Zákon přitažlivosti


Tato diskuze je pro všechny,kteří na sobě pilně pracují a hledají stále dokonalejší techniky na své cestě k cíli.NÁSTĚNKA-KLIK19.9.2009

Diskusi založil(a) 19.9.2009 nestík

Buďte svým Já

Jennifer Hoffman Hlavní myšlenka formulace ,,buďte svým Já” může být celkem zjevná. Samozřejmě, že jste svým Já, jste sami sebou, čím jiným byste mohli být? Jenže ono existuje mnoho aspektů vašeho Já a vy můžete být či se stát kterýmkoliv, jenž si zvolíte. Ve svém životě ztělesníte mnoho aspektů svého Já, z nichž některé se vám líbí, zatímco jiné se vám nelíbí vůbec. Já je vtěleno ve fyzickém těle a není ničím jiným než vyjádřením určité energie. Jakmile se tedy změní vaše energie, změní se i aspekt Já, který skrze vás může být vyjádřen. Aspekt, jenž si zvolíte, se stává výrazem vašeho Já, což je způsob, jímž vyjadřujete energii ve fyzické formě. Energie bez formy je potenciálem bez záměru, avšak energie si vždy hledá formu prostřednictvím vyjádření. Přestože si tedy můžete přát vyjadřovat jen ty nejvyšší aspekty svého Já, jako první budou usilovat o formu právě ty, které si žádají léčení a transformaci, a nedá se jim vzdorovat. Co se druhých týká, dochází k vyjádření v podobě vztahů spřízněných duší, uvnitř vás samotných pak jde často o rozhodnutí, která jednoduše učiníte, ačkoliv později se možná divíte, proč jste si vybrali právě takovou stezku. Naše Já hledá vyjádření toho aspektu, který potřebuje léčení. Jakmile je to dokončeno, pokud je minulost očištěna a odpuštěna, je k dispozici další aspekt, na jiné frekvenční úrovni. Dokud je přítomen smutek, je právě ten aspekt Já stále aktivní a jeho frekvenční úroveň je nejsilnější (ačkoliv to není ta nejvyšší) a bude v pohybu, aby přitáhl léčení… Vědomým záměrem si můžete vybrat Já, jež žijete. Chcete žít v radosti, poznat úspěch a hojnost a cítit se silní? To je jeden možný aspekt Já. Jiné mohou zahrnovat třeba výzvy, nedostatek a bezmoc. Kterým Já se rozhodnete být? Můžete si vybrat kterékoliv, a všechny volby jsou pro vás těmi správnými, protože jste se tak rozhodli. Aspekt, jenž si vybíráte, je aspektem souznícím s vaší energetickou frekvencí v tom kterém okamžiku. Můžete být tím nejvyšším anebo nejnižším ze všech aspektů své bytosti… nebo čímkoliv mezi tím. Můžete si zvolit moc či bezmoc, spojení či odpojení, lásku nebo strach… a všechny volby jsou správné a mají na vaší životní stezce svůj smysl. Nakonec si všichni zvolí ty nejvyšší aspekty svého Já, protože – jakmile jsou léčení, učení, růst a přeměna završeny - všechny ostatní aspekty naší bytosti se poddají bezpodmínečné lásce… a nastane nebe na Zemi. pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.

nestík 26.10.2013 9:36

BasharJak se zbavit jakékoliv závislosti

Ot: Přítomnost není důsledkem minulosti? B: Ne. Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti? B. Ne. Ot: Prosím, vysvětli to. B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času. Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ. Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST! PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST! Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost. Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba. Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání. Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře! Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete, to všechno díky osobě, kterou jste PRÁVĚ TEĎ. Přeložila Monika Fionna

nestík 26.10.2013 9:28

Moc přítomného okamžiku

Pamatujte si tohle: dokud se ztotožňujete se svou bolestí, nemůžete se jí zbavit. Dokud se část vašeho já ztotožňuje s emoční bolesti, budete se nevědomě bránit jakémukoli pokusu bolesti se zbavit. Proč? Protože bolest se stala důležitou součástí vašeho já a vy chcete zůstat celiství, neporušení. To je nevědomý proces, který můžete překonat jedině tím, že si jej uvědomíte. Moc vaší přítomnosti Náhle si uvědomit, že jste závislí na své bolesti, může být šokující. Jakmile si to však uvědomíte, okamžitě překonáte svou závislost. Emoční tělo je energetické pole, téměř entita, která dočasně uvízla ve vašem vnitřním prostoru. jeto životní energie, která přestala proudit. Samozřejmě je tam v důsledku určitých věcí, které se staly v minulosti. Je to živoucí minulost ve vašem nitru a jestliže se s ní ztotožňujete, pak se ztotožňujete s minulostí. Totožnost oběti je víra, že minulost je mocnější než přítomnost, což ovšem není pravda. je to víra, že druzí lidé jsou zodpovědni za vaši emoční bolest nebo za vaši neschopnost být tím, čím skutečně jste. Jediná síla, která existuje, je obsažena v přítomném okamžiku: je to moc vaší přítomnosti. Jakmile si to uvědomíte, okamžitě pochopíte, že jste zodpovědní za svůj vnitřní prostor a že minulost nemůže převládnout nad mocí přítomného okamžiku.

nestík 6.10.2010 9:45
 
 
 

reagovat reta-ze 19.10.2013 20:36  85%    +  -

danann: Já jsem je základ= ale mě nikdy moc nevoněl= je to myšleno spíš= že se máš najít= tedy tak jsem to myslela "já" u Boškové
Jde o uvědomění si= že jsi a že funguješ...tak mě teď napadá, zda jsem si nedala ten klíč = já jsem= smysl yb to dávalo...teda sestřičko

reagovat reta-ze 19.10.2013 20:21  85%    +  -

nestík: Jasně, taky mě to "Já" štve= ale když se hledáme= je to nutné, protože jinak se ztratíme= je to něco, jako naše pojistka na to= zůstat u sebe, chce to klid, jak se dostaneme do určité "váhy" energie a stavu= toto ujištění se povolí.

reagovat reta-ze 19.10.2013 20:19  85%    +  -

nestík: Přesně= brát život tak, jak jde a nic nelámat přes koleno.
Všechny informace, co k nám jdou= jsou pro nás důležité, ale jak důležité= to musíme zpracovat samy= a někdy jen něco z něčeho vybereme= ANO přesně tak to beru i já.
Zřím Tě,,,bylo ve filmu Avatar

reagovat nestík 19.10.2013 19:54  40%    +  -

danann: Máš pravdu, asi to tak nějak je.

reagovat danann 19.10.2013 15:17  100%    +  -

nestík: Ale tak je to správně. Zapomeň na hlouposti které tě učili. Já je pro mě to nejdůležitější.

reagovat nestík 19.10.2013 12:47  39%    +  -

danann: No Já jsem, ale na papíře mi to příjde jako já,já,já,jenom já!

reagovat danann 19.10.2013 12:03  100%    +  -

nestík: A co by jsi tam chtěla mít. Já jsem je přece to nejdůležitější.
Vždyť jak se jmenují ty stránky, co jsem ti říkala, a co je znáš? Já jsem.

reagovat nestík 19.10.2013 10:55  35%    +  -

reta-ze: Akorát mě štve, že jsem pořád samé Já, když to po sobě čtu!

reagovat nestík 19.10.2013 10:51  35%    +  -

reta-ze: Já už nic nelámu přes koleno, beru život tak, jak přichází, zbytečně nic neřeším.

reagovat reta-ze 19.10.2013 10:41  86%    +  -

nestík: ale mě zase toto probuzení připadá jednoduchéode mě se chce "jen" pochopit avšechno ostatní "jede" samo
A to je přesně ono= jdeme za jedním cílem a co se jedné zdá složité= pro druhou je brnkačka a naopak...teď jde jen o to= toto všechno zpracovat v celkovém systému nás Všech a propojit se.
Sama teď koukám, jak jednoduše řekně něco= co je na první pohled tak složité
Ale my se k tomu dopracujem

reagovat nestík 18.10.2013 20:52  35%    +  -

reta-ze: Já si teda představuji jednodušší probuzení.

reagovat reta-ze 18.10.2013 19:17  89%    +  -

nestík: Děkuji Aničko, ale zase mi moc nelichoť= mě to jednoduše začalo chodit samo ve vizích v obrazech, jako filmy= co nejdou zastavit= a ani nechci, takže já jsem vlastně "jen" mlčky přihlížejícía snažící se pochopit a tak jsem vlastně díky "jim nahoře" pochopila, že já mám cestu danou a že to takto, jak mě, funguje a tak vím, že "cest" a "řešení" je minimálně 2-3 pro každou bytost, abysme se dostaly všechny do stavu "poznání a probuzení"

reagovat nestík 18.10.2013 17:34  34%    +  -

reta-ze: Ahoj, to bude asi tím, že minulost i současnost probíhají souběžně, takze ses to naučila řešit tak, jak to řešíš.

reagovat reta-ze 17.10.2013 22:57  87%    +  -

nestík: Jednoduše řečeno= nejde nic lámat přeskoleno= každý máme svoji cestu a tu musíme najít= je jedno, jakou volíme cestu= JEN MUSÍME SRDCEM CÍTIT, ŽE JDEME SPRÁVNĚ...i když někdy máme pocit, že jdeme pomalu,,,

reagovat reta-ze 17.10.2013 22:56  87%    +  -

nestík: Minulost= přítomnost= budoucnost= jedno jest= ANO...ale pokud si pamatuju= když jsem se dostala do přítomnosti a toto propojila= je to JEN na chvíli= nejde to udržet, na to nemáme sílu, hrozně to vyčerpává= ALe já koukala dopředu= i do zadu a skutečně nic jsem nepochopila= koukala jsem, jak idiot a nechápala jsem, co mi Ti známí říkají= jen mi došlo, že v minulosti jsem toto jednoduše chtěla a tak sjem usoudila, že musím jet přes srdíčko= ALe táhla jsme to z minulosti= mě to prostě jinak hlava nebere.

reagovat reta-ze 17.10.2013 22:48  87%    +  -

Karmelka: Podle mě nejde o přístup= jde snad o to, odkud bytost "pochází"= jednoduše řečeno a pak se podle toho objevují "jevy", které mají schopnost bytost probudit= je mnoho RŮZNÝCH bytostí a každá má svoje přednosti= ale jiné cesty na probuzení= volme cesty pro naše probuzení a nehleďme na cestu, jako se k ní dostaneme= volme výsledek= záměry máme společné...tu nám nejde o jazyk= toto jsme odbouraly a teď se máme posunout dopředu.

reagovat reta-ze 17.10.2013 22:43  87%    +  -

nestík: Ahojky Aničko.
S tou přítomností to já musím řešit na to= co mi vyběhne= a mě vyběhne na současnost= sama minulost a teprve, až to v minulosti= dle vizí pochopím a prožiju ( naběhne to samo, jede to samo)= najednou vím co s tím dál teď v současnosti a jsem schopná jí dál

reagovat nestík 17.10.2013 16:37  34%    +  -

Karmelka: Jasně, chválím!

reagovat Karmelka 16.10.2013 16:47  100%    +  -

nestík: ano tak nějak jsem to myslela.
jen občas ještě sklouzavám k tomu dělení-hold ty vzorce jsou jak železná košile.ale snaha se cení

reagovat nestík 16.10.2013 15:45  26%    +  -

danann: Zrovna včera jsem si je také přidala mezi oblíbené.

reagovat nestík 16.10.2013 15:44  26%    +  -

Karmelka: Na těch stránkách jajsem je i chaneling Bashara.

reagovat nestík 16.10.2013 15:38  26%    +  -

Karmelka: Ono je to tak, že minulost, přítomnost i budoucnost jsou v jednom bodě a probíhají najednou. Nemůžeš ale změnit nic v minulosti ani v budoucnosti. Můžeš cokoliv měnit jen teď v přítomnosti. Když změníš své smýšlení teď, dostaneš se do jiné, lepší reality a k ní se přizpůsobí i minulost.
Všechno je totiž úplně jinak, než si dovedeme představit.
Máme velmi okleštěné vědomosti, o to se snaží už hodně dlouho ti, kteří z nás žijí.

reagovat Karmelka 16.10.2013 13:01  100%    +  -

danann: kouknu.
divný je jak se všude piše ,že se nemá minulosti zaobirat a mě to spíše pomáhá -jako nelpět na ní,ale brát si z ni ponaučení-díky ni zlepšit to co zustalo nedořešeno a ted muže dělat v přitomnosti paseku.tím že si to vyřeším sama v sobě.tak mi to zlepšuje přitomnost.
asi opravdu zaleží na přistupu s jakým se na minulost dívame.

reagovat danann 16.10.2013 12:06  100%    +  -

Karmelka: Mrkni taky na ty stránka jajsem,.com Tak hezky popisují, jak se nemáš minulostí zabývat.

reagovat Karmelka 16.10.2013 11:34  100%    +  -

nestík: ano vím,že se nemá lpět na minulosti.spíše na ni koukám,jako na dobu z které čerpat ve smyslu ponaučení,zlepšení některých "věci" v přitomnosti.Které maji prameny v minulosti(např.nedořešené ,zasunuté udalosti/emoce ...atd).

reagovat nestík 16.10.2013 11:25  18%    +  -

Karmelka: Ahoj, určitě tady něco vložím.
Dospěla jsem k názoru, že minulost se má nechat být a pracovat hlavně na přítomnosti. Pak se změní minulost i budoucnost.

reagovat nestík 16.10.2013 11:21  18%    +  -

danann: Ahoj Danuško, určitě se podívám.

reagovat Karmelka 16.10.2013 10:46  100%    +  -

nestík: jé to je škoda,na regresni terapii jsem chodila na nástěnku
to mě bude chybět.

to co popisuješ zní hezky.ještě se to naučit a staré vzorce změnit na nové.
někdy si říkám ,že už to tak mám změněný a pak zjistím,že to ještě není ono.
popiš mi něco o chanellingu Bashara prosím.díky

reagovat danann 16.10.2013 10:37  98%    +  -

nestík: Jo jsem ráda, že jsi se zase ukázala.
Mrkni na stránky jajsem.com.
Tam se teď o zákonu přitažlivosti hodně diskutuje.

reagovat nestík 16.10.2013 10:01  18%    +  -

Delší dobu jsem se zabývala jen sama sebou a hledala některé odpovědi. Narazila jsem na chanellingy Bashara a trochu se mi rozsvítilo.
Začíná mi to dávat smysl.

Opravdu, vše se děje jen podle nás, nikdo jiný náš život neřídí.
Pokud si myslíme, že někdo druhý může za naše problémy, tak jen proto, že jsme uvěřili tomu, co nám vnucuje. A realizují se naše myšlenky strachu nebo méněcennosti.

Druzí na nás pohlížejí podle našich myšlenek, takže pokud o obě smýšlíme dobře, stejná bude i realita ve vnějším světě.
Pokud máme proti sobě spoustu výhrad, snad bychom nečekali, že nás budou ostatní chválit!

stránkování diskuse:

Psát příspěvky může pouze přihlášený uživatel. Přihlásit se.Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace
diskuse: Zákon přitažlivosti
Diskusi založil(a): nestík
přispívání jen pro zaregistrované
Nástenka - Stát se členem
Členové diskuse - Členové online:
Nacházíte se v sekci:
Diskuse -> Zábava
Přečtěte si