Artroza, revmatická artritida
Diskusi založil(a): vanda45
přispívání jen pro zaregistrované
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Zdraví
Přečtěte si