HODNÉ ČARODĚJKY

Vítejte v čarovném světě kouzel, čarování, věštění i magie, ale i věcí tajuplných, záhadných, nevšedních..
MILÉ ČARODĚJKY,VŠE CO POTŘEBUJETE, NAJDETE UVNITŘ NÁSTĚNKY. ZKOUŠEJTE, ČARUJTE... ! A PAMATUJTE,VŠE SE TŘIKRÁT VRACÍ! DOBRO, I ZLO. TO JE ZÁKON I V NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ, TADY TO PLATÍ DVAKRÁT! ČARUJTE PROTO S ROZVAHOU A LÁSKOU. VŽDYCKY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ !!..PŘEJI VÁM MNOHO ÚSPĚCHŮ A ZDARU !SUBHAM ASTU SARUAD ŽAGATAM!!
Ať jsou šťastné všechny bytosti!!22.5.2008

Diskusi založil(a) 22.5.2008 Yukonka

VSTUP DO VNITŘNÍ NÁSTĚNKY-ZDE

V nástěnce najdete kouzla, čáry, zaklínadla a mnoho dalšího.

Čarujte, zkoušejte a příjďte se pochlubit, jak vám to šlo..

Yukonka 16.2.2009 11:07
 
 
 

reagovat Yukonka 1.6.2016 13:02  44%    +  -

KATARZE

Čistí a prosévá dosavadní .

Kontemplace duchovní činnosti je možná formou jógy , rozjímání , hudbou , malováním , aranžováním květin , tancem , procházkou . . .

Když procházím obchodem , vnímám spoustu krásných věcí a může se mi lehce stát , že při tom pohledu upadnu do hlubokého snění . To je dobrý způsob jak být duchovní a přitom nekritizovat běžný život a materiální svět .

Hlavním cílem katarze je tvořivé ticho , situace , v níž nemusíte potlačovat praktické problémy , abyste mohli uvažovat o těch větších .

Příroda vám pomůže tím , že poskytne prostředí , v němž se hyperaktivní ego ztišuje . Mnoho lidí zjišťuje , že procházka v lese nebo chvilkové posezení u vody je pročistí a oni se vrací zpět do světa občerstveni .

I architektura je hodně působivá , a tudíž má smysl vejít do kostela či chrámu a najít si místo , které vás opravdu uklidňuje .

I jiné duchovní praktiky mohou vyčistit přeplněný život . Hladověním , vzdálením se od života , vegetariánstvím , chudobou , čistotou všeobecně , uspořádaností , zdrženlivostí o samotě . . . - tyto známé praktiky se mohou stát součástí života i toho nejzaneprázdněnějšího člověka na světě a dodají životu duchovní dimenzi . V tomto smyslu to , že si ráno ustelete postel , může být duchovní praxí . Tato přirozená spiritualita , kterou popisuji , posunuje místo , v němž žijete , mnohem hlouběji a umožňuje vám otevřít srdce životu proto , abyste od života víc dostali i abyste víc dali druhým .

Hlavním cílem je spojit ducha s duší , každodenní rytmus s niterností , která vychází z kontemplace . Duchovní praktiky potřebují také ukotvení v každodenním životě , aby se nestaly až příliš důležitými a nakonec nesloužily jen samy sobě .

Ztráta zaměstnání vás může vést k tomu , abyste se zamysleli nad svým životem . Zamyslet se nad tím , co vám přináší pocit smysluplnosti . Neutíkat od tohoto tématu , ale ponořit se do něj . Pojmenovat si bolestné pravdy .

Občas to chce žít jinak , vzdálit se dosavadnímu světu .

Promývání rozhovorů = žádný klam , rozpaky , neupřímnost - to se dá použít jako katarze v rodině či jiných blízkých vztazích .

Potřebujeme vyčistění a uklizení , abychom měli místo pro nový růst .

Vyprávějte svůj příběh . Psychoterapie není o moc víc , než že jeden člověk vypráví svůj příběh a druzí ho s napětím poslouchají . Opakované vyprávění vašeho příběhu vám postupně pomůže objevovat propojení mezi jednotlivými životními zkušenostmi .

Nejen posluchač , ale i vypravěč prožije při vyprávění katarzi .

Ať je to umělecky zpracovaný příběh nebo prosté sdělování životní zkušenosti , dobrý příběh potřebuje skutečnou jasnost , která vychází z

upřímnosti a touhy vyhnout se vytáčkám , pocitu ohrožení a interpretacím .

Někdy je lepší vypovídat písemně či ukázat fotky , obrazy . . . Pokud totiž máte radost ze svého díla , znamená to , že je důležitý pro duši .

Dobová fota jsou zvlášť důležité pro katarzi , neboť si vynucují setkání toho , kým jste nyní s tím , kterým jste byli dřív .

Pro puntičkářskou mysl může foto působit jako nahrávka minulosti , ale pro mysl poetickou je to nejednoznačná prezentace já a světa , čistá , hluboká a objevná .

Hledání životního příběhu je tak důležité , že si vyžádá všechnu energii . Možná budete muset navštívit stará místa a s nebývalou upřímností promluvit s přáteli a rodinou . Mnoho lidí nachází kousky sebe samých tím , když navštíví zemi původu svých rodičů .

Při "řešení" můžete znovu najít svou nevinnost , která je základní ingrediencí pokojného lidského života . Bez nevinnosti jste příliš zatíženi vinami a minulými chybami . Nemůžete být plní podlostí a intrik . Potřebujete opravdovou čistotu srdce .

Alchymisté učili , že existují dva základní a nezbytné procesy . Rozpouštění a tuhnutí .

Rozpouštění vašich idejí , zvyků a obrazů je způsob , jak se čistit a zdokonalovat . Když si najdete čas na reflexi a na vážné rozhovory , s přáteli či s terapeutem, všechny domněnky , které udržují váš život zatvrdlý , se rozbijí . Alchymisté nazývali tento proces solutio , vnoření všech ztvrdlých částí osobnosti do vody reflexe , kde se rozlámou , ukážou svou podstatu a nabídnou vám příležitost k novému startu . Takové řešení je jako voda křtu . Vyvede vás ze světa pragmatismu a cynismu a obnoví méně netečné stanovisko . Očista vrací pocit nevinnosti a senzitivity . Odstranění zbytků umožňuje životu , aby tekl dále se vší silou počátků . Proto , potřebujete-li očistit , měli byste žít nějakou dobu u vody , nebo ji alespoň často navštěvovat . Můžete si také sednout do vany či stát ve sprše a tříbit si své myšlenky .

V náboženství si jako symbol vnitřní očisty myjete ruce .

SOCIÁLNÍ KATARZE

Společnost také potřebuje očistit . Bývá zablokována idejemi , které již ztratili životaschopnost . Myšlenky se změní v předsudky , slogany , stranická hesla a obyčejné názory . Lidé se stanou konzervativní v negativním slova smyslu : sebeochraňující , umrtvení a nemyslící . Skutečný konzervatismus si váží idejí a hodnot prověřených moudrostí minulých časů . Konzervativní pohled je základem , abychom se všichni nestali futuristy bláznícími jen po všem novém a posledním . Nemoudré války a neosvícená politická rozhodnutí mohou na společnost dopadnout velmi tvrdě . Je pak potřeba silné katarze , aby ji vyvedla ze tmy ( ekonomická recese , sociální konflikty ) .

Společnost , která ztratila duši , hledá svou bezpečnost v budoucnosti a touží potlačit realitu přítomnosti . Ale společnost nemůže jít dopředu , pokud jsou její hodnoty a ideály blokovány chybami a omyly . Musí si přiznat svou zanedbanost a brutalitu a zároveň vyhlásit své nejdůležitější hodnoty . Měla by s morálním znečistěním své historie pracovat ( Spojené státy např. nikdy nepřiznaly svou vinu za to , jak se zachovaly k původním obyvatelům a neprosili za odpuštění otrokářství ) . Stejně jako jednotlivec může být obtížen vinou , které si není vědom , i země může být blokována tím , že nepracuje se svou minulostí .

Skutečná katarze vás nechá projít emocemi hanby , hrůzy , strachu , nejistoty , bezmoci . Cokoli slabšího je příliš povrchní . Právě potlačování těchto pocitů nutí lidi k nevnímavosti a tudíž neschopnosti vyvinout potřebnou empatii . Pokud totiž potlačíte jen nepříjemné emoce , zabijete tím všechny ( lásku , cit . . . )

Osobností ani národem s charakterem se nestanete bez konfrontace se sebou samým . A při tom budete potřebovat sílu přesně tam , kde se cítíte slabí . K tomu musíte žít život z místa , kde právě stojíte a ne z pohodlí vaší minulosti . Konfrontace se sebou samým žádá , abyste se vzdali své identity , kterou jste získali a kterou si užíváte . Vyžaduje vyčistit si srdce , abyste mohli přijmout nový život .

Očistění duše společnosti je důležité také pro jednotlivce . Obraty v ekonomice ovlivňují náladu rodin i jednotlivců . Není dobré věnovat pozornost jen jednotlivci a pokoušet se zachovat jeho pohodlí v obdobích stresu . Potřebujeme způsoby , jak nakládat s psychikou společnosti , brát její problémy vážně na rovině duše . Pragmatismus platí jen do určité míry .

V dřívějších dobách se rituály očistění prováděly pomocí obětního beránka ( koneckonců i Ježíš byl obětí ) .

Veliká shromáždění , pochody , poetické a vzrušující pomluvy , slogany a obrazy všeho druhu dokázaly v mnoha případech změnit společnost .

Společnost se může výzvě očistění bránit a vyhnout se jí , nebo může samu sebe zreformovat a pátrat v temnotě , kde udělala chybu . Je potřeba statečné srdce , neochvějnou inteligenci a vizionářskou představivost .

reagovat Yukonka 25.5.2016 13:37  53%    +  -

Zdravím vás tu moje drahé čárovničky.

reagovat Yukonka 8.2.2013 19:57  58%    +  -

Morganad: Konkrétně k Wicce

Pokud se vážně zabýváte myšlenkou na vstup do Wiccy, čtěte nejen knihy v češtině, ale také doporučenou literaturu v angličtině, pokud jste toho schopni. Zatím v Čechách neexistuje jediný wiccanský coven, v němž by bylo možné projít výcvikem a zasvěcením, a ke kterému by bylo možné se přidat. Proto je dobré se v angličtině cvičit a vzdělávat, protože chcete-li hledat coven mimo ČR, je to nezbytné a chcete-li čekat, až třeba v ČR nějaký někdy vznikne, stejně budete muset v angličtině studovat řadu věcí. Nicméně do doby, než budete mít příležitost (a vězte, že pokud opravdu CHCETE, tak ona se objeví, až budete připraveni) projít výcvikem, můžete strávit několik let studiem pohanství, mytologie, magie, astrologie, tarotu, run a celé řady dalších disciplín, které se mohou hodit později. Zároveň se můžete věnovat různým metodám léčení či věštby nebo meditacím a praktikovat rituály samostatně.

V knihách existuje celá řada hezkých obřadů, které si lze libovolně přizpůsobit vlastním potřebám a pomocí nichž můžete uctívat Bohy a postupně si osahávat, jaké to je stát před jejich tváří a následovat staré stezky. V souvislosti s těmito obřady bych rád upozornil, že některé knihy hovoří o tzv. samozasvěcení. Je potřeba si uvědomit, že existují různé druhy zasvěcení, každý z nich vede k něčemu jinému a každý má určité podmínky za nichž může proběhnout. Máte-li potřebu, neexistuje důvod, proč neudělat obřad samozasvěcení podle některé knihy a zasvětit tak svůj život Bohům a cestě. Nicméně není dost dobře možné uvést sebe sama do nějaké tradice, se kterou jste se nikdy nesetkali a to přesto, že spousta knih tvrdí opak. Můžete si všimnout onoho jemného rozdílu v gramatice: Je možné zasvětit něco něčemu. A je možné zasvětit někoho do něčeho. V prvním případě hovoříme o oddanosti a v tom druhém o odkrytí určitého tajemství a uvedení někoho do určité společnosti. Je zřejmé, že to první můžeme udělat vždy sami, stejně jako je zřejmé, že to druhé pro nás musí udělat někdo, kdo ono tajemství již sám dobře zná a do dané společnosti patří.

Na závěr je třeba zodpovědět přímo se nabízející otázku, jak poznat, že dotyčný do dané společnosti patří a že skutečně je součástí tradice Wicca a je oprávněn předávat tradici dále. Zde je několik vodítek, jak odhalit lháře:

1.
Není plnoletý. (Do Wiccy jsou přijímání pouze lidé starší 18 let a učitelům ve Wicce je často třicet a více let.)

2.
Je velmi nevyrovnaný, má spoustu potíží, je dlouhodobě nezaměstnaný, hodně o sebe nedbá nebo je drogově závislý. (Neexistuje, aby ve Wicce byla svěřena odpovědnost za jiné někomu, kdo není schopen zodpovídat za svůj vlastní život.)

3.
Chce po vás peníze nebo jiné "protihodnoty". (Wiccanský učitel chce po vás pouze to, abyste udělali svou práci, kterou za vás nikdo neudělá - tedy ochotu obětovat svému rozvoji energii a čas.)

4.
Bude vás učit po internetu nebo bez předchozího osobního kontaktu. (Wicca takto předat nelze - není to ani pouhá teorie, ani hra na čaroděje. Tradice je mnohem více než jen rituální texty a Kniha stínů)

5.
Nabízí zasvěcení na internetu nebo v časopisech. (Případy, kdy se učitel takto propaguje jsou velmi vzácné a zasvěcení není nabízeno nikdy. Je to hledající, kdo musí požádat, ujít svou cestu a udělat svou vlastní práci)

6.
Tvrdí, že Wicca je stará více než sto let. (Není to tak docela pravda)

7.
Dopouští se pravopisných a gramatických chyb. (Wiccani jsou často lidé vzdělaní a inteligentní)

8.
Hovoří hodně o UFO, andělech, paranormálních jevech, spiritistických seancích a podobných věcech. (Wicca je pro něj zřejmě jen jedna z mnoha jeho vlastních fantasmagorií)

9.
V případě pochybností lze kontaktovat autora těchto stránek. Wicca je menší než jak se na první pohled zdá, je to svět sám pro sebe a lidé o sobě navzájem vědí a často se i osobně znají. Šance, že by nějaký wiccanský coven unikl pozornosti wiccanů v okolí je zcela mizivá.

reagovat Yukonka 8.2.2013 19:46  58%    +  -

Morganad: Wicca nám nabízí to samé, co nabízejí ostatní náboženství. Ve všech současných systémech víry najdeme víru v nadpřirozeno, víru ve veliký Božský princip, ze kterého vzešel vesmír. Po celá staletí lidé objevují Sílu, která utváří tuto realitu, kterou zakoušíme každou jednotlivou vteřinou našeho života a každým nádechem a výdechem. Je to ona síla, kterou můžeme najít v hlubinách našeho vědomí, ze které pocházejí veškeré naše myšlenky, která je přítomna v každém atomu tohoto vesmíru a která je vším, co bylo, je a co kdy bude ve všech projevených i neprojevených světech. Dnes již nikdo nezjistí, kdy lidé tuto Sílu objevili a kdy s ní začali pracovat a komunikovat.

Jsou to tisíciletí a možná desetitisíciletí daleko do minulosti, kdy člověk postupně začíná objevovat skrytou přirozenost tohoto světa. Znalost skrytých skutečností přicházela velmi pomalu a lidé se ji od samých počátků pokoušeli popsat a zmapovat tak, aby umožnili dalším generacím snazší přístup k tajemství Síly a k prohlubování moudrosti. Takto vznikají různá přírodní náboženství jako různé cesty k poznání vnitřních zákonitostí stvoření. Postupem doby roste se znalostmi jistých zákonů, postupů, technik a symbolů také moc, kterou tyto vědomosti propůjčují těm, kteří jimi vládnou. Nutně tak vzniká potřeba utajení před jejich zneužitím rukou nepovolaných a před pácháním škod v řadách nedostatečně zasvěcených lidí. Ze stejného důvodu, z jakého je dnes Wicca ve svém jádru uzavřená majoritní společnosti, jsou i staré přírodní tradice ve své esoterní podobě určeny pouze pro užší skupinu zasvěcenců. Vzpomeňme si na šamany, druidy, babylonské kněžky a staré kabalisty. Jejich moudrost byla vždy předávána tajně a pouze vyvoleným jedincům, kteří měli předpoklady pro zvládnutí učiva, práci se Silou a pochopení moudrosti nashromážděné během staletí.

Mezi základní kameny filozofie Wiccy a čarodějnictví vůbec patří poznatek, že Božství je pro člověka poznatelné a pochopitelné jen do určité hloubky. A že Síla je ve skutečnosti polarita. Obsahuje v sobě aktivní a pasivní složku. Kontrakci a expanzi. Formu a obsah. Wicca nevnímá Sílu jako polaritu dobra a zla, ale jako polaritu mužského a ženského principu, což je odraz polarity v sociální a biologické oblasti. Pro mužský a ženský aspekt jediné Síly má Wicca zcela přirozené pojmenování - Bůh a Bohyně. Pro nás jsou to nejzažší archetypy a symboly Síly, které je naše mysl ještě schopna pojmout a se kterými je schopna pracovat na všech úrovních.

Bohyně je pro nás univerzální princip dokonalého ženství. Je to ona, kdo dává život vesmíru a tomuto světu. Z jejího lůna povstaly první organismy a živočichové, ale také my, naši dávní předkové a jednou z něho vzejdou také naše děti. Bohyně je univerzálním zdrojem ženské síly bez ohledu na to, zda jsme muži nebo ženy. Bez ohledu na to, zda v Bohyni věříme nebo o ni jen víme, a nebo si snad myslíme, že neexistuje. Ona bude vždycky uvnitř nás i uvnitř všeho živého v našem okolí. Byla na počátku všech věcí a tak jako tento svět kdysi stvořila, tak jej jednou i pohltí do svého božského lůna a zbude tu jen temná prázdnota. Bohyni vnímáme jako dárkyni života, jako přadlenu našich snů, jako měsíc nad hladinou řeky, jako těžkou a vlhkou Zemi pod našima nohama. Bohyně je pro nás patronkou plodnosti, mateřství, ale také magie a starých mystérií. A Velká Bohyně je jedna jediná a zároveň trojí. Uctíváme ji jako Pannu, Matku a Stařenu.

Toto je základní rozdělení Božské síly tak, jak s ní Wicca nejčastěji pracuje. Ve valné většině případů se můžeme setkat rovněž s polyteistickým přístupem. Což znamená, že k rituálům jsou zvány Bohové a Bohyně z panteonů příslušných ke kultuře, která se váže k danému území či národnosti. S těmito Bohy se můžeme někdy setkat u sakrálních dramat, která mohou být součástí rituálních oslav některých sezónních svátků. Tradice Wicca obvykle do určité míry mění podobu právě v závislosti na kultuře v níž je praktikována.

reagovat Yukonka 8.2.2013 19:44  58%    +  -

zlato333:
Za obrázečky, které jsou úžasné, děkuji moc.

reagovat Yukonka 8.2.2013 19:41  58%    +  -

Morganad: Wicca

Wicca je pohanské náboženství mystérií a zároveň jedna ze současných podob čarodějnictví. O Wicce také hovoříme jako o iniciační tradici či společenství. Vznikla na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století v návaznosti na venkovské čarodějnictví praktikované v oblasti New Forest v Anglii. Zakladatel společenství Wicca Gerald Brusseau Gardner do této tradice začlenil celou řadu prvků z jiných směrů západního okultismu a vytvořil tak velmi životaschopný a neustále se rozvíjející magický systém s velmi silným náboženským obsahem.

Tento magický systém sleduje celou řadu cílů mezi nimiž figuruje poznání sebe sama, osobní rozvoj, poznání skrytých zákonitostí tohoto světa a naší role v něm. Dále je třeba zmínit umění magie a rituálů k uctění tvořivé síly, která nám dává život, je světem okolo nás a kterou nazýváme Bohy. Bohové jsou pro nás imanentní sílou, která je přítomná v každém živém tvoru, v neživých věcech a v celém vesmíru. Zároveň jsou pro nás Bohové archetypálními silami skrytými v nevědomí, s nimiž se můžeme spojovat s pomocí rituálů a symbolů.

Wicca ve své praxi rozhodně nezapře své pohanské kořeny a prakticky veškeré její rituály nějakým způsobem odráží dění a změny v přírodě. Často také obsahují prvky převzaté z folklóru. Wicca vychází z náboženství, která existovala na území Evropy před příchodem křesťanství a nepřímo navazuje na jejich esoterní tradici. Čerpá především z duchovního odkazu keltů, germánů a řeků, ale díky silnému propojení se západní esoterickou tradicí také často pracuje s materiály pocházejícími původem z kabaly a hermetismu.

Pohanský rozměr se v tradici Wicca uskutečňuje různým způsobem. Nejzřetelněji je to vidět na důrazu na práci pod širým nebem (v přírodě), na oslavách sezónních svátků, na sakrálních dramatech ztvárňujících některá mytologická témata a také na jménech Bohů a celé řadě dalších více či méně podstatných prvků. Wicca klade důraz na skupinovou praxi a je provozována v malých na sobě do značné míry nezávislých skupinách, kterým říkáme coveny a které obsahují různý počet členů obvykle mezi třemi a třinácti.

Když říkáme, že Wicca je náboženstvím mystérií, máme tím na mysli zejména způsob rituálního prožitku. Komunikace a interakce s Božskou silou probíhá přímo a bez prostředníků a odehrává se v jiné rovině zkušenosti, než na kterou jsme běžně zvyklí. Wicca obsahuje velmi promyšlený systém symbolů a rituálních úkonů, který vylaďuje účastníky obřadů na rovinu, v níž lze uskutečnit spojení s různými silami, zejména pak s Bohy velmi intenzivním a vnímatelným způsobem. Všechny tyto věci jsou slovy nesdělitelné, každý člen tradice vnímá tyto věci poněkud odlišně a vědomá mysl jim obvykle není schopná zcela a beze zbytku porozumět a proto se používají v hojné míře symboly a mýtická vyjádření.

Když říkáme, že Wicca je čarodějnictvím, máme na mysli zejména praxi přírodní magie. Tato bývá orientována vždy pozitivním způsobem tak, aby nebylo nikomu ublíženo a výsledek práce byl maximálně prospěšný. Wicca se v magické práci obvykle soustředí na léčení, věštbu, odstraňování různých problémů, řešení aktuálních životních potíží a podobně. Takřka veškerá magie se orientuje na praktické využití, zlepšení života, dosažení pozitivních životních cílů a nezřídka i na rozvoj osobnosti.

Když hovoříme o iniciační tradici či společenství, máme tím na mysli fakt, že součástí tradice se lze stát pouze "řádným způsobem", který je jako jediný v této tradici zcela respektován. Tímto způsobem rozumíme podstoupení náročného výcviku a následného zasvěcovacího obřadu, který je veden již zasvěceným členem Wiccy s dostatečnou kvalifikací. Součástí zasvěcení je mimo jiné i přísaha zachování tajemství, která se vztahuje na celou řadu interních materiálů jako je Kniha stínů, jména ostatních členů, přesná podoba rituálů a podobně. Znamená to tedy, že každý člen tradice Wicca zná svůj iniciační rodokmen až k některému z původních gardnerových covenů.

Tomuto rodokmenu říkáme také linie. Jednotlivé linie se od sebe často liší v rituální praxi, pravidlech i celkovou energií. Existují linie velmi početné i poměrně bezvýznamné. Obvykle patří k některé z hlavních větví tradice, které nazýváme větví (či tradicí) gardnerovskou a větví alexandrijskou. Alexandrijská větev vznikla dílem Alexe Sanderse v 60. letech minulého století zakomponováním větší míry materiálu pocházejícího z hermetismu a tradiční západní magie. V současné době existuje již velmi málo covenů, jejichž práce by byla čistě gardnerovská či alexandrijská a dochází ke znovuspojování obou proudů. Se striktním dělení mezi těmito dvěma tradicemi se setkáme spíše vně než uvnitř Wiccy, kde je jakákoliv dělící čára naprosto nepostřehnutelná a nedefinovatelná.

reagovat reta-ze 4.11.2012 15:39  79%    +  -

Prosím o hlasy pro kamošky vnučku, dá se klikat každou hodinu 5 x. Děkuji.

http://prozeny.blesk.cz/soutez/zlaticka/2012/profil/2422/karolina/

reagovat reta-ze 28.9.2012 17:51  67%    +  -

Sallow: To si piš= samá data

reagovat Sallow 27.9.2012 16:02  100%    +  -

Yukonka:
AHOJÍK, právě jsem si přidala tuto diskusi k oblíbeným

Je moc zajímavá a budu si muset pročíst vnitřní nástěnku. Je toho tam mooooc

reagovat Tajša 2.6.2011 14:43  10%    +  -

Krásný den všem a tobě Yukonko

reagovat reta-ze 1.6.2011 0:35  21%    +  -

zlato333: Taková žabka je čarodějka...

reagovat zlato333 16.4.2011 19:22  100%    +  -

pěkný večer

reagovat zlato333 16.4.2011 19:22  100%    +  -

reagovat reta-ze 15.4.2011 23:58  49%    +  -

Morganad: Ahojky čarodějko.
Hledala jsem o Wicca čarodějkách před mnoha lety na netu,a le nikde nic, co by mi otevřelo tehdy cestu a poznání dál.
Pak jsem potkala mnoho spřízněných duší, které trpělivě poslouchaly a snažily se mi poradit, co samy věděly, lepila jsem znalosti jako vlaštovka hnízdo a našlapovala velmi obezřetně a přitom v tomto směru jde o vnitřní pocity, vize a energii= skoro řeknu víru víru v sebe sama= při probouzení.

Byla jsem njen čarodějka v minulých životech a kouzla jsem používala zcela běžně, byla jsem mág...přišla jsem na to, že jakmile začneš mluvit o kouzlení= co a jak nahlas, veřejně= utlumí se, nebo přestanou fungovat.
S vizema je to zase o tom= že nezáležejí na Tobě...ale to nic nemění na tom, že můžeš měnit úplně všechno...
Vím jen, že mám něco společného s Marzem,a le zda s Venuší= to se musíš zeptat TY

reagovat Morganad 14.4.2011 17:37  5%    +  -

Obrázky krásné a pročetla jsem i příspěvky asi rok zpět. Je tu také nějaká čarodějka wicca?? Pojďme se podělit o zkušenosti. Pro mě je wicca styl života a čarování pro mě není cesta , jak získat hmotné věci a přičarovat chlapa(ikdyž samozřejmě musím platit složenky, pracovat, žít v hmotném světě)ale při každém rituálu cítím úžasné spojení s Bohyní a Bohem.Velice mi je blízká bohyně Venuše, s kterou se "radím" ohledně lásky a vztahu a to je úžasné kouzlo, když otevřete svojí mysl a tam proudí slova a člověk cítí, jako by mu radila nějaká moudrá kamarádka.To na čarodějkách Wicca miluji, to úžasné spojení s Božstvy,a živly.Díky Wicca se cítím jako žena, silná a přitom stále žena, už nelítám životem jako neřízená střela, ale pěkně s pokorou a úsměvem na tváři si vyřizuji karmické záležitosti a konečně jsem našla vnitřní pokoj a klid.Moc by mě zajímali u Vaše, milé čarodějky pocity, co Vám tento styl života dal, jak se cítíte apod.

reagovat Morganad 14.4.2011 16:28  5%    +  -

Zdravím všechny čarodějky dobra a lásky !!! Jelikož jsem také jedna z vás, cítím to tak, hledala jsem nějakou diskuzi na úrovni- ale většinou jsem byla zklamaná. Asi víte, o čem mluvím. Tato je však úplně v jiném duchu a já bych se k Vám moc ráda připojila a občas si vyměnila nějaké poznatky a zážitky. Mohu? Snažím se žít dle tradice Wicca. V jednom z minulých životů jsem byla čarodějkou v době Keltů a v tomto životě se mi to připomnělo a táhne tímto směrem. Jinak jsem 36 letá žena s 8 letým synkem.

reagovat zlato333 23.3.2011 11:37  100%    +  -

reagovat zlato333 20.3.2011 14:44  100%    +  -

reagovat reta-ze 13.3.2011 11:53  43%    +  -

fehervary:

reagovat fehervary 13.3.2011 11:07  64%    +  -

reta-ze: no je to přesně tak jak jsi napsala no a mě zas má intuice nezklamala

reagovat reta-ze 13.3.2011 10:45  43%    +  -

fehervary: je to přesně tak

To je úplně jasný, neměla jsi to kouzlo najít= a je tam mírně jiný= to mě nefunguje, ale je to podle nějakého klíče...máš mít zkrátka tohle kouzlo a tak jsi udělala správně, žes písla !

To je to "něco" co nás hlídá z vršku...

Teda= tak to by spíš švagrová měla poděkovat...cítím, že ji ta holčina pěkně brala na hůl...cítila jsi to= a ona si švagrová nedala říct= tak a TEĎ TO MÁ JASNÝ A BEZ KECŮ A VYTÁČEK.

To víš, jak jde o peníze= povídej mi o tom, mě taky známá pěkně podváděla= já platila náklady a ona sklízela ovoce...to chce jen to neodkládat a řešit situaci hned, jak přijde...držím všechny 4 palce

reagovat fehervary 13.3.2011 10:25  64%    +  -

reta-ze: Ahojky no já to v nastěnce v patek nemohka nějak najit tak jsem skusila tebe hned to jdu skopirovat a poslat te skoro švagrove ,no a máš pravdu ,že i ta smula je kněčemu dobra skoro švagrava konečně prohledla holčinku se kterou jela v podnikani a konečně se rozhoupala k tomu aby si sama udělala živnostensky list a začala v tom oboru jet na vlastni triko (což jsem jí radila už v řijnu lonskeho roku ) ,že se mi ta její kolegině nelíbi tak ještě jednou moooooc děkuji

reagovat reta-ze 13.3.2011 10:13  43%    +  -

fehervary: Vím, že tu má Maruška daná kouzla a i tohle, ale jiné, podobné, ale tohle, co posílám já zkrátka znám a jakmile jsem jej objevila= přišlo mi= ano= tohle je to Tvoje ( jako moje) a co Ti funguje...ono těch cest je několik= pro každého minimálně 2- 3.

PROVÁZKOVÉ KOUZLO
Starou a osvědčenou čarodějnou technikou je provázková magie. Díky provázkové magii si můžete splnit jakékoli přání. K tomuto kouzlu budete potřebovat provázek z přírodního materiálu. Nejlépe červený, ale není to podmínka. Měl by být dlouhý 2metry a 70cm. Je dobré tento provázek vysvětit. Možné je, udělat to tak, že při svém vlastním obřadu požádáte Boha o pomoc a vložíte tak do provázku co nejvíce energie. Na samotný obřad provázkové magie si udělejte čas. Sedněte si, zapalte svíčku, vezměte provázek a soustřeďte se na svůj cíl, na své přání. Potom začnete pomalu s velikým soustředěním mentální síly postupně zavazovat na provaze uzly.
Důležité je však pořadí: První zavážeme na jednom konci provázku, druhý na opačném konci. Třetí přesně uprostřed mezi nimi. Čtvrtý a pátý opět doprostřed mezi už hotové uzly. Máme teď tedy na provázku pět uzlů, stejně daleko od sebe. Šestý uděláme mezi prvními dvěma uzlíky, Sedmý mezi dvěma posledními. Osmý zavážeme vlevo vedle středového uzlu a poslední devátý bude vpravo vedle středového. Mezi zavazováním jednotlivých uzlů si dávejte načas, soustřeďte se na svůj cíl a vše si dopodrobna představujte. Při zavazování jednotlivých uzlíků říkejte:
Prvním uzlem kouzlo začíná
Druhý uzel kouzlo uskutečňuje
Třetí uzel vše potvrdí
Čtvrtým uzlem sílu shromáždím
Pátým uzlem kouzlo ožije
Šestým uzlem kouzlo upevním
Sedmým uzlem události okořením
Osmý uzel bude osud
Devátý uzel mi dá , co je moje
Tímto jste všechnu energii zaměřili do vámi uvázaných uzlů. Je v nich uložena síla. Nyní si počkejte na ideální dobu uskutečnění svého snu. Pokud jde o něco, co chcete přivolat počkejte si na dobu, kdy měsíc dorůstá. Jestli se naopak potřebujete něčeho zbavit, třeba nadbytečných kil nebo milenců, vyčkejte doby, kdy měsíc ubývá.Provázek zatím schovejte tak, aby se ho nikdo jiný nedotýkal. Ve vhodnou dobu začněte rozvazovat uzly. Každý den jen jeden, po devět za sebou následujících dnů. Nutné je rozvazovat ve stejném pořadí, v jakém jste je zavazovali. Ne v opačném pořadí. Měli by jste tedy rozeznat jeden konec provázku od druhého. Při rozvazování se soustřeďte na to, co se má stát a uvolněte i třeba s výkřikem sílu. Toto kouzlo je velmi silné, proto si dobře rozmyslete, jak své přání budete formulovat. Pozor,může se totiž stát, že se vám splní doslova.

Takže pokud by si ta dotyčná přála, při tomhle kouzlu, zrušení prokletí= podle mě to musí fungovat !

reagovat reta-ze 13.3.2011 10:02  43%    +  -

fehervary: JJ. teď mě ale napadlo, že všechno má svůj smysl a s každou situací se dá pracovat...jak to napsat= někdy i "smůla" je vlastně dar= pro nás, jde jen o to, oč přesně jde...

reagovat fehervary 13.3.2011 7:14  64%    +  -

reta-ze: Přeji dobré ránko ,děkuji během dne ti napišu vzkazik

reagovat reta-ze 11.3.2011 23:18  42%    +  -

fehervary: Můžu Ti pomoct jen Tě nasměrovat. Já byla prokletá 2 x= jednou slovně= ale funguje to v určitý okamžik stejně a jednou přímo krví z kohouta...
Jak tohle ale zrušit přesně nevím, vím, jen, že je opět potřeba zaříznout kohouta= ale i tam jsou řesná pravidla, jenže, ta paní= co mě řekla= jen o kohoutovi, mi nechtěla nic víc říct= jen, že ta prokletí zrušila...a už je po smrti, takže se nezeptám, ale ona by mi to stejně neprozradila...

reagovat fehervary 11.3.2011 19:34  65%    +  -

Miléhodné čarodějky moc vás zdravím rada vás tu pročítam ,ale nepiši ted bych ,ale potřebovala poradit mou skoro švagrovou nějaka ženská proklela a ted se ji všechno hrouti mužete mi některa poradit jak se stoho prokletí má vymanit? Moc děkuji

reagovat reta-ze 25.2.2011 21:52  42%    +  -

lolahopalola: Má taky super výsledky se svěcenou vodou, zkusila bych= dát té, co jsi jí medailon půjčila= do kávy...mám vyzkoušeno= kdo je uvnitř zlý= buďto se mu chce zvracet, nebo najednou dostane průjem= ale co je nejkvalitnější= co nejrychleji odpochoduje co nejdřív z Tvé vzdálenosti.

Máme hospodu= začínali jsme v ní a začali nás silně pronásledovat satanisti a chodit právě do naší hospody= sama a dobrovolně jsem jim, jako pozornost podniku nosila kafé a čaj= zuřili, ale vždycky museli najednou ihned odejít a nevěděli proč dostali průjem= taková kapka svěcený vody= to je DAR...i ten jejich šéf u nás jednou byl a odešel po 10 minutách zelenej, jako zeď...

Lidi věděli, že se něco děje a taky= kdo Ti podivní lidi jsou a tak se nás na rovinu ptali= co jsme s nima udělali= a hlavně, jak ?! ě nám dali pokoj a my se jich úplně zbavili.
Vytáhla jsem z baru z rohu svěcenou vodu= a divila by ses= štamgasti seděli asi dva dny= zpytovali očividně svědomí a pak si řekli= o KÁVU se lžičkou svěcený vody= a čekali, co to s nima provede...nestalo se jim vůbec nic= asi si šáhli hodně hluboko do sebe, protože u min. dvou, jsem si sama nebyla jistá výsledkem= od té doby štamgasti chtěli, aby každej, kdo přijde, jako novej= dostal kafé= a klidně se střídali, jak je nováčkům sami objednávali a říkávali tomu= to naše= zápisový...

reagovat reta-ze 25.2.2011 21:39  42%    +  -

lolahopalola: Jasně, některý farář vodu solí, než ji světí, některý ne, ale ta solená je podle mě silnější o tu sůl= jde vlastně o spojení dvou proti sil= vody a soli= voda je vodič, sůl jde do hloubky.
Dolévala jsem vodu do skleničky, kde jsem měla prstýnek každý večer, klidně si tam udělej rysku, abys poznala, kdy se přestane strácet= z večera do rána= a podle toho budeš chytřejší.

Když tak písni a já Ti to správné uzlíkové kouzlo pošlu do vzkazíku= tedy, podle mě je správné, protože mám útržky, co si pamatuju, že jsem takhle s ním, s perfekt výsledkem čarovala, to druhé zkrátka neznám.

reagovat lolahopalola 23.2.2011 19:40  5%    +  -

reta-ze: co nejdříve vyzkouším..pro vodu zajdu na místní faru

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: HODNÉ ČARODĚJKY
Diskusi založil(a): Yukonka
přispívání jen pro zaregistrované
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Zábava
Přečtěte si