VESMÍR - SVĚT - MY, DNEŠEK A BUDOUCNOST


Stačí se rozhlédnout kolem sebe, přečíst si noviny, pozorovat sled událostí a všímat si souvislostí. Svět se mění. Jedna katastrofa stíhá druhou - extrémy počasí, klimatické anomálie, zemětřesení, tsunami, erupce sopek, ropná havárie, únik radioaktivity - je toho tolik, že ztrácíme přehled a zapomínáme na to, co bylo před rokem nebo před dvěma. Drahá ropa a neúroda ženou ceny potravin do rekordních výšek, celými státy otřásají protesty nespokojených lidí, dochází k revolucím, stupňuje se válečné napětí. Na všech stranách vidíme příznaky prohlubující se krize, rozkladu společnosti, chaosu a rychlých změn.

A o tom všem se tu dočtete


Buďte vítáni přátelé!

Chemtrails : Potlačování lidské evoluceAutor monitoroval situaci kolem chemtrails poslední rok a půl, ale zdráhal se o tom napsat článek, dokud nebude mít pohromadě adekvátní data a životaschopnou teorii, která by byla jak originální tak více objasňující než jakákoliv stávající. Tato teorie postavená jak na rozporech tak pozitivních důkazech. Jinými slovy existuje, protože jiná vysvětlení nejsou udržitelná. To co je nemožné, je eliminováno, a to co zůstane, bez ohledu na to, jak je to nepravděpodobné, musí být blízko pravdy. V tomto článku budou poskytnuty odkazy na vzorky jako pozitivní důkaz, a sporné důkazy budou shrnuty pod tím. Mějte na paměti, že odkazované vzorky jsou pouze vzorky, a ne to, na čem tento článek stojí.
Chemtrails

Tři chybné teorie snažící se o vysvětlení chemtrails

Chemtrails jsou neobvykle houževnaté letecké kondenzační čáry s dopadem na počasí a zdraví těch, kteří jsou vystaveni chemtrailsovému spadu. Byly pozorovány v mnoha zemích a v průběhu celého dne a noci, ačkoliv chemtrailsový postřik obvykle začíná brzo ráno a zeslabuje k večeru. Letadla zapletená v tomto fenoménu jsou civilní a vojenská letadla, přičemž posledně zmiňované jsou identifikovatelné v oblastech a směrech, které jsou jinak pro civilní lety zakázány.Jak bylo zdůrazněno v květnovém Newsletter č. 31 Stanem a Holly Deyo, existují ohledně vysvětlení fenoménu chemtrails tři hlavní teorie:* modifikace počasí

* hromadné očkování

* kontrola populaceTyto teorie nevysvětlují shromážděná data adekvátním způsobem.Modifikace počasí

Teorie o modifikaci počasí je založena na dvou záchytných bodech, zaprvé že někdy po dni postřiku dochází ke zvýšené oblačnosti a srážkám, a zadruhé že byl v chemtrailsovém spadu nalezen EDB (etylen dibromide nebo dibrometan). Etylen dibromid má na forování mraků podobné účinky jako jodid stříbrný, chemikálie, která je při zasévání mraků běžně používána.Ale tato teorie nevysvětluje přítomnost geneticky vytvořených virů a bakterií v chemtrailsovém residuu, nebo následnou epidemii chřipce podobných příznaků.Pokud vůbec nějak, tak EDB slouží částečně jako kondenzační jádro, kolem kterého mohou kondenzovat vodní páry z atmosféry, což činí tyto chemtrails viditelnými pro satelitní sledování.Hromadné očkování


Teorie hromadného očkování je více životaschopná, protože rozptylování vakcín je zcela jistě možné, jak bylo zmíněno v předešlém článku. Vláda věnovala značné úsilí do očkování svých ozbrojených sil proti antraxu. Chemtrails jsou pravděpodobně pokusem naočkovat proti antraxu celou populaci.Ale proč by měl být antrax jedinou látkou, pokud ne tou hlavní, která by byla v takovém útoku použita? Existují další stejně účinné a snadno rozšiřitelné. A díky celému tomu humbuku o našich snahách chránit se v souvislosti s bioterorizmem proti antraxu, která teroristická skupina by byla tak hloupá, aby si vybrala něco, proti čemu jsou ozbrojené síly, a možná za pomoci chemtrails celá populace, již očkováni?Vláda si je podezřele jistá, že antrax bude onou metodou volby, což implikuje, že v rámci ní existují frakce, a nikoliv domácí či zahraniční teroristé, které budou iniciátorem takového útoku.Navíc k postřiku dochází celosvětově. Zahraniční vlády vkládají peníze a riskují postřikování své vlastní populace. Protože cílem jakýchkoliv takových útoků by byla Amerika, postřikování zbytku světa je mrháním penězi a časem. Faktem je, že biologické útoky jsou příliš lokální záležitostí, aby byly důvodem pro celosvětové postřikování.Utajování fenoménu chemtrails jej posunuje do oblasti černých projektů a operací stínové vlády. Je pošetilé, že stínová vláda (ta samá stínová vláda, která je zodpovědná za zakrývání syndromu Perského zálivu, nebezpečné biologické testování na nic netušících amerických občanech, zálibu ve fluoridu ve veřejné vodovodní síti, násilné potlačování alternativních lékařských a technologických objevů, elektronické obtěžování disidentů a vraždění alarmistů) postřikuje Pepka Vyskoč v Oklahomě jen proto, že žije a může tak přispět k problému přelidnění.Přelidnění


Což nás přivádí k bodu přelidnění. Pokud má být světová populace skutečně zredukována tak drasticky, jak to mezi mnohými dalšími požadují Světová zdravotnická organizace a Fond na ochranu přírody, je třeba, aby lidé umírali, nejen aby se přestali množit. Chemtrails jsou pravděpodobně způsob, jak tohoto cíle dosáhnout.Postřik jedinou látkou, kdy to, co je nyní na populaci aplikováno, ji nakonec zabije, je nepravděpodobný. Právě teď se lidé vzpamatovávají z nemoci způsobené chemtrails. Pokud by touto metodou byl skutečně postřik jedinou látkou, bylo by již mrtvých více lidí. A dokonce i v případě látky s opožděným smrtícím účinkem by variabilita imunitních reakcí mezi zasaženými osobami měla za následek, že by někteří zemřeli předčasně. Protože smrt ve vztahu k chemtrails je extrémně ojedinělá, pravděpodobnost, že chemtrails obsahují látku s opožděným účinkem, je stejně malá.Postřik dvousložkovou látkou je další z možností. Jedna nezhoubná složka je aplikována nyní, a její kombinace s aktivátorem ji v budoucnu učiní smrtící. Aktivátorem může být cokoliv od dalších biologický nebo chemických látek po elektromagnetická pole, jakou jsou ta, potenciálně generovaná HAARPem. Elektromagnetické metody jsou čirá spekulace a tím jsou považovány za nepravděpodobné.Aplikování aktivační látky by mělo za následek pouze smrt těch, kteří byli zasaženi nezhoubnou složkou. To, v porovnání s použitím jediné látky najednou a vynecháním fáze s nezhoubnou složkou, představuje spoustu práce, handrkování a rizika. Proč dělat postřik dvousložkovou látkou a riskovat viditelné chemtrails a alarmisty nyní, když vše můžete držet v tajnosti až do posledního dne, kdy použijete jedinou smrtící aplikaci?Postřik dvousložkovou látkou zjevně není použitou metodou. A protože postřik jednou látkou byl zamítnut již výše, teorie „populační kontroly“ neobstojí.Když jsme zpochybnili tyto hlavní teorie o chemtrails, je vyžadována nová teorie, která odpovídá údajům.Existují tři složky, chemtrails, genová terapie a hromadná lidská mutace, které když se sloučí dohromady, dávají vznik následující teorii. Takže se podívejme na jednotlivé kousky skládačky podrobně.Složka 1: Chemtrails


Z mnoha analýz provedených u vzorků reziduí chemtrails a uvedených na internetu, byly získány následující látky a jsou uvedeny tamtéž (tak jak bylo zmíněno zdroji jako http://www.egroups.com/message/fr2/126?, http://www.carnicom.com/bio1.htm a
http://members.tripod.com/conspiracy2/contrailsanalyzed.htm).


1) Etylen dibromid (dibrometan) – zakázaný v r. 1984 agenturou EPA, je EDB (C2H4Br2) rakovinotvorným palivovým aditivem a insekticidem, s chloroformu podobným zápachem. Udává se, že je podobný jodidu stříbrnému, který byl kdysi použit pro účely zasévání mraků a modifikace počasí. Když je vstřebán, způsobuje EDB narušení centrálního nervového systému a otok plic, což je nahromadění tekutin v plicích. Příznaky otoku plic zahrnují krátký dech, úzkost, dušnost a kašel. Je to extrémně dráždivé pro hlenové membrány a dýchací ústrojí.2) Pseudomonas aeruginosa – běžná houževnatá bakterie, kterou lze nalézt v půdě (což naznačuje možnou kontaminace půdních vzorků chemtrails), ale je též běžně pro různé účely geneticky upravována společnostmi jako PathoGenesis. Přirozené kmeny byly nalezeny jako kontaminant v nemocnicích a pitné vodě. Pokud je vdechnuta do plic s oslabenou imunitou, jako je tomu u obětí cystické fibrózy, tvoří hlenové chuchvalce zvané biofirmy, které jsou skutečným bukrem proti obraně imunitního systému a antibiotiky. Může horizontálně, což znamená mezi druhy, přenášet na hostitele genetickou informaci prostřednictvím transdukce a konjugace. Konjuga znamená, že bakterie prostřednictvím „potřesení si rukou“ vstříkne do hostitelské buňky genetický balíček nazývaný plasmid, která jej přijme a v důsledku toho se stane součástí hostitelovi vlastní DNA. Transdukce je podobná, ale namísto toho, že bakterie pošle do hostitele plasmid, pošle bakteriofágy (viry), které obsahují část DNA původní bakterie a implantuje ji do hostitelské DNA.3) Pseudomonas fluorescens – další kmen řady pseudomonas nacházený nejčastěji v půdě a na rostlinách. Na rostlinách produkuje antibiotika, která rostlinu chrání před plísněmi a bakteriální infekcí. S největší pravděpodobností jde v rámci analýzy o kontaminant.4) Enterobacteriaceae – zahrnuje E.coli a salmonelum které jsou na vině v případě otravy jídla. Nejzajímavější z rodiny enterobacteriaceae je třída Klebsiella, jejíž druhy jsou zodpovědné za infekce plic.5) Serratia marcescens – nebezpečný patogen, který může způsobit zápal plic.Tento odkaz uvádí, že: „Jeden z největších experimentů, ve kterém byla použita Serratia marcescens, byl postřik nad San Franciskem. Tento organizmus je obzvláště půvabný, protože pokud roste na určitém médiu, produkuje červený/růžový pigment, což činí identifikaci velmi snadnou. V tomto případě bylo od pobřežních oblastí směrem do vnitrozemí postřikováno 5000 částic za minutu. Během tohoto období 1 muž zemřel (v nemocnici) a 10 dalších se stalo infikovanými něčím, co bylo nazváno jako „lékařská záhada“. Ačkoliv armáda u těchto testů nikdy neprovedla příliš mnoho sledovacích studií, jedním z důsledků bylo, že testovacím organizmem byla nakažena téměř každá osoba. Při zpětném pohledu, když byly nyní některé tyto informace odtajněny, se ukázalo, že během období následujícím po testu byl hlášen 5-10 násobný výskyt infekce, než bylo běžné.Pokud chcete o biologických testech v San Francisku v r. 1950 vidět více informací, navštivte odkaz na Canadian Intelligence Security Service. Shrnuto, armáda vypustila na populaci San Francisk Serratia marcescens, aby si vyzkoušela účinnost biologického teroristického útoku. Následně poté pak došlo k vypuknutí epidemie zápalu plic, která zabila jednoho člověka.6) Streptomyces

Streptomycetes jsou používány k výrobě většiny antibiotik používaných v humánní a veterinární medicíně a zemědělství, stejně jako k výrobě nati-parazitických přípravků, herbicidů a farmakologických aktivních metabolitů (např. látek potlačujících imunitu)“.7) Štěpný enzym používaný ve výzkumných laboratořích k rozdělení a kombinaci DNA – takový enzym rozstřihne DNA a umožní, aby do ní před rekombinací byly vloženy požadované segmenty.8) Ostatní bakterie a jedovaté žmolky schopné zapříčinit onemocnění srdce, zápal mozkových blan, meningitidu, a stejně tak potíže horních cest dýchacích a zažívacího traktu.Je známe, že do tří dnů od konkrétního těžkého postřiku, dochází u zasažené populace k propuknutí výskytu respiračních nemocí. Někteří jsou postiženi zápalem plic, jiní nachlazením, chřipce podobnými příznaky a sníženou funkcí imunitního systému. Případy výskytu meningitidy a zápalu mozkových blan se v korelaci s tímto postřikem zvýšily rovněž.Všimněte si, že výše nejsou uvedeny žádné viry. Je tomu tak proto, že jsou v laboratoři obtížně detekovatelné, natož identifikovatelné. Nicméně většina z následných onemocnění nereaguje na antibiotika, což naznačuje, že jsou skutečně virového původu. Na základě bodů uvedených v tomto článku níže jsou takové viry s největší pravděpodobností retroviry, jako je adenovirus, používaný v ďábelské genové terapii.Bylo probráno, co se nachází v chemtrails, ale jak konkrétně jsou vytvářeny a za jakými účely?Vysvětlení leteckého mechanika

Letecký mechanik popisuje svůj náhodný objev čerpacího systému pro chemtrails na palubě civilního letadla:Když jsem se dostal do oné sekce, zjistil jsem, že něco není dobře. Bylo tam víc nádrží, čerpadel a potrubí, než by tam být mělo. Nejdříve jsem si myslel, že systém byl změněn, protože to bylo již 10 let, co jsem na nějakém dělal. Jak jsem se pokoušel prověřit problém, rychle jsme zjistil, že dodatečné potrubí a nádrže nejsou napojeny na systém vypouštění odpadu.Příštího dne jsem byl u počítače společnosti, abych se podíval na schéma rozvodů. Když už jsem tam byl, rozhodl jsem se podívat na to dodatečné vybavení, které jsem našel. K mému údivu, manuály žádné dodatečné zařízení, které jsem viděl předešlého dne na vlastní oči, neukazovaly.Systém obsahoval 1 velkou a 2 menší nádrže. Bylo to těžké v té těsné sekci odhadnout, ale vypadalo to, že ta velká nádrž může pojmout 50 galonů (185 litrů p.p.)Dále uvádím výpověď leteckého manažera ohledně projektu Cloverleaf (čtyřlístek):Letecké společnosti v Americe se účastí něčeho, co je nazvané projekt Cloverleaf, již několik let. Nejranější zmínka, že byl o tomto někdo zpraven, je z r. 1998. Já jsem byl zpraven v r. 1999.…Řekli nám, že vláda bude našim aerolinkám, spolu s ostatními, platit za vypouštění zvláštních chemikálií z civilních letadel.Když jsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat, řekli nám, že tato informace je poskytována na bázi jen kdo potřebuje vědět a my jsme na tento stupeň nebyli prověřeni. Pak začali tvrdit, že jsou tyto chemikálie neškodné, ale že program má takovou důležitost, že musí být proveden za každou cenu. Když jsme se jich zeptali, proč prostě pro rozprašování těchto chemikálií v tak širokém měřítku nevybaví vojenská letadla, uvedli, že k dispozici není tak velký počet vojenských letadel, aby bylo možno vypouštět chemikálie v tak masovém měřítku, které je potřeba. To je důvod, proč byl projekt Cloverleaf započat, a měl umožnit, aby civilní aerolinky mohly být při vypouštění těchto chemikálií do atmosféry nápomocny.Někdo se pak jednoho z těch vládních chlápků zeptal, že když jsou ty chemikálie neškodné, proč se neřekne veřejnosti, co je to za chemikálie a proč jsou rozprašovány? Zdál se být po této otázce vyvedený z míry a řekl nám autoritativním tónem, že veřejnost nepotřebuje vědět, co se děje, ale že tento program je v jejím nejlepším zájmu.www.chamtrails.at - klik sem

Také jste si všimli poslední roky Chemtrailsu nad vašimi hlavami? Vyfoťte je!!! Máme teď jedinečnou příležitost.. čtěte více kliknutím na tento odkaz.

Chcete si koupit pozemek na Měsíci?? Není žádný problém, opravdu!! Tady si klikněte a uvidíte sami. Neváhejte a pojďte si projít tyto velmi zajímavé stránky.

POSELSTVÍ Z NEBES - je to velice zajímavé, ČTETE

KLIK SEM


Staré mayské proroctví říká: Smrt bude stále nablízku, přijdou velké katastrofy, velcí vládcové zemřou, aby dali život novým vládcům. 600 let staré aztécké proroctví zní: Ve věku šestého slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové šestého slunce budou cestovat hvězdami.
11. července 1991 upřelo celé Mexiko zrak k nebi, aby sledovalo nejvelkolepější zatmění slunce za celé století. Tisíce lidí vzaly do rukou kamery a chtěly úkaz natočit, což se jim tak trochu nepodařilo. Na nebi se totiž začaly objevovat podivné stříbřité objekty, které přitahovaly hledáčky jejich kamer víc. Vrátili se tvůrci záhadné civilizace, na níž dnešní Mexiko stojí? říkali si mnozí lidé. Začal věk šestého slunce a s ním i naplňování starého proroctví. Poprvé byla natočena masová vlna UFO na videokamery a poprvé byla natočena čtyři různá UFO ve čtyřech různých městech najednou, přičemž objekty si byly více než podobné. Takové vlny pozorování se stále opakují, jednou se podařilo zachytit dokonce přes sto třpytivých objektů na nebi v jediném záběru. Úplné zatmění slunce v roce 1991 uvedlo na scénu věk šestého slunce, který podle starých národů ohlašuje příchod převratných změn. Od zatmění uplynulo již více než deset let. Mexiko mezitím postihla sucha, hurikány, zemětřesení, sopečné erupce, válka, ekonomická krize a politické převraty. Proroctví se nadmíru dobře plní.V mexickém dokumentu Poslové šestého slunce však vyslovili autoři již pět let po zatmění myšlenku, že proroctví nemá jen lokální význam pro Mexiko. Tato země, o které se u nás i jinde po světě tak málo mluví, zdá se skrývá poselství celosvětového významu. Jakoby bylo zkušebním územím pro události, jež čekají celou planetu, postihla Mexiko nebývalá koncentrace proměn, významných událostí a katastrof. Světové události poslední doby jen potvrzují onu myšlenku o celosvětovém významu proroctví. A není to jen nevyhlášená třetí světová válka s pseudonymem válka proti terorismu nebo zvýšené množství přírodních katastrof. Málokdo si všiml, že od té doby bylo skutečně objeveno veliké množství toho, co bylo pohřbeno archeologických památek z celého světa, a mnoho velkých vládců politických i kulturních stále opouští tento svět. Věřme, že je to proto, aby dali život novým vládcům, než přijdou chystané změny, předpovídané i stovkami dalších proroctví.Již roku 1987 podle odborníků na starobylé kalendáře skončil věk pátého slunce. Pro většinu lidí bylo předělem mezi pátým a šestým sluncem zatmění z roku 1991. Ve skutečnosti však máme nyní žít v mezidobí, jež končí roku 2012. Je to datum zajímavé z mnoha důvodů. Jde o rok, kdy mayský kalendář končí. Pro další období Mayové kalendář nesestavili a neučinili žádné další předpovědi, přestože mapování času na dlouhá období zpět i do budoucnosti věnovali neskutečné úsilí. Byli těmi nejlepšími matematiky, projektanty obrovských cyklů a mistry v určování astronomických událostí. Až dnešní nejmodernější přístroje dohnaly jejich schopnosti, přestože náš kalendář je oproti jejich barbarsky nepřesný a nepřirozený. Jaký ale mají schopnosti starých Mayů význam pro nás? Vzhledem k přesnosti kalendáře, astronomických výpočtů a proroctví starých Mayů není vhodné brát jejich odkaz na lehkou váhu. Co tedy znamená prázdnota po začátku roku 2012? Odpověď můžeme hledat v již zmíněných proroctvích. Jak Mayové samotní, tak pozdější Aztékové upozorňují na veliké změny, které mají v naší době přijít. Nebylo by ovšem moudré chopit se děsivé prázdnoty zvané 2012 jako konce světa. A to i přesto, že by se mohla ohromná biblická metafora Zjevení neboli Apokalypsy týkat právě těchto změn, a přestože nepamatované více či méně globální katastrofy přibývají. Vzhledem k provázanosti myšlenkové a hmotné sféry bychom si totiž svoji katastrofu mohli přivolat. Rozhodně je na toto datum možno pohlížet jako na konec určitého věku a začátek nového. Že není určen kalendář a proroctví pro dobu poté, lze chápat snad jako otevřenost budoucnosti. Svět se v současnosti stále zrychluje. Události se stávají stále složitější a náročnější. Svět je globálnější. Zvyšuje se osobní i celospolečenská zodpovědnost a každý lidský čin ovlivňuje díky všeobecné provázanosti i všudypřítomným hrozbám spousty dalších. Lidé se přitom tříbí a nezbývá jim, než si stále více uvědomovat holou existenci, relativitu hmotných jistot. Musí žít tady a teď, v pravdě. Kdo tak nečiní, je čím dál více stahován do uzavřeného kruhu honby za materiální jistotou a upadá do psychického vyčerpání. A jak se mění planeta i lidé, lze očekávat, že se má s nejvyšší pravděpodobností uzavřít i velká kapitola lidských dějin a pravda se má stát zdrojem života.Terence McKenna, velmi uznávaný odborník na působení psychotropních látek, jeden z nejvýznačnějších představitelů současné alternativní duchovní obrody a autor mnoha knih nám o roku 2012 může leccos napovědět. Ve spolupráci s Peterem Meyerem vyvinul počítačový program, který na základě poznatků o knize I Ťing vytváří časové mapy. Tyto časové mapy ukazují přílivy a odlivy spojitostí neboli novosti. Ze všech McKennenových poznatků je asi nejpozoruhodnější skutečnost, že jediný bod v celé vlně, který má kvantitativní nulovou hodnotu, je 21. prosinec 2012 po Kristu, přesně ve 12 hodin 18 minut středoevropského času. Jedná se tedy o stejné datum, jaké stanovuje mayský kalendář jako konec času. Racionální a nekauzální tendence obsažené v čase si prý toho data podle KcKenny mohou opět vyměnit svá dominantní postavení. V jeho teorii je historie se svým hladem po uskutečňování anomální naprostá proměnlivost, v níž lze všechny představy lidského vědomí o spáse, osvícení či utopii brát za snahu energie osvobodit se z omezení trojrozměrného prostoru. Časopis Magical Blend (u nás přetištěno v čas. Mana 4/96) o tom píše: Jak se dějiny řítí ke svému rozuzlení, evoluce se přenesla z přísně biologicky vymezeného působiště do mentální sféry, v níž nás jazyk a další abstraktní systémy začínají přitahovat směrem ke složité přitažlivé síle (atraktoru), která existuje v čase před námi. Toto spojení (concrescence) je podle McKenny tak blízko, že ho můžeme pociťovat ve smyslu zrychlujícího se času a narůstající míry složitosti. V časopise Magical Blend uveřejnil roku 1993 Terence McKenna svůj článek s názvem Časová vlna Nula, v němž píše: Alfred North Whitehead prohlásil, že historie narůstá směrem k tomu, co nazval svazek uskutečnění (nexus of completion). A samy tyto svazky uskutečnění srůstají směrem k tomu, co nazývá spojením, srůstem (concrescence). Toto spojení vyvíjí určitý druh přitažlivé síly, kterou můžeme považovat za časový ekvivalent gravitace, tedy s tou výjimkou, že všechna tělesa ve vesmíru jsou k této síle přitahována časem a ne prostorem. Jak se přibližujeme k samému okraji tohoto kaskádovitého pohybu do fáze spojení, novosti a uskutečnění, zdá se, že se běh času zrychluje a hranice se začínají rozpouštětMnohé předpovědi slibují začátek zlatého věku, příchod království nebeského, počátek duchovní éry a především období míru, klidu a štěstí. Stejně tak mnohá proroctví, kterých je přirozeně více, jelikož mají varovat, hovoří o nejhorších katastrofách v lidské historii, o smrti, válkách a zkouškách. Jedni věří v to první, druzí hlásají to horší. Nemohou však být pravdivé obě na první pohled protichůdné varianty? Nejsme jen v mezní situaci, uprostřed povodně, kdy se musí vše vybouřit, aby nastal konečně mír a voda opadla? Máme přece na vybranou, zda v našich srdcích ukotvíme důvěru a lásku, nebo strach a zlost. Je přece na nás, zda vyjdeme ze svých zaplavených domů vstříc budoucnosti a pomůžeme druhým, nebo zda se uzamkneme ve svých sklepích, budeme se křečovitě držet svého majetku, své minulosti, a necháme se zalít poslední vodou. Přežijeme? Určitě. Až se konečně přestaneme prát o své staré hračky, zvedneme hlavy a trochu dospějeme. Pak na nás dopadnou příjemné paprsky šestého slunce, nového věku, v který stojí za to věřit.Jedině příroda ví, co chce, nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby,

ty dělá jen člověk.
Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!
11.8.2008

Diskusi založil(a) 11.8.2008 Yukonka

NÁSTĚNEČKA UVNITŘ - ZDE
V nástěnce najdete spoustu zajímavých článků, které vás určitě zaujmou ! Najdete tam opravdové zajímavosti..Tak neváhejte a pojďte vstoupit
Konec nástěnky je věnován týrání zvířat všeho druhu, neboť i to se na naší planetě bohužel děje, a nelze to přehlížet nebo nad tím mávnout rukou. I zvířata, tak jako příroda, je součástí NAŠEHO života..
NĚCO VELMI SPECIÁLNÍHO PRO VÁS-PAN TOMÁŠ PFEIFFER
NA VÁS BUDE PŮSOBIT (klik sem) KAŽDOU SOBOTU VE 21hod.!!!!!

Yukonka 1.4.2009 22:40
 
 
 

reagovat Yukonka 3.10.2019 15:02  9%    +  -

hilarion: Krásný podvečer. Na Fcb chodím jak výjde čas, ale určitě víc než sem. Moc tebe i ostatní srdečně zdravím.

reagovat hilarion 13.9.2016 14:54  8%    +  -

Yukonka: Pěkný den, chodíš na Facebook? Já tam přesídlila.

reagovat Yukonka 13.9.2016 14:40  16%    +  -

https://www.youtube.com/embed/cQf9U4TQa4c

reagovat Yukonka 2.6.2016 17:57  51%    +  -

Přátelé, tohle je moc důležité...


To jsou vážná slova! Putinova výzva k občanům EU... Moc na výběr teda nemáme!
VladimírVladimirovič P U T I N
Prezident RuskéFederace  
 
Výzva za mír! 
Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?
Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj"vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války.
Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde.
Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem?
PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce?
Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane!  Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti.
Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu.
Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba?  Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě?  Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po 2.světové válce? 
Světový válečný konflikt reálně hrozí!  V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život?
Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi?
Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní?
Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto kon fliktu spojencem Ruska?
Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?
Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze!
Kde se schováte před jadernými výbuchy?
Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu  demokracie?
Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině.
A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná,  že bojuje o samostatnost?  Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva?  Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? 
Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla.
RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé.
Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme!
Co mohou udělat obyčejní lidé?
Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno!  Lze to změnit, neboť je to nutnost!
Bojkot všech politiků,  kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku!  Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO!  Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení!
Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se! 
Rozšiřujte tuto výzvu všemi vámi dostupnými způsoby, ve všech Vámdostupných jazycích!!!!!

reagovat Yukonka 24.3.2015 21:10  64%    +  -

Moc a moc vás všecky nejen zde, ale na všech mých diskusí zdravím a hluboce se omlouvám, že na Dámu nechodím velmi, velmi málo, spíše tudy prolétnu a mizím.. Měla jsem toho opravdu moc a moc, věřte mi. Vy mě přece znáte a dobře víte, že když to šlo, že jsem tu bývala denně mezi vámi všude.. Je jiná doba, všecko je ve světě vzhůru nohama.. Zlatíčka, myslím na vás i když tu nejsem a vězte, že pokud se situace vytříbí, zase tu s vámi moc ráda popovídám. Opatrujte sebe i své rodiny.

reagovat Yukonka 24.3.2015 20:59  64%    +  -

Moc nerada sem tento příspěvek dávám, je to ale moc důležité to vědět přátelé moji. Věc je totiž již víc než vážná!!


23. března 2015
Americká letadlová loď ochromená ruskou technologií u břehů UK
Americká letadlová loď v hrůze prchla před ruskými ponorkami do bezpečí britských vod

http://www.whatdoesitmean.com/index1853.htm
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers
23. 3. 2015
Překlad: OrgoNet


Ruské Povrchové lodní síly (NSF) Ministerstva obrany (MO) dnes oznámily, že tři ponorky na jaderný pohon třídy Akula, patřící k 23. podmořské divizi Severní flotily (NF) zvítězily ve „válečných hrách“ nad americkou letadlovou lodí USS Theodore Roosevelt a přinutily ji „v hrůze prchnout“ do pobřežních vod u Hampshiru ve Velké Británii.
Je zajímavé poznamenat, že během několika hodin poté, co NSF oznámily tento kritický incident, potvrdily britské tiskové zdroje, že tento přes 300 m dlouhý kolos US Navy o váze 100 000 tun skutečně vjel do doků ve Stokes Bay v Gosportu, a ohromil tisíce diváků, kteří zaplavili silnice a sjeli se kolem břehů řeky Solent, aby ho viděli, a kteří byli svědky i návštěvy posádky v přístavu, i když nebyla předem plánována. (http://www.dailymail.co.uk/news/article-3006792/100-000-tons-U-S-firepower-big-dock-Portsmouth-Aircraft-carrier-USS-Theodore-Roosevelt-anchors-Hampshire-coast-arriving-UK-five-day-visit.html) (Pozn. Orgonet: Loď se má zdržet 5 dní, a jejích 5600 členů posádky si šlo užívat do místních barů. Místní ekonomika se těší na tržby 1,5 miliónů liber. (:-))) )
Podle zprávy NSF americká letadlová loď Theodore Roosevelt a její eskortní válečné lodě byly zjištěny na cestě směrem k operační zóně Severní flotily, kterou president Putin uvedl minulý týden do stavu plné bojové pohotovosti ( http://fox6now.com/2015/03/16/amid-nato-exercises-russia-puts-northern-fleet-on-full-alert/) jako reakci na hrozbu „válečného stavu“ ( http://www.whatdoesitmean.com/index1846.htm ) , odhalenou ze strany Spojeného království … jak zpráva MO dodává, tato hrozba byla reakcí na ruský bojový plán „Březnový šok“ odhalený 4. února ( http://www.whatdoesitmean.com/index1835.htm ) .

Jelikož síly NATO doslova lemují celou západní hranici svými vojsky ( http://www.zerohedge.com/news/2015-03-21/nato-launches-wide-scale-war-games-near-russian-border-creates-line-troops ) , včetně bezprecedentní „dragounské jízdy“ ozbrojeného konvoje americké armády, který v současné době jede klikatou cestou přes šest Evropských států ( http://www.presstv.ir/Detail/2015/03/22/402924/US-military-parade-across-eastern-europe ), a v Norsku u severní hranice probíhají válečné tahy „Joint Viking“ ( http://rt.com/news/239209-nato-norway-viking-drills/ ), zpráva uvádí, že president Putin osobně vydal rozkaz „zaměřit a vyřadit z činnosti“ USS Theodore Roosevelt.

Rusko v minulém týdnu varovalo své občany, aby se připravili na jadernou válku ( http://www.whatdoesitmean.com/index1850.htm ), a začalo vybavovat bombové úkryty v Moskvě ( http://www.whatdoesitmean.com/index1848.htm, česky http://orgo-net.blogspot.cz/2015/03/moskevske-bombove-kryty-se-plni-rusko.html ) jako reakci na plánovaný jaderný útok prvního úderu plánovaný ze strany USA ( http://www.whatdoesitmean.com/index1849.htm, česky http://orgo-net.blogspot.cz/2015/03/americka-kapitanka-odmitla-vypustit.html ) . Téměř veškeré vojenské síly Ruské federace jsou v plné bojové pohotovosti ( http://rt.com/news/241745-russia-offensive-defense-drills/ ) ve všech 9 časových pásmech ( https://www.youtube.com/watch?v=TJNuxi5wq6Y ) , a jak zpráva dále uvádí, přiblížení USS Theodore Roosvelt k Baltickému moři vytvořilo „legitimní“ cíl.

Zpráva říká, že americká letadlová loď byla „paralyzována“ útokem ruských ponorek Severní flotily, které s úspěchem použily zbraň s„technologii Magrav“ ( https://www.thenewenergyindustry.com/magrav-technology-cd-version-01/ ) , která již byla použita i dříve pro ochromení amerických válečných lodí.

Zpráva uvádí rovněž, že před několika týdny byla americká loď Theodore Roosevelt „potopena“ při válečných hrách u pobřeží Floridy francouzskou ponorkou ( http://theaviationist.com/2015/03/05/us-aircraft-carrier-sunk-by-subs/ ) rovněž používající „technologii Magrav“, když Američané testovali svá protiopatření proti této nové revoluční zbrani, předtím, než hodlali vyslat své lodě ke konfrontaci se silami ruské Severní flotily.

Jak říká zpráva, nutnost, aby US Navy vyvinula protiopatření proti „technologii Magrav“, vyšla jasně najevo minulý rok, poté, co ruské letecké síly zcela vyřadily z provozu obávaný torpédoborec USS Donald Cook vybavený zařízením AEGIS v Černém moři ( http://www.veteranstoday.com/2014/11/13/aegis-fail-in-black-sea-ruskies-burn-down-uss-donald-duck/ ). Útok proti této lodi byl tak demoralizující, že když se dobelhala do rumunského přístavu k opravě, všech jejích 27 velitelů podalo rezignaci a/nebo žádost o odchod do výslužby ( http://www.veteranstoday.com/2014/11/13/aegis-fail-in-black-sea-ruskies-burn-down-uss-donald-duck/ ) .

Je třeba vědět, že „technologii Magrav“ vytvořil jaderný vědec íránského původu Mehran Keshe , avšak jeho vynálezy byly v r. 2012 v USA zakázány Exekutivním příkazem podepsaným presidentem Obamou 23. dubna 2012 ( https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/23/executive-order-blocking-property-and-suspending-entry-united-states-cer ) .

Připomínáme, že president Obama podepsal svůj exekutivní příkaz proti „technologii Magrav“ proto, že Íránci ji využili v prosinci 2011 pro zachycení a zajetí jedno z nejtajnějších a nejsofistikovanějších amerických dronů ( http://www.bbc.com/news/world-us-canada-16095823 ) , a poté Írán předal tuto novou zbraň i Sýrii.

Okamžitě poté, co president Obama zakázal „technologii Magrav“, Mehran Keshe odpověděl americkému vůdci otevřeným dopisem ( https://jhaines6.wordpress.com/2012/09/07/us-presidential-decree-and-keshe-foundation-response-this-is-not-news-but-i-never-found-the-time-to-read-this-and-today-seems-the-day-for-everyone-to-do-so-j/ ) , kde praví:

"Vaše excelence presidente Obamo,

nabízíme vám cestu ke skutečnému světovému míru skrze vývoj této nové technologie pro celou lidskou rasu.

Zvu vás i vaši vládu na přímou prezentaci naší technologie na neutrální půdě, kde bude přítomen rovněž president Íránu, a kde nikdo nikoho nezradí, tak, abychom všichni mohli pochopit zásadní změnu, která je tímto přinášena lidstvu. Pak si promluvmě o skutečném světovém míru.

Jak jsem řekl ve svém nedělním interview v Los Angeles, proměňme americké vojenské továrny na zdroje pro americký výzkum vesmíru,tak, aby se válečné nástroje staly silami univerzálního míru.¨

Pokud použijeme naši technologii Magrav, americké letadlové lodi se změní v pouhé plovoucí vany, a z jejich ranvejí plných letounů F16 a F18 se stanou pouhá muzea železných ptáků, protože tyto stroje nebudou schopny létat, jakmile se jich dotkne vesmírná technologie Magrav. Tyto stroje a válečné lodě budou muset být předělány od A až do Z, aby mohly opět fungovat.

Presidente Obamo, zveme vás, abyste pochopil tuto změnu, a dovolte nám ukázat vám technologii, která to umožňuje. Pak vás pozveme ke stolu světového míru.

Prosím, podepište dekret o skutečném míru, a nikoliv příkaz umlčující vědu a technologii. Váš lid plně pochopí, co jsme vyvinuli, protože se snaží uchránit hrdost vašeho státu.
Není to otázka hrdosti nějaké skupiny nebo země, ale hrdosti nás všech na pokrok lidské rasy k vyšším úrovním pochopení univerzálního zákona stvoření, v němž má každý z nás své místo.

Váš velvyslanec a konsul v Belgii mají ke mně přímý přístup díky našim předchozím rozhovorům a korespondenci, a předají mi jakoukoli komunikaci.

Nejlaskavější pozdravy od mírumilovného muže, který vyvinul tuto mocnou technologii pro dobro lidstva.“Je smutné, jak uzavírá zpráva NSDF, že Obamu už jeho zákaz „technologie Magrav“ v r. 2012 stál už ponižující porážku dvou jeho nejsilnějších válečných lodí, a to totální ochromení torpédoborce Donald Cook v minulém roce, „potopení“ letadlové lodi Theodore Roosevelt při válečných hrách před několika týdny, a dnes byla táž letadlová loď v ochromení připlavena až k pobřeží Spojeného království. Mohl by si už uvědomit pravdivost varování Mehrana Keshe, že „americké letadlové lodi se stanou pouhými plovoucími vanami“.

I když to není ve zprávě uvedeno... není třeba se dívat nikam jinam, abychom došli k plnému pochopení toho, proč se Obama zuřivě pokouší jednat s Íránem, a současně se snaží zdržet své vojenské síly od zažehnutí 3. světové války, aby nejprve zničil státy, které začaly proti nim používat „technologii Magrav“... jako Rusko a Írán … a samozřejmě i francouzské Ponorkové komunikační centrum, které je již zacíleno americkými drony. ( http://www.english.rfi.fr/france/20150308-drone-flies-over-french-submarine-communications-centre )

Další články této série doporučené pro kontext:

Russian “Shock Of March” Battle Plan Targets Norway, Saudi Arabia, “Cheney Gives The Orders, Not Obama!” US Official Rages At Kremlin, Russia Warns “State Of War” Exists As UK Nukes Prepare First Strike, Obama Meets With Top Russian Spy, Warns He Can’t Stop War, Moscow Bomb Shelters Begin To Fill As Russia Prepares For War, Top US Commander Under Arrest For Refusing To Fire Nukes At Russia, “Prepare For Nuclear War” Russia Warns Citizens As US Tanks Flood Into Europe

March 23, 2015 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content licensed under CC-BY and GFDL.

reagovat hilarion 2.11.2014 11:13  22%    +  -

Yukonka: Srdečně Tě zdravím. Ráda Ti tímto způsobem děkuji za tuto diskusi.Přeji Ti pohodové dny.

reagovat Karmelka 8.10.2014 17:47  100%    +  -

Yukonka: A DOST! JDEME DO ULIC?!

Přátelé,
děkujeme za váš zájem na účasti této připravované akce a za ochotu, kterou nás chcete podpořit, ale zároveň vás prosíme o trpělivost. Jakmile to půjde, budeme vás informovat podrobněji o celém průběhu a konání akce, včetně termínu.
Projekt je v plném proudu a zatím se situace vyvíjí velice příznivě. Svou účast a podporu nám již přislíbila řada významných a zajímavých osobností z různých oblastí, za což jsme velice rádi.
Termín akce 22. listopadu byl navržen původně, spontánně, ale abychom se mohli pečlivě na akci, která bude probíhat v ulicích i na veřejných prostranstvích ve městech Praha, Brno, Ostrava, připravit, potřebujeme více času a její konání budeme směrovat na některý z jarních měsíců příštího roku.
Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň, sdílení i trpělivost.
Pokud se chcete na projektu jakkoliv spolupodílet, pište na: Projektadost@email.cz.

A DOST! JDEME DO ULIC?!
https://www.facebook.com/events/1697766863782839/


MOŽNOST SVOBODNÉ VOLBY
https://www.facebook.com/svobodasvobodnevolby?fref=ts

reagovat Karmelka 1.10.2014 16:08  100%    +  -

Yukonka: už se připravuje petice.

reagovat Yukonka 1.10.2014 15:42  61%    +  -

Český režim v tichosti zakázal praktikování alternativní medicíny nelékaři, ta v ČR tedy končí
Až do nedávné doby platilo, že homeopatii mohou svobodně praktikovat jak lékaři, tak nelékaři, legislativa to nijak neřešila. To už v této chvíli neplatí. Nedávno vyšel v tichosti nový „zákon o zdravotních službách“ č. 372/2011 Sb., který zjednodušeně říká, že „léčit“ (prakticky v jakémkoliv významu), nebo předcházet nemocem, „zjišťovat zdravotní stav“, případně „hodnotit okolnosti, které mohou mít na zdravotní stav vliv“ – to vše i v rámci poradenství, je zdravotní péče, a tudíž ji mohou provádět pouze lékaři. V současnosti již dva homeopati-nelékaři mají úředně zastavenou činnost homeopatického poradenství v důsledku „porušení“ zákona o zdravotních službách. Zákon prý porušili tím, že někoho léčí. Přišli je vyšetřovat úředníci z krajského úřadu zdravotního odboru (kteří mj. od homeopatů požadovali veškeré zápisy a poznámky týkající se rozhovorů s klienty!) a došli k názoru, že podle nového zákona o zdravotních službách nesmí provozovat poradenství v klasické homeopatii, přestože ho bez problému praktikovali mnoho let se vší potřebnou kvalifikací. Byla jim v rámci správního řízení udělena vysoká pokuta za praktikování homeopatie jako léčebné metody a zakázána činnost homeopatického poradenství.

Český režim v tichosti postupuje proti nejrůznějším alternativám v ČR. Spoléhá na rozstříštěnost a nesourodost lidí, kteří non-konformní a nemasový styl života, nebo péči podle svého uvážení o své zdraví, vyznávají. Jde o stovky tisíc lidí. Další na řadě je nyní podle všeho alternativní medicína. Režim premiéra Sobotky v tichosti zakázal praktikování VEŠKERÉ alternativní medicíny. Akupunktura, čínská medicína, homeopatie praktikovaná nelékaři je v tuto chvíli mimo zákon. Terapeutům hrozí vysoké pokuty, v krajním případě až trest odnětí svobody. Česká republika přijala zákony, které nikde v Evropské unii nemají v tuto chvíli ani vzdálenou podobu. Prosíme, pomozte. Ptejte se svých poslanců, pište protestní maily, apelujte..

Ještě nikdy po listopadu 89 nečelili Češi tak obrovské ztrátě svobody rozhodování, jako právě nyní, za spojené vlády ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Režim premiéra Sobotky tak uvrhává Čechy, Moravany a Slezany zpět do hluboké totality.

Ani komunistický režim si však nedovolil zakázat bylinkářství a léčitelství, řada komunistických prominentů si u léčitelů napravovala své zdraví.

V zemích EU je alternativní medicína normální součástí zdravotní péče, má dlouholetou tradici, občané se mohou rozhodnout, jakým způsobem chtějí být léčeni, v mnoha zemích dokonce na alternativní léčení přispívají i zdravotní pojišťovny.

Například celá britská královská rodina "přežívá" výhradně na homeopatii, to je také příčinou vysokého věku a pevného zdraví královny Alžběty.

Zdá se však, že plebsu bude tento jediný možný způsob udržování zdraví v nové době stále více represován.

České úřady novým zákonem definitivně rozhodly, že možnost mluvit do svého zdraví a péče o něj svým občanům nedají a tvrdě omezí jejich svobodu.

Podle různých průzkumů alternativní medicínu v ČR používá zhruba 800 tisíc lidí, aspoň jednotlivou zkušenost s ní má více jak polovina obyvatel. To v této chvíli končí, praktikovat alternativní medicínu nelékaři je již v Česku v tuto chvíli nelegální, terapeuti čelí ze strany režimu v tuto chvíli tvrdým sankcím.

Článek Brněnské homeopatické fakulty s klinikou dole v příloze. Prosíme o vaše intenzivní šíření tohoto URL a akci!

Bude zřejmě potřeba zahájit širší hnutí proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.

reagovat Yukonka 25.2.2013 19:22  89%    +  -

mahubca: Děkuji zlatí. Až na něco zajímavého narazím, hned zase přinesu!

reagovat mahubca 17.2.2013 19:28  50%    +  -

Yukonka: moc pěkné

reagovat Yukonka 17.2.2013 15:49  95%    +  -


Země prochází obrovskou proměnou

V celé historii naší planety se její tvář neustále měnila a stále mění. Nic není stabilní, vše je v pohybu a vše podléhá změně, i zemské kontinenty. Zemi nelze v pohybu zabránit, tento vývoj je přesně daný, včetně změny pólů. Sever už není severem. Stále častěji se také setkáváme s různými přírodními katastrofami. Některé z nich jsou vyvolány lidskou aktivitou, jiné jsou zase zcela v režii Země, která se tímto způsobem připravuje na svůj vzestup.


Planeta Země vyzařuje energii, která ovlivňuje veškerý život. Zdrojem energie zemských center jsou krystaly. Malá babička je společně s domorodci ukládá zpět do míst, která kdysi zajišťovala energetický tok v dobách Lemurie a zčásti i Atlantidy. Na Filipínských ostrovech, které obývají potomci Lemuřanů, jsou umístěny kameny kopírující Orionův pás a Sírius. Toto a podobná místa na Zemi pak vytváří energetické linie. Krystaly se vzájemně propojují a energie proudí od jednoho k druhému. Kdo dokáže vidět, začíná mít pocit, že kolem Země je pavučina tepající živoucí energií, která má pro Zemi stejný význam, jako pro nás tepny, žíly a cévy, jimiž cirkuluje krev. Z vesmíru tato pavučina už dnes zachytává nové formy energie a rozvádí je po celém zemském povrchu, na kterém se pohybují lidé.

V současné době se jedná o obrovský, výjimečný posun, proto i zemské změny jsou tak velké, že je lidstvo vnímá jako tragédie. V širším smyslu se ale nejedná o katastrofu ani o smrt, jedná se o novou jiskru bytí, která je plná blaženosti a krásy. Tváří v tvář těmto změnám je třeba zůstat cele ve svém srdci a nepodléhat strachu, což je pro mnoho lidí velice obtížné. Každý, kdo má trochu pootevřené vědomí ví, že není čeho se bát, že vše je pod kontrolou a že jsme ve středu té nejúžasnější doby, která právě probíhá na planetě Zemi.

Na první pohled by se řeklo, že přírodní katastrofy stojí mnoho lidských životů. Ale uvědomme si, že nejsme tělo, že jsme duše. A tělo je pro duši něco jako rukavice pro prsty. Rukavici odhodíme, když přestane plnit svou funkci nebo když je opotřebovaná a to samé dělá i naše duše s tělem. Země se potřebuje očistit a ozdravit. Lidstvo dlouhá staletí zneužívalo její energii a není v našich silách uklidit nepořádek, který jsme Zemi způsobili. Nejsme schopni napravit škody způsobené těžbou ropy ani kácením deštných pralesů. Jsme velkým problémem pro Zemi a nezbývá nám, než si uvědomit, co vše pro nás udělala, vyjádřit svou vděčnost, pokoru a modlitbou s prosbou o pomoc přispět k jejímu očištění. A samozřejmě nést i následky, které se mohou dotknout každého jednotlivce.

Změna se děje i s lidmi nebo i bez nich. Pokud chceme prožít osvícení a zůstat na planetě, pak musíme právě my být tou změnou. Změnit sebe, svoje vnímání a hlavně svůj přístup k Zemi, ale i jeden k druhému. Vyšší energie vždy zvítězí, to je univerzální zákon. Pokud začneme žít energií ze srdce, ovládneme energii mozku. Tak zvýšíme své vibrace i vibrace prostoru, ve kterém žijeme a odlehčíme Zemi. A když to udělá každý z nás, když každý z nás otevře své srdce a zvýší svou energii, pak nebudeme muset zažívat tragické otřesy a očistu vodou nebo ohněm.

Z časového úhlu jednotlivce se zdá, že vše trvá už velmi dlouho, ale nelze na člověka ani na Zemi najednou spustit silný vír vysoké energie. Země by si s ní možná poradila, ale člověk by takto vysoké vibrace nepřežil. Proto jsou nám energetické proudy posílány už mnoho let pomalu, zlehoučka, stále častěji a stále vyšší, abychom měli dostatek času a prostoru tyto energie zpracovat, začlenit do svého těla a přizpůsobit se jim. Až přijde finální zásilka vysoké energie, pak ti, kdo pracovali v souladu se zvyšující se frekvencí a otvírali svá srdce, budou osvíceni.

Lidé, kteří žijí na Stezce levé ruky, což je stezka materiálního života, duchovně spí a tudíž mají velice nízkou hladinu energie. Ti budou skrze zážitek smrti přesunuti na místo, které bude shodné s jejich vibrační úrovní. Na Zemi v Novém věku tudíž zůstanou jen lidé s otevřeným srdcem. Je to prosté a jednoduché. Změny se dějí v celém Vesmíru. Kolem Saturna se objevují nové prstence, na Jupiteru se zvětšuje rudá plazmová skvrna, Venuše je stále jasnější, na Marsu tají ledovce, kolem Urana zuří obrovské bouře a Pluto mění atmosférický tlak. To je vědecky dokázáno. Vesmír prochází velkou přeměnou. I planeta Země se proměňuje a je na každém jednotlivci, zda se této zásadní změně přizpůsobí nebo zvolí cestu dalšího vývoje a další zkušenosti na jiném místě ve Vesmíru.

reagovat Bverka 8.2.2013 22:21  100%    +  -

Yukonka:

„Hó oponopono“
„Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“

reagovat Yukonka 8.2.2013 17:46  58%    +  -

Zdravím vás všecky zlatíčka!!!

reagovat Bverka 3.4.2012 12:12  100%    +  -reagovat reta-ze 24.3.2012 23:39  51%    +  -

Yukonka: ahoky sluníčko

reagovat Yukonka 12.3.2012 17:32  59%    +  -

Abundie+hojnost: Tak to už fakt nevím, protože já tu posuvníky dole nevidím ani u jednoho. Začínám z toho být docela zoufalá a už nevím co s tím??

reagovat Abundie+hojnost 12.3.2012 12:08  39%    +  -

Yukonka:


Nevím, čím to, ale v první tabulce o chemtrails je posuvníček i dole, ale ve druhé nikoliv

pokud přijdeš na to, kde je chybka, budu ráda, když dáš echo
děkuji Ti také


dnes moc nestíhám...

reagovat Yukonka 12.3.2012 11:54  56%    +  -

Abundie+hojnost: Jo, děkuji ti. Všecko jsem i trochu "smrskla", takže mezi tím nejsou takové mezery i obrázky zmenšuji.. Tak snad to bude ve fainu už pro všecky. Je fakt ale, že se dole lišta v rolo nedá pohybovat, což je ale naprosto jedno, hlavně že se to roluje nahoru dolů, že.

reagovat Abundie+hojnost 12.3.2012 11:50  37%    +  -

Yukonka:příspěvky i tabulky v pořádku - paráda
prostě nevzdáváme

reagovat Yukonka 11.3.2012 15:57  56%    +  -

MMF podruhé:


Mezinárodní měnový fond je popisován jako jeden z hybatelů globalizace. Státy, které obdrží pomoc od MMF, jsou často nuceny, aby omezily svou suverenitu a následně otevřely své hranice mezinárodním bankám a nadnárodním společnostem. Velká část jejich zdrojů je potom odsáta zahraničními predátory, přičemž obyvatelstvo z takové zahraniční pomoci sbírá jenom drobty. Výsledkem globální hospodářské krize je to, že se mnoho dalších zemí musí obrátit na MMF se žádostí o pomoc. Na posledním zasedání G-20 v Londýně byla úloha MMF rozšířena a její moc dále vystupňována. Zaznělo sice něco málo připomínek k jeho neúčinným postupům a nepříliš hvězdnému výsledku při podpoře rozvoje a šíření demokracie po celém světě, a tak přestože někteří mluví o jeho reformě, MMF pokračuje v současném drancování světa a ožebračování světové populace.


Instituce Mezinárodního měnového fondu a Světové banky byly založeny jako sesterské organizace v důsledku Brettonwoodských dohod z roku 1944. Jsou součástí systému OSN. MMF byl založen, aby pomohl stabilizovat poválečný mezinárodní finanční systém a byl nosnou konstrukcí pro centrální cedulové banky. Poskytuje krátkodobou finanční pomoc státům, které ji potřebují, ale za velmi vysokou cenu. Tyto země jsou Mezinárodním měnovým fondem i Světovou bankou, které pracují v těsné součinnosti, umístěny do svěrací kazajky, je jim nadiktováno, jak si mají počínat ve velkých oblastech svého veřejného života.


Některé podmínky MMF, k jejichž přijetí jsou tyto země nuceny, nemohou být popsány jinak, než jako odpudivé, kruté a nedemokratické. Častou předběžnou podmínkou pro pomoc ze strany MMF je devalvace národní měny. Poskytnutí půjček je zpravidla ze strany MMF podmiňováno snižováním cel, restrikcí vládních podpor a výdajů, vyrovnáním rozpočtů a výprodejem státních institucí do zahraničních rukou. MMF také v některých případech zakazuje růst platů, kterými se tyto země snaží kompenzovat ostrý vzestup cen potravin a dalších komodit. Terči těchto postupů MMF bývají životní prostředí a práva zaměstnanců. Pod maskou pomoci narušenému hospodářství tak MMF ve skutečnosti pomáhá zahraničním investorům a nadnárodním společnostem. Jenom tím přilévá olej do ohně chaosu a nestability v nejchudších zemích světa.


Na posledním summitu G-20 světoví lídři odhlasovali navýšení zdrojů MMF o 750 miliard dolarů. Výsledkem bude zvýšení jeho ústřední role ve sledování a regulaci globálních trhů. MMF bude hrát klíčovou roli při vytváření nového finančního systému. Moc MMF vytvářet peníze je posílena, a její bankéři ji budou schopni ještě více navýšit vydáním tzv. SDR (Special Drawing Rights) za dalších 250 miliard. Některé země požadují, aby se právě tyto SDR použily jako nová rezervní měna, konkurující dolaru. V nedávném článku, jenž se objevil v časopise New American, napsal William F. Jasper: „Pokud bude MMF pověřen regulací globálního peněžního a finančního systému, k tomu ještě s oprávněním emitovat globální měnu a dluhopisy, tak nebude muset nadále žádat své členské státy ani OSN o příspěvky. MMF bude schopen řídit OSN a mít z toho takové příjmy, že se stane skutečnou světovou vládou.

…MMF nedávno odsouhlasil úvěr 47 miliard dolarů pro Mexiko, které se tak stalo prvním, ale určitě ne posledním členem G-20, který se ucházel o takový druh pomoci. Doposud také existují dvojí standardy, které nechávají bohatší země používat zvyšování rozpočtů jako nástroj pro řešení krize, zatímco chudší národy jsou nuceny k přísnějším hospodářským omezením.Globální elity mají vizi světa bez hranic. Pokračují v protlačování svého plánu světové vlády prostřednictvím MMF, Světové banky, OSN, Světové obchodní organizace a smluv o ekonomické spolupráci, jako je například NAFTA. Je naší povinností postavit se na odpor tyranii globalizace a čelit zotročování. Nakonec musí zvítězit národní suverenita – pokud máme mít nějakou budoucnost.

Dana Gabriel je aktivistkou a nezávislou výzkumnicí, která píše o trhu, globalizaci, suverenitě a mnoha dalších problémech.

reagovat Yukonka 11.3.2012 15:47  56%    +  -

Budoucnost mé VLASTI?
07 Březen 2012

CESKO-NA-PRODEJ

Původně jsem chtěl napsat článek pod názvem „Budoucnost ČR", ale najednou jsem si nějak uvědomil, že budoucnost tohoto útvaru je mi v podstatě zcela lhostejná. Tento text tak souvisí s jedním článkem, který jsem kdysi pojmenoval „Stát a vlast". Dnešní stát je v absolutním rozporu s tím, co pro mě představuje vlast. Je to pochopitelné, protože představitelé a zástupci státu jsou v absolutním rozporu s tím, co bychom mohli definovat pojmem vlastenec. Vybavte si jejich jména a vzpomeňte na kauzy. Je jedno, které kauzy, a je jedno, za které vlády k nim došlo.

Od roku 1989 ve vládě nebyl jediný člověk, který by blaho vlasti a jeho občanů postavil nad blaho vlastní, potažmo blaho jeho kamarádíčků, poskoků a nohsledů. Je otázkou, zda-li tyto pijavice lze vůbec nazvat vlastizrádci. Na to, aby člověk vystoupal tak vysoko, by se totiž tito psychopati museli o pár úrovní polepšit.

Navíc, jak chcete nazvat vlastizrádcem někoho, kdo vlastně buď ani nezná, co to pojem vlastenec je, nebo za druhé, Česká republika jeho vlastí nikdy nebyla a nebude. Pojem kolaborant zde také není na místě. Vezměme si nedávno uhynulou zrůdičku, jistého pana Láhvava Vahrla. Jak bychom mohli nasazeného agenta, jehož úkolem byla faktická likvidace národa a suverénního státu, nazvat kolaborantem a vlastizrádcem, když české země jeho vlastí nikdy nebyly.

Jak by kupříkladu takový Jan Frisecher nebo Karel Schwarezenenonberg mohli být vlastizrádci, když ani pro ně má země jejich vlastí nebyla. První byl agent a napůl žluva, další je kovaný slionista a žluva a třetí vlastně ani sám neví, kam patří. I do své pochybné famílie se hlásí dle toho, která z jejích větví náhodou získává nějaké majetky.

Výše uvedení a jejich přátelé spolupracovníci se postarali o to, aby vše, co budovali naši předkové, bylo rozkradeno, vytunelováno, odprodáno a odvezeno pryč. Dnes nám Čechům, Moravanům, Slezanům již nic nepatří. Zatím jsme se ale stále mohli spolehnout na poslední, co nám ještě zbylo. Na území. Území, které naši předkové drželi po více jak 1300 let. Od dob Sámovy říše jsme byli pod útokem Avarů, Franků, Turků a Němců. Vytrvali jsme. A i když to ne vždy bylo s hlavou hrdě vztyčenou, stále byl pojem Čech, Moravan a Slezan někdo, koho ostatní národy neznaly jen z historických knih.

Bylo jedno, zda to byli piloti Luftwaffe, vojáci Afrikakorps, C. a K. armády, křižáci, žoldáci nebo avarští válečníci. Všichni zjistili, a dost často to bylo pozdě, že se ten ušlápnutý, ohnutý Čech dokáže také narovnat. Blíží se doba, kdy tohle všechno odvane vítr. Za 20 let se podařilo nejen zničit vše, co se zde po staletí budovalo, ale podařilo se rozložit a zlomit samou podstatu národa.

Dnes už si málokdo uvědomuje, co to znamená být Čechem. Lidé zapomněli na Klapálky, Fajtly, Gajdy, Žižky, zapomněli na husity, české stavy, obyčejné vojáky, kteří vítězili tam, kde by to každý jiný vzdal, protože na rozdíl od ostatních bojovali srdcem.

Brzy přijde další válka a jeden z výše jmenovaných již přislíbil členům nejagresivnějšího národa na světě, že naše země, má i vaše vlast, poskytne azyl jeho uprchlíkům. (článek: http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-vlady/bude-valka-schwarzenberg-pry-slibil-azyl-zidum/). Sebrali nám vše a nyní se chystají nám vzít i naši zemi.

A my nic neuděláme, protože jsme se stali lidmi beze cti. Jak já jsem nenáviděl Napoleona za tato slova. Nyní si uvědomuji, že měl pravdu. Národ umírá a s ním i vlast. Již je jedno, jak se to území jmenuje nyní, či jak se bude jmenovat za sto let. Z těch, kdo za ní stáli, nezůstane žádný. Srdce národa umírá a zbabělec píšící tyto řádky umírá s ním.

reagovat Yukonka 11.3.2012 15:40  56%    +  -

Víte jak funguje Mezinárodní měnový fond????

Ne??

Tak čtěte:

MMF - Tři písmena, která mění svět. Díl 1.

09 Únor 2012
Ondřej Šťovíček


Co je to vlastně MMF?

Zjistil jsem, že většina lidí ví velice přesně, co to je MMF. Je to Mezinárodní měnový fond. Ovšem to je vše, co o této organizaci ví.

Pokud jste na tom podobně, nebo si jen chcete ověřit, zda máte objektivní a pravdivé informace, pak vám vřele doporučuji zhlédnout tuto (pro mnoho lidí) velice překvapivou prezentaci.


Všechny zde uvedené informace jsou čerpané z oficiálních dokumentů MMF, dokumentárních filmů o MMF a z článků světově proslulých ekonomů jako Joseph E. Stiglitz, Jeffrey D. Sachs, Noam Chomsky, Barry Eichengreen a dalších.

Historie MMF

Jako „dceřiné" společnosti OSN byly roku 1944 založeny Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (SB), a to za účelem obnovy poválečné Evropy. To se ovšem ukázalo jako neefektivní a tyto instituce se přeorientovaly na nový program, tentokrát s cílem řídit systém pevných devizových kursů, kdy se hodnota všech světových měn vztahovala k americkému dolaru a ten byl „kryt" zlatem.

V roce 1971, kdy USA zrušily volnou směnitelnost dolaru (od té doby máme systém volně pohyblivých měnových kurzů členských zemí MMF, v němž je hodnota jednotlivých měn určována trhem nebo zásahy jednotlivých vlád), přestala mít existence MMF smysl.

Ovšem místo toho, aby se tato organizace zrušila, se opět přetransformovala v konzultační, poradenský a dozorový orgán členských států poskytující krátkodobé půjčky.

MMF dnes

MMF je ale převážně veřejnosti znám jako organizace půjčující obrovské finanční prostředky svým členským zemím, kterých je aktuálně 185 (prakticky bez několika států je to celé OSN).

Jen v 90. letech 20. století to byly například:

Mexiko - 18 miliard dolarů

Rusko – 26,6 miliard dolarů

Indonésie, Korea a Thajsko - 35 miliard dolarů

a další.

To, co doopravdy MMF dělá, získáme spojením těchto půjček a již zmíněným poradenským a dozorovým orgánem.
MMF –

CÍL

Činnost MMF jsme tedy pojmenovali a teď si ji vysvětlíme na konkrétních příkladech. Abychom ale mohli pochopit, proč to MMF dělá, musíme znát jeho pravý cíl. Ne ten, který má MMF uvedený v jím napsané dokumentaci, ale cíl který je vidět na každém kroku, kde MMF zasahoval. Cíl, který je naprosto jasný z výsledků práce MMF.

Zde bych rád připomněl, že tato prezentace není nějakou spekulací jedné osoby, ale stručným výtahem názorů z přednášek a článků několika předních světově uznávaných ekonomů, kteří tuto situaci sledují z profesionálního hlediska.

A co je tedy cílem MMF ?

Narušit ekonomiku daného státu a přivést jeho obyvatelstvo do stavu bídy tak, aby byla tato zem donucena vyprodávat korporacím v USA své nerostné bohatství za směšné částky!

NEVĚŘÍTE ?

Nejlepší bude podíváme-li se na konkrétní příklady dvou zemí, které hovoří za vše. První z nich bude Argentina.


JDE TO I JINAK...
Argentina
Prezidentem země na období 2003 – 2007 se stal Néstor Kirchner, který obvinil MMF, že jeho rady a požadavky na řešení finančních problémů země, vedly k rozvratu argentinské ekonomiky.

Kirchner zavedl mnoho změn. Odvrátil se od zavedených praktik MMF a přestal plnit závazky, které vyplývaly z mezinárodních úvěrů. Poté prosadil restrukturalizaci dluhů, které Argentina měla vůči soukromým věřitelům i přesto, že hodně z nich s takovým postupem nesouhlasilo.

A jak je vidět, výsledky se dostavily. V roce 2005 vláda v Buenos Aires splatila celý dluh MMF a mimo jiné vyslovila zákaz kontroly svých financí experty MMF.

ARGENTINA DNES

Současnou prezidentkou je manželka bývalého prezidenta – Cristina Fernández de Kirchner.

Jak se pod jejím vedením Argentině povede ukáže až čas. Poslední zprávy ale oznamují, že Argentina změnila směřování své finanční politiky. Ministr financí Argentiny Amado Boudou totiž prohlásil, že jeho země je ochotna umožnit misi MMF, aby posoudil stav a úroveň finančního a bankovního systému země.

Argentinci tak mohou pouze doufat, že se nerozběhne nová spirála zadlužení a úsporných reforem MMF.

ARGENTINA SHRNUTÍ

Přestože byla Argentina v 90. letech na úrovni zemí střední Evropy, tak během několika málo let (díky politice MMF) zažila největší bankrot v dějinách.

Postoj MMF je takový, že si za krizi může Argentina sama a to především nesprávným hospodařením politiků. Jenže jak už víme, do největší bídy se Argentina dostala až po uplatnění úsporných balíčků MMF.

Dalším faktorem svědčícím proti MMF je fakt, že Argentina není jedinou, takto postiženou zemí, ale naopak průběh je podobný skoro ve všech zemích, kterým MMF „pomáhal". Například Mexiko v roce 1994, východní Asie v letech 1997–98, Rusko a Brazílie v roce 1998 a Turecko v březnu 2001.

TANZÁNIE PRÝ POTÍRÁ CHUDOBU...

Stejně jako dříve Argentinu, dával MMF za zdárný příklad své finanční politiky také Tanzanii. Pojďme se tedy v rychlosti podívat, jaká je situace v této zemi.

80% tanzanské populace přežívá s jedním talířem kaše z kukuřičné mouky na den, a to si mohou dovolit jen díky dotacím vlády do zemědělství.

MMF ale nařídil úsporný balíček – zrušení dotací do zemědělství. Mnoho farmářů tak zkrachovalo a ostatní neměli na potřebná hnojiva. Výsledkem byla třetinová produkce kukuřičné mouky a její cena se tím zdvojnásobila. Nastal hladomor a bída.

MMF PRÝ POMÁHÁ LIDEM...

Nemocnice, které dřív poskytovaly bezplatnou péči chudému obyvatelstvu, dnes nemají žádné finanční prostředky na léky. Zvýšila se dětská úmrtnost a počet nakažených HIV.

Díky zrušení dotací do školství je školné za jeden rok (v přepočtu asi 85,- Kč na dítě) pro většinu rodin nedosažitelné, a tak zhruba 70% dřívějších školáků dnes už školu nenavštěvuje. Tím se samozřejmě velmi prohlubuje negramotnost, což má zpětný vliv na zaměstnanost, životní úroveň a jiné faktory.

MMF A ÚSPORNÉ BALÍČKY - pokračování seriálu CFP!

10 Únor 2012
Ondřej Šťovíček
Zobrazení: 775x

argentina pohřbená mmf - návod na řešení řecké krize
MMF má jeden univerzální lék na všechny ekonomické neduhy. Říká: „Chcete vyléčit svou ekonomiku a mít víc peněz? Tak musíte šetřit! Pořádně a všude!"

Háček je v tom, že tato politika již byla vyzkoušena v době světové hospodářské krize v 30. letech 20. století a ukázala se jako vysoce nefunkční.Protože když stát začne šetřit a omezí své dotace do jednotlivých oblastí, lidé mají větší výdaje a méně peněz, firmy propouštějí své zaměstnance, lidé přestávají nakupovat a stát vybírá

méně a méně na daních.

A roztáčí se velké kolo. Stát aby se zachránil, zvyšuje daně a zvětšuje úsporná opatření, firmám se vyplatí odejít podnikat do zahraničí a lidé mají opět méně peněz. Stát pomalu krachuje.

Přesto že jediné východisko z takovéto ekonomické krize (jak jsme se již poučili z té velké hospodářské) je, aby stát půjčené peníze investoval do nových projektů a podporoval tak firmy a zaměstnanost obyvatelstva,

MMF však skálopevně doporučuje pravý opak.

Není pak divu (jak si můžeme ověřit ve statistikách MMF), že ekonomika většiny zemí, kterým finančně pomáhal MMF s podmínkami úsporných balíčků, vždy dříve či později krachuje.

ARGENTINA – KRIZE ÚROKŮ

Argentinu nezabila samotná výše dluhu, jenž nakonec narostl na úroveň poloviny HDP. Taková úroveň zadlužení je ve světě zcela běžná. Například v Japonsku, Německu či Itálii je ještě vyšší. Stát však nepřežil extrémní 20 % úroky, které si nakonec věřitelé účtovali.

V roce 2001 by tak Argentina musela dát na splácení úroků celých 9 % HDP. Dříve splácení státního dluhu příležitostně podpořily státem vlastněné banky. Ty ovšem byly zprivatizovány (na radu MMF) do rukou zahraničních vlastníků. Kapitál odtékal z hroutící se ekonomiky plným proudem a žádné rozpočtové škrty nemohly krvácení ekonomiky zastavit.

VÁNOČNÍ MEGABANKROT

V prosinci 2001 připravil Cavallo zatím nejdrastičtější omezení rozpočtových výdajů ve výši 19 % a zároveň uvalil limity na vybírání peněz ze soukromých bankovních účtů.

No, když lidem prakticky seberete jejich peníze, tak se jich to samozřejmě dotkne. Chudí argentínci začali rabovat supermarkety, do ulic vyšly davy lidí a prezident de la Rúa vyhlásil výjimečný stav. Policie v noci z 19. na 20. prosince postřílela na hlavním náměstí šest lidí. Ministr financí Cavallo i prezident de la Rúa rezignovali. V následujících dnech se v rychlém sledu vystřídalo několik prezidentů.
CO SE TEDY STALO ?

Byla vyhlášena platební neschopnost, největší státní bankrot v dějinách. Masové protesty pokračovaly a policie zabila celkem přes 30 lidí.

Na bankovní účty obyvatelstva zůstaly stále uvaleny nízké limity pro výběr. Nezaměstnanost dosáhla k 20 procentům a 14 z 37 milionů obyvatel žilo pod hranicí chudoby. Na počátku 70. let jich přitom byl jen jeden milion. I počet negramotných se od té doby zvýšil z 2% na 12%.

reagovat Yukonka 11.3.2012 15:22  56%    +  -

chanamalka: Jo holka zlatá, pravda je jedna. Jen jedna jediná!
Já se v tomhle "hnoji" co se tu na té naší planetě, kolem nás i s námi samotnými děje věnuji hodně let, než jsem se odvážila založit tuto diskusi a něco z toho vám sem dávat a nosit.. Věřím, že komu to nestačí a začne pátrat dál, nestačí se divit!! Jo, věci se fakt dějí a zaplať bůh, že už se neschovávají pod pokličkou..ale že už je celá armáda lidí po celém světě, kteří se rozhodli promluvit a mluvit..!

reagovat chanamalka 11.3.2012 15:07  45%    +  -

Yukonka: kolik je v tom pravdy - díky Yukonko. Jak moc toho nevíme. Ale proč?

reagovat Yukonka 11.3.2012 12:55  56%    +  -

Jaroslav Dušek v rozhovoru:

Vy si myslíte, že lidé přišli o duši?

Podívejte se, kolik lidí chodí k psychologům, protože mají duševní poruchy, nemoci, stres, nelíbí se jim život, nebaví je to, jsou nemilovaní, nemají motivaci, jsou v trvalé depresi, ztracení. Jsou to všichni ti, kteří uvěřili, že musí něco dělat, aby něco měli.

Musíte přece někde bydlet a nějak platit složenky, ne?

Tahle planeta je postavená na tom, že tu všechno je. Člověk se narodí a planeta má pro něj všechno kompletně připravené. Ví to každé zvíře a každý hmyz. Ti nepotřebují peníze - na co? Normálně žijou. To my lidi hrajeme virtuální hru, že si všechno musíme koupit.

Jak podle vás můžou každodenní lidé vypadnout z té hry?

Nemusí z ní vypadnout. Stačí, když si uvědomí, že to není život, ale hra. Stačí si uvědomit, že ve skutečnosti nemůžou nikdy nic vlastnit. Je to jen dohoda mezi lidmi. V okamžiku smrti je to zřejmé. Ni si s sebou nevezmeme. Spousta lidí se trápí kvůli penězům, protože jsou skrze svou osobní důležitost vtaženi do té nemilosrdné hry. Banky by měly být trestané za to, co lidem dělají, jak je uvhávají do úvěrů a hypoték, zataují jim body ze smluv.

Co banky lidem zatajují?

Uznávaný ekonom Andreas Claus na přednášce v Brně mluvil o tom, že banka, když zbankrotuje, tak má ze zákona právo od vás požadova okamžité splacení dluhu. Když ho hned nesplatíte, může vám sebrat tu zástavu. Jistě víte, že v posvátných starých knihách je úrok označený za lichvu. Dočetl jsem se, že islámsé banky dodnes nepožadují úrok. Žijí z podílu ze zisku. Půjčí vám až poté, co velice dobře prozkoumají, na co si chcete půjčit. Pokud se vám daří a vyděláváte, odvádíte bance dohodnutý podíl. Když se vám nedaří, vrátíte bance, co jste si půjčili, ale ani o kousek víc. U nás to funguje tak, že jakmile si půjčíte, už musíte vracet víc. Chápete ten nesmysl? Kde se ty peníze navíc mají vzít?

Vytvoříte zisk.

Jak může planetárně vzniknout zisk? Dívejte se na to jako na celek - zisk vznikne jen tak, že jinde vznikne ztráta. Proto civilizace krachuje.

Například vy jako herec umíte něco, co já ne, aproto vám ráda dám své peníze za to, že mi to předvedete.

To ale není zisk. To je výměna. To, co my jako civilizace hrajeme, je celoplanetární letadlo. Silné ekonomiky hledají levnou pracovní sílu, která bude pracovat za málo, a ony to potom draze prodají. Z toho rozdílu takzvaně tvoří zisk, ale ten je postavený na podvodu, na neinformovanosti. Díky internetu dneska všechny pracovní síly zjišťují, jaká je cena jinde na trhu, a výrobní továrny se musí pořád posouvat do míň informovaných zemí, kde jsou lidi ochotní pracovat za nižší sazbu.

V čem vám to připomíná hru letadlo?

Že i ta se jednou vyčerpá a zhroutí. Za starých dob přišla válka, nastala katastrofa, všechno se rozbilo a zmizel faktor, který vidíme teď. Systém se nasycuje a nasycuje, zároveň rostou dluhy. A teď už je jen otázka, kdo vlastně komu dluží. Jak to, že jsou ty dluhy tak obrovské, že už ani úroky z nich nejdou zaplatit? I bez složité matematiky pochopíte, že země dluží neskutečné sumy. Já jen nepochopil komu. Kdo je věřitel všech vlád? Nechápu třeba, jak může dlouhodobě fungovat schodek v rozpočtu. Představte si, že byste takhle fungovala doma, každý rok byste byla mínus sto padesát tisíc a zase si půjčila. A pak byste si půjčila, abyste to mohla splatit. Jak dlouho byste to mohla dělat?

reagovat Yukonka 11.3.2012 12:54  56%    +  -

Tifinka: Ano. Zajímavé i šokující. Ten konec celého článku je opravdu nelichotivý pro lidstvo. V článku jsou i další odkazy kam dál.. Já to pročetla všecko, četně celé stránky o Pyramidách. Strašně zajímavé, co se člověk dozví a co ani netušil!!

reagovat Tifinka 11.3.2012 12:48  24%    +  -

Yukonka: zajímavé s těma pyramidama

reagovat Yukonka 11.3.2012 10:50  54%    +  -

Slunce v roce 2013 lidstvo na měsíce neochromí

Předpověď maxima sluneční aktivity v roce 2013 Články, které se objevily "nezávisle" 18. června na všech hlavních internetových zpravodajských portálech (Novinky.cz, iDnes.cz, Aktualne.cz) jsou zajímavou ukázkou dezinterpretace závěrů konference Space Weather Enterprise Forum 2010, na němž se 8. června ve Washingtonu sešli vědci, novináři a zástupci komerční sféry z firem, jejichž provoz může být ovlivněn děním v blízkém okolí Země. Tématem nebylo nic jiného než blížící se maximum sluneční činnosti a jeho dopady na život lidí. Zprávy v českých sdělovacích prostředcích mají téměř katastrofický podtext.

Abychom předešli panice, je třeba několik naprostých dezinformací z článku uvést na pravou míru.

Není tak docela pravdou, že v roce 2013 vyvrcholí dva různé sluneční cykly najednou, což povede ke katastrofickým důsledkům pro lidstvo. Jak již bylo napsáno mnohokrát na jiných místech, základní cyklus sluneční aktivity trvá v průměru 22 let a podle svého objevitele se nazývá Halovým. 22letý cyklus se skládá ze dvou jedenáctiletých. Ten byl objeven v polovině 19. století Němcem Schwabem, po němž též nese svoje jméno. O jeho existenci možná měli tušení už Číňané před dvěma tisíci lety. S jedenáctiletou periodou se mění intenzita sluneční činnosti - počet slunečních skvrn, nebo četnost a intenzita slunečních erupcí. Sluneční aktivita je projevem změn v slunečním magnetickém poli, které jednou za jedenáct let změní svoji orientaci. Následující jedenáctiletá perioda probíhá velmi podobně z hlediska projevů, pouze magnetické pole, které je původcem, má opačnou orientaci. Proto je pravá perioda sluneční činnosti 22letá.

Z toho vyplývá, že maxima pravého 22letého a falešného 11letého cyklu se sejdou každých 22let. V roce 2013 se z tohoto hlediska nestane vůbec nic mimořádného. O nějakém násobení projevů cyklů nemůže být řeč. V žádném případě neplatí, že "jejich kombinace tak podle všeho povede k vyvolání solární superbouře doprovázené extrémní radiací" (Novinky.cz)!

Sluneční erupce a geomagnetické pole. Kredit: NASA. Dá se očekávat, že v období kolem maxima sluneční činnosti bude Země ve zvýšené míře bombardována slunečními částicemi, které mohou (a budou!) interagovat s pozemskou elektronikou. Jak to funguje, jsme nedávno popisovali v článku www.astro.cz/clanek/4220. Kvůli své poloze jsou více ohroženy technologie ležící dále od rovníku. Může se stát (a zřejmě se stane), že se přetíží nebo vypadnou (black-out) rozvodné sítě v severní Evropě a na severu Severní Ameriky. Zřejmě bude ovlivněna komunikace, satelitní navigace. Nedá se ovšem očekávat, že by tyto výpadky trvaly déle než několik hodin. Operátoři postižených firem jsou velmi dobře informováni o blížícím se nebezpečí, neboť po zkušenostech z minulosti velmi úzce spolupracují s vědci, kteří okolí Země neustále monitorují. Tito operátoři mají současně v rukou nástroje, jak minimalizovat případné škody. "Horké období", tedy perioda, během níž bude pravděpodobnost výpadků vysoká, bude trvat několik měsíců. Během těchto měsíců může dojít i k několika výpadkům (trvajícím několik hodin), s pravděpodobností hraničící s jistotou však nehrozí, že "následkem tohoto souběhu mohou rozsáhlé části světa postihnout výpadky v dodávkách elektrické energie na dlouhé měsíce" (Novinky.cz).

NASA vydala varování, aby se lidstvo připravilo na to, že možná krátkodobě přijde o svoji úroveň života, na jakou je zvyklé. Možná se stane, že několik hodin nebudete kvůli rušení moci poslouchat své oblíbené rádio nebo sledovat televizi v FullHD rozlišení. Možná se stane, že vaše GPS navigace ztratí svoji metrovou přesnost a tudíž vám na zahradě zabloudí automatická sekačka na trávu. Možná bude váš let z Tokya do Toronta přesměrován kvůli zvýšené sluneční aktivitě jižně a tudíž poletíte o dvě hodiny déle. Možná vám vypadne na několik hodin internet. Možná vám přestane fungovat satelitní telefon, protože přenosová družice bude poškozena přilétajícím zmagnetizovaným oblakem. Možná, podobně jako po větší bouřce, budete několik hodin bez elektrické energie.

Lidstvo se stalo enormně závislým na elektronických technologiích. Proto bude mít následující maximum sluneční činnosti pozorovatelný (a nejspíš i ekonomický) dopad. Stejný dopad má ale například libovolná jiné technická chyba. Vzpomínáte na četné výpadky sítě bankomatů? Na výpadek značné části internetu kvůli útoku na kořenové DNS servery? Na kolaps letecké dopravy nad Evropou kvůli islandské sopce? Dopady sluneční aktivity nebudou horší.

Vědci pouze tuto závislost zdůrazňují a upozorňují, že to, co máme dnes za samozřejmost, může být v určitých situacích krátkodobě nedostupné. Banky, energetické společnosti, telekomunikační giganty by měly prostě jen investovat do záložních řešení a lidé se naučit trpělivosti. Případné náklady na likvidaci škod spojených se zvýšenou sluneční aktivitou ponesou velké společnosti stejně, jako nesou náklady na opravy škod po větrných smrštích, bouřích, třesknutých mrazech nebo povodních. Důsledky škod zapřičiněných sluneční aktivitou pro člověka podobné jako při těchto jevech budou.

Jak už bývá nepěkným zvykem, články na internetových portálech jsou publikovány bez uvedení zdroje. Pak by snáze odhalilo, zda jde jen o mizerný překlad z cizího jazyka nebo převzetí agenturní zprávy a její vyšperkování do patřičně šťavnaté formy. Pokud byl schopen autor tohoto článku vysledovat, původem je zřejmě tisková zpráva NASA prostě konstatující fakta, která byla zdeformována Daily Telegraphem a posléze převzata českými médii.

A perlička na závěr: vědci zabývajících se prognózami sluneční aktivity očekávají, že maximum příštího slunečního cyklu bude slabé, mnohem slabší než maximum minulého slunečního cyklu kolem roku 2001.

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: VESMÍR - SVĚT - MY, DNEŠEK A BUDOUCNOST
Diskusi založil(a): Yukonka
přispívání jen pro zaregistrované
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Společnost
Přečtěte si